Vurige Nieuwsbrief

0

Hoofdredactie

Nieuwsbrief Spinnend web, 8e jaargang nummer 2

Met de zomer zonnewende …

Wilde dans om Sint-Jansvuur[2]

Brand los, mijn hert

Brand los, mijn hert, van al dat uw
gevlerkte vlucht ombindt;
brand los van kot en ketens, nu
de wenende oge ontblind;
brand los, mijn hert, ’t is nu, ’t is nu
dat de hemelvaart begint!

Guido Gezelle (1830–1899)[1]

Pluk een veer van de Vuurvogel!

De 2023 Gulden Snede Prijsvraag staat de gehele zomer nog open: inzendingen zijn welkom tot 15 september! In de herfst Nieuwsbrief wordt de winnaar bekend gemaakt.

De mythe vertelt dat een veer van de Vuurvogel zo’n kracht geeft, dat het plukken van een veer een vurige wens laat uitkomen!
Wij hopen op geplukte veren met vurige wensen uit QFWF-kringen ter inspiratie en voor het vinden van een nieuwe verentooi in de komende zeven jaar!

Als QFWF willen wij graag betoverd raken door de verhalen en bevlogen ideeën van wisdomseekers van kleurrijk pluimage!
Eigenzinnige expressies — zowel poëtisch als prozaïsch — en visionaire beelden zijn welkom. Criterium is dat ze origineel zijn en inspirerend werken hoe de QFWF haar drie Quests verder kan laten stromen: Quest 1 met het Wijsheidsweb; Quest 2 met het kunstzinnige educatieve materiaal van wijsheidsboeken en spel- & dialoogvormen; en Quest 3 met het organiseren van levende ontmoetingen:

  • Wie heeft een verfrissend idee over de uitstraling of inrichting van onze drie websites: Quest for wisdom foundationWijsheidswebAnimal wisdom?
  • Wie heeft een gedicht of essay over de Quest for wisdom werelddroom?
    “Ieder mens verlangt naar het goede leven en iedere cultuur heeft wijsheid hoe als mens en als gemeenschap tot bloei te komen: een rode draad die alle windstreken met elkaar verbindt.”

Hoe laten we die droom aansluiten op actuele en maatschappelijke kwesties?

  • Wie heeft een betoverend beeld voor de volgende 7 jaren en de nieuwe QFWF-verentooi met betrokken harten, opmerkzame ogen en handen uit de mouwen?

Als beloning publiceren wij jouw idee, gedicht, verhaal of beeld op de website en krijg je een e-book uit de Wijsheidswinkel naar keuze uit het Animal Wisdom programma. Bovendien krijgt de winnaar een van de Gulden Snede spel en dialoogvormen cadeau tijdens een persoonlijk ‘quest gesprek’ met wat fris, koffie of thee.

Zin om mee te doen? Geef je op: info@questforwisdom.org
Sankofa Vogel ― Maya Plas

De Vuurvogel is een bij uitstek transcultureel wezen:
als Indonesische Garuda, Chinese Feniks, Europese vogel Grijp, Arabische Phoenix, Egyptische Benoe en de gevederde verwant uit Ghana, de Sankofa, die terugkijkt naar het verleden om voor de toekomst te leren.

Deze hemelse vogels zijn geassocieerd met zonnekracht en symboliseren de reis van de ziel. Aan het einde van elk era verbrandt de Vuurvogel en herrijst weer uit de eigen as.
Dit mythische beeld weerspiegelt het ontstaan en vergaan van civilisaties. Het geeft moed op een doodlopende weg te geloven in een nieuw begin en je oude verenkleed te verbranden!

Quest 3: Ingrediënten voor wereldburgerschap uit het slavernijverleden

Ontmoetingsdag oktober 2023

“Op 1 juli 1863 schafte Nederland de slavernij in zijn koloniën af. Dat is laat. Het Britse Rijk verbood de slavernij in 1833 met de Slavery Abolition, Frankrijk volgde in 1848.

Nederland schafte de slavernij in etappes af. Weliswaar schaftte Koning Willem I in 1815 de slavenhándel af en besloot Nederland In 1848 dat de slavernij zou worden afgeschaft. Maar pas januari 1860 kwam in Nederlands-Indië een einde aan de slavernij, en juli 1863 met de Emancipatiewet aan de slavernij in Suriname en het Caribisch gebied. De slavenhouders werden voor elke slaaf met 300 gulden schadeloos gesteld. De ruim 45.000 oorspronkelijk Afrikaanse vrijgemaakten, waarvan 34.441 in Suriname, kregen niets. Bovendien was helaas in de wet vastgelegd dat de slaven op de plantages in Suriname nog tien jaar onder toezigt van den Staat bleven vallen. Zodat ze, nu wel betaald, nog tot 1873 op de plantages moesten blijven werken.”

Uit: het Calendarium van Machteld Roede: elke maand smakelijk en heugelijk opgedist

De komende Ontmoetingsdag staat in het teken van het Herdenkingsjaar slavernijverleden. Wat kunnen we leren uit een eeuwenlange geschiedenis van ontmenselijking en uitbuiting? Als we het vraagstuk breder trekken, gaat het om meer dan een historische les en het aanbieden van excuses. Het verleden werkt door in het heden in vezels van het sociale leven, structuren van overheersing en onderdrukking, processen van in- en uitsluiting van de straat tot het wereldtoneel ― en biedt het een kans voor de toekomst. Welke ingrediënten helpen de sociale dynamiek om te buigen in wederkerigheid voor het ontwikkelen van wereldburgerschap?

Met het QFWF-projectvoorstel “Wereldburgerschap van de straat” gaan wij het programma ook na de Ontmoetingsdag 2023 verder uitdiepen in samenwerking met Henry Muldrow en de Stichting Culturele Droomwevers; alsook met de vereniging Wehpokamanong (= “met opgeheven hoofd”), die het culturele erfgoed van inheemse groepen uit Suriname in Nederland bewaart en aan de jonge generaties doorgeeft.
Reikhalzend kijken we er deze zomer naar uit of onze subsidieaanvraag wordt gehonoreerd!

Zin om aan het project mee te doen? Geef je op: info@questforwisdom.org

Nieuws van Quest 2: Gulden Snede

Animal Wisdom Collection nr 5 Gevangen in het Kosmische Web

Quest 2

“… Grappen en grollen en waar nodig koekjes van eigen deeg zijn het smeermiddel van een kleurrijke gemeenschap! …”

Een wijsheid van Kat en Muizen uit: ‘Gevangen in het Kosmische Web’.

Op 21 maart jl zijn de Ghanese dierenverhalen Caught in the Cosmic Web in een Nederlandse vertaling uitgekomen: Gevangen in het Kosmische Web — met een in- en uitleiding over de elementaire dierenwijsheid in de verhalen.

De mythische wijsheid in de verhalen is rijker dan elke interpretatie. Ze zijn gevormd en krijgen steeds opnieuw betekenis bij het vertellen en het beluisteren van de verhalen. Daarom hopen wij dat met deze Nederlandse vertaling de verhalen in vele gezelschappen en eigen vormen naverteld blijven worden en zo vele nieuwe levens krijgen.
Johann Gomes en Heidi Muijen hebben zich het afgelopen jaar in de betoverende wereld van dieren wijsheid ondergedompeld.
Wat Anansi en zijn vrienden — de goedgelovige krokodil, de Muizen die de Kat te slim af zijn en Krab, die geen kop had — aan natuurlijke wijsheid opriepen hebben zij als beeldtaal van de ziel trachten weer te geven in reflecties bij elk verhaal. Niet om ‘de’ betekenis ervan in woorden te vangen, maar de lezers te inspireren eigen beelden en zin eraan te geven.

De (on)wijsheid van Krab zonder Kop — Josee Tesser

Zo bevat ‘De Krab die Geen Kop had’ een morele les voor de naïevelingen, die denken altijd te kunnen blijven leunen op de vruchten van de arbeid van ouderen. In dit verhaal had Krab weliswaar als kind zijn grootvader goed geholpen met het snijden van maskers. Hij kreeg erkenning voor zijn voortreffelijke werk, deed wat hem was opdragen en wist de maskers goed te verkopen. Wat hij evenwel had verzuimd, was om zich het ambacht zelf eigen te maken …. Onverwacht vertrok Grootvader naar het land van de voorouders — wat nu? Krab miste nu zowel zijn grootvader alsook zijn kopmaskers; en al beschikte hij over de gereedschappen uit grootvaders huis, hij wist evenmin hoe er eentje te snijden.
Krab verkocht dan wel kopmaskers, duidelijk is dat het Krab aan een kop ontbrak!

En natuurlijk bevat de NL-versie dezelfde fraaie tekeningen van Josee Tesser!

Wijdheidswinkel

Voor alle 6 verschenen Animal Wisdom e-books geldt een feestelijke prijs tot 21 september 2023: € 9,50.
Als QFWF Vriend(in): € 7,50 per e-book!

Alle e-books zijn direct via de Wijsheid Winkel te koop!
Lees meer over de achtergronden en over deze en andere series van de Gulden Snede.
Informeer naar mogelijkheden in eigen kring een spel- of dialoogvorm (desgewenst met een QFWF-begeleider) te organiseren: info@questforwisdom.org.

De QFWF e-books krijgen alle ook een plek in de digitale Koninklijke Bibliotheek en worden daarmee voor de ‘eeuwigheid’ toegankelijk!

Nieuw: de QFWF Wisdom Collection

In de komende jaren zal naast de QFWF Animal Wisdom Collection een serie bijzondere boeken verschijnen in de nieuwe serie (e)books: de QFWF Wisdom Collection. Dat worden geheel nieuwe en stuk voor stuk bijzondere uitgaven. Ook zullen eerder op het Wijsheidsweb gepubliceerde artikelen als (e)books worden gebundeld.
Er zit al een tiental Wisdom Collection (e)books in het vat!

Nieuws van Quest 1 Het Wijsheidsweb

Quest 1

Het Wijsheidsweb is een gouden bibliotheek van wijsheid uit alle windstreken, geordend naar het Rad van interculturele levenskunst. Het heeft in de afgelopen zeven jaar een ongekende groei gekend, vooral dankzij de drijvende kracht van Joke Koppius samen met Heidi Muijen als Hoofdredactie; èn dankzij de Redactieraad. En vooral met dank aan het honderdtal betrokken QFWF-auteurs.

Deze zomer komt Mitra Muijen de Hoofdredactie versterken en krijgt hij de ruimte met zijn verfrissende ideeën nieuw elan aan Quest 1 te geven!

Daarnaast blijven er Wijsheden op het Wijsheidsweb en berichten op het Forum/platform gedeelte van de website op de lunaire data verschijnen: nieuwe maan, eerste en laatste kwartier en volle maan.
De Redactionele pagina’s krijgen van tijd tot tijd een aanvulling of verbetering.

Social media

Onze nieuwe webdesigner Jimmy Dean-Hartog heeft de mogelijkheid dierenwijsheden rechtstreeks op social media te posten uitgebreid, zodat hoofdredactie èn lezers met een eenvoudige druk op de knop van de animal-wisdom site een Dierenverhaal kunnen delen ― ook via WhatsApp, Pinterest, naast LinkedIn, FaceBook, het QFWF videokanaal.

De QFWF heeft sinds kort ook op Instagram een account om een bijzondere (Dieren) Wijsheid in het zonnetje en hoopt daarmee ook de jongere generaties beter te bereiken. Zo willen wij met wijsheidsspreuken en tot nadenken aanzettende levensvragen aandacht voor de doelstellingen van de QFWF met een breder publiek delen.

Doneren aan de QFWF

Elke donatie of gift, hoe klein ook, is welkom! Door de Culturele ANBI-status geldt voor de belastingen:

  • Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
  • Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Wij zijn ook blij met immateriële giften: heb je zin te participeren bij één van de QFWF-projecten?

Co-creatief in een ontwikkelteam van onze Quests?
Of achter de schermen het bijzondere materiaal dat wij van de WW-auteurs en kunstenaars aangeleverd krijgen, helpen vorm te geven?
Of wil je helpen bij het organiseren en presenteren van ontwikkelde thema’s met workshops en ontmoetingsdagen?

Interesse? Meld je aan!
Neem contact met ons op! Laat ons je ideeën weten!

Doneren aan de QFWF? Heel graag!

Word QFWF-vriend(in)

Je bent al QFWF-vriend(in) vanaf € 45,= per jaar!

Behalve dat je zo bijdraagt aan alle goede dingen die de QFWF probeert te realiseren krijg je als QFWF-vriend(in) korting op:

aanschaf van educatief materiaal van de Gulden Snede tot 30%, zoals

Meld je aan info@questforwisdom.org

QFWF-vriend(in) word je door minimaal € 45,= over te maken op NL14TRIO0777827654 t.n.v. de Quest for wisdom foundation te Weesp òf door dit bedrag via de donatieknop te doneren.

Quintessence

Über allen Gipfeln
Ist Ruh’,
In allen Wipfeln
Spürest du
Kaum einen Hauch;
Die Vögelein schweigen im Walde.
Warte nur, balde
Ruhest du auch…

Johann Wolfgang Goethe

[1] Bron: Brand los, mijn hert. Uit: Guido Gezelle (1860) Kleengedichtjes, gedichten.nl
[2] Bron: Wilde dans om Sint-Jansvuur ― houtsnede van Jan Boon. Uit: Nederlandsche Volkskunde Noord-Holland en Utrecht (1931)

Avatar foto

Heidi Muijen en Joke Koppius vormen gezamenlijk de hoofdredactie van de Quest for wisdom foundation. De Redactionele pagina's zijn afkomstig van de hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

1 2 3 5

Schrijf een reactie