Kruidige Nieuwsbrief

0

Nieuwsbrief Spinnend web,
3e jaargang nummer 2

Voor het mensengeslacht
baat vuur het meest
en het schijnsel der stralende zon.

Edda Hávamál

QFWF maakt culturele dubbelslag!

Op 14 juni werd het heuglijke nieuws bekend:

 • De QFWF is met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018 aangemerkt als Culturele ANBI.
  Kortom, de deuren naar fondsen en mecenassen kunnen open …! We hopen daarmee dat de stichting haar drie wegen van interculturele levenskunst verder kan uitbouwen!
 • Drie websites van de QFWF worden opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek (KB), het digitale nationale archief, te weten:
  het WijsheidswebQuest for wisdom,
  Mens, ken je zelffilosofisch-mythische spelvormen en
  Wat is de kwestie?–Wat is de questie!ont-dekkende dialoogvormen.
  Opname in de KB borgt dat het Wijsheidsweb met alle bijdragen van de vele auteurs en de spel-/ dialoogvormen duurzaam bewaard blijven.

Van A(genda) tot Z(werven)

 • De QFWF heeft een klein budget beschikbaar om de game Quest for wisdom verder te ontwikkelen en de Engelse versie ook online te krijgen.
  Hiertoe wil zij graag in contact komen met technische wisdomseekers. Er zijn ook andere ‘vacatures’ in de rubriek z(werven) te vinden…
 • De jaarlijkse QFWF Ontmoetingsdag staat in het teken van ‘Interculturele vieringen en rituelen’; de volledige QFWF-agenda is op het web te raadplegen.

Het Heidense midzomerfeest

Boppo Grimmsma

Oeps, de dagen worden alweer korter…
Met het Wijsheidsweb bijten we ons door deze moeilijke periode heen met het smaakvol gekruide drieluik van Boppo Grimmsma over ‘Het Heidense midzomerfeest’ dat de cultuurhistorische achtergrond van dit feest belicht, dat tijdens de zonnewende op 21 juni wordt gevierd.
Zie: deel 1, deel 2 en deel 3.

Boppo heeft samen met een handvol enthousiaste mensen Nederlands Heidendom opgericht.
Jaarlijks brengt dit gezelschap het Heidens jaarboek uit en we prijzen ons dan ook gelukkig, dat diverse goed leesbare en doorwrochte bijdragen nu op het Wijsheidsweb terechtkomen!

Sint-Janskruid

Sint-Janskruid (hertshooi) – foto Joke Koppius

Het Sint-Janskruid[1] staat tijdens de zomerzonnewende in volle bloei en bloeit tot in oktober. De naam komt van het gekerstende zonnewendefeest, waarbij de volksnaam ‘plústiid’ werd herdoopt tot het Sint-Jansfeest.
Dit feest valt door de verschuiving van Juliaanse naar Gregoriaanse kalender nu op 24 juni, de geboortedag van Johannes de Doper.

Het Sint-Janskruid groeit op natuurlijke graslanden, langs bosranden en in bermen. Het stond al in de Griekse oudheid bekend als een kruid met heilzame werking. De medicinale kracht is onder meer door de Griekse arts Dioscorides onderkend. Er zou een ontsmettende werking van de geur uitgaan.
In de middeleeuwen werden bosjes van het kruid aan de zolder van huizen gehangen als een zogenoemd Fuga Daemonium, een demonenverdrijver.
Om zich te beschermen tegen kwade geesten en hekserij droeg men het op het lichaam. Door het kruid op het dak vast te binden kon men zich beschermen tegen onweer. Vrouwen met een kinderwens moesten het kruid in de Midzomernacht naakt gaan plukken…

Hypericum perforatum[1]

De signatuurleer (de natuurfilosofie achter onder meer de homeopathie) gaat er van uit dat de vorm van een plant de geneeskrachtige werking in zich bergt.
Zo zou de walnoot, volgens de 17e-eeuwse botanicus William Cole goed zijn voor het hoofd, door de gelijkenis van de noot in vorm met de hersenen. Het Sint Janskruid zou heilzaam zijn op open wonden gezien de kleine openingen in de bladeren. Ook de Chinese volksgeneeskunst berust overigens op een soortgelijke natuurbeleving op basis van analogieën.

Aan het Sint-Janskruid zijn mythen en legenden verbonden, die over vorm, kleur en de heilzame werking vertellen.
De kroonblaadjes bevatten de rode olie — hypericine — die vrijkomt als ze worden fijngewreven. Deze olie zou volgens de mythen van de oude Germanen het bloed van Baldur bevatten; en ook het bloed van Wodan, die door een everzwijn was verwond.
Na de kerstening werd dat het bloed van Christus…

Een christelijke legende verklaart de wetenschappelijke naam Hypericum perforatum. De legende vertelt dat de duivel de geneeskrachtige plantjes trachtte uit te roeien door ze te slaan met distels. Dit uitroeien wist Johannes de Doper te voorkomen.
Daarom zie je — als je een blaadje tegen het licht houdt — de gaatjes die de duivel met de distels erin geslagen zou hebben…

Een half jaar Wijsheidsweb

het rad met de vijf elementaire velden en 16 interculturele wegenOp 21 december 2017 ging het WW on line met Redactionele pagina’s en snel daarna volgden de Wijsheden en later ook het Forum.

Sinds de Licht Nieuwsbrief van 21 maart 2018 is het WW weer flink uitgebreid dankzij gevarieerde bijdragen uit de poel van circa 60 WW-auteurs[2].
Sommige auteurs benutten het WW voor de ontwikkeling van te verschijnen boeken!

Inmiddels bevat het WW al bijna 100 Wijsheden, zo’n 75 Redactionele pagina’s en op het Forum ook al een ruim 40 vanuit het perspectief van interculturele levenskunst relevante (nieuws)berichten.
Te samen groeien ze nu met zo’n 20 à 30 prikkelende en tot bezinning aanzettende items per maand…

Komende 2018 verschijningsdata voor de Wijsheden zijn 13 juli, 11 augustus, 9 september, 9 oktober, 7 november en 7 december. Forumberichten en Redactionele pagina’s verschijnen doorlopend, in feite is daar sprake van autonome lunaire groei.

Quintessence

Uit: ‘Het Heidense midzomerfeest, deel 2

“De dauw van 24 juni, de feestdag van Sint-Jan, zou helpen tegen allerlei ziekten. Mensen stapten vroeg uit de veren, net als op Hemelvaartsdag, om zich met dauw te wassen door in het natte gras te rollen. Wie dat rollen in het gras te boers vond, legde de avond ervoor doeken buiten waar de dauw in kon trekken. De doeken werden ‘s morgens uitgewrongen en men kon zich dan wassen met de heilzame Sint-Jansdauw.
Een Gelderlander dichtte over het Sint-Jansfeest en de dauw in de 17e eeuw:

Maar Sint-Jan wordt boven maten
Seer gevierd van desen rey
Want ey siet eens langs de straten
Uwt haer vensters mey bij mey
Die sij tot een offerhande
Van sijn dau nu brengen voort
Want sij seggen, dat men ‘t branden
Van veel sieckten daerdoor smoort.”

[1] Bronnen: st janskruid, hypericum perforatum, sint-janskruid-of-jacobskruiskruid, legende-rond-sint-janskruid
[2] WW-auteurs zijn auteurs, acteurs, kunstenaars, ontwerpers, opstellers, makers en belanghebbenden, die de teksten en ander materiaal ter beschikking van het Wijsheidsweb hebben gesteld.


5 nr 3, 5 nr 2, 5 nr 1, 4 nr 5, 4e nr 4, 4 nr 3, 4 nr 2, 4 nr 1, 3 nr 4, 3 nr 3, 3 nr 2, 3 nr 1, 2 nr 4, 2 nr 3, 2 nr 2, 2 nr 1, 1 nr 2, 1 nr 1 

Avatar foto

Heidi Muijen en Joke Koppius vormen gezamenlijk de hoofdredactie van de Quest for wisdom foundation. De Redactionele pagina's zijn afkomstig van de hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

1 2 3 5

Schrijf een reactie