We-r-vende Nieuwsbrief

0

Nieuwsbrief Spinnend web,
2e jaargang nummer 3

“Aan mij die U, Ahura Mazda, nader wil komen, mogen de zegeningen van het leven gegund worden zowel die van de stof als die van de geest.” 
Een gatha (ritmische hymne) van Zarathustra, de profeet van de religie van de Zoroasters in het Midden-Oosten

De mens heeft te kiezen tussen goed en kwaad …

weg-vuur-zoroastrisch

Dit uitgangspunt hebben de drie monotheïstische wereldreligies — joodse, christelijke en islamitische richtingen — met elkaar gemeen.  In de heilige geschriften, respectievelijk de Thora, de Bijbel en de Koran, staan de mythische verhalen en morele regels als een canon beschreven. Interessant gegeven is dat er niettegenstaande de verschillen ook verwantschap tussen deze richtingen bestaat. Ze zijn mede gevoed door de uit het Perzische rijk afkomstige richting van het Zoroastrisme met het heilige boek de Avesta.
Dat ze met een couleur locale ook deel uitmaken van een groter intercultureel verband, geeft een interessante achtergrond voor de eeuwenlange rivaliteit en soms strijd die er tussen deze religies bestaat. De gedeelde verhalen, heilige plekken en symboliek van offer- en andere rituele praktijken, waarin de betekenis van het vuur en de thematiek van transformatie, liefde en strijd tussen goed en kwaad een belangrijke rol spelen, kenmerkt hen als ‘vurige weg’ van interculturele levenskunst.

De Duitse filosoof Nietzsche (1844-1900) laat de legendarische profeet van het Zoroastrisme figureren in zijn boek “Also sprach Zarathustra”. Opmerkelijk genoeg juist met het oog op zijn filosofische pleidooi voor een moraal voorbij goed en kwaad!

Ziehier een voorproefje van de filosofie achter het Rad van interculturele levenskunst met de bijzonder treffend vormgegeven symbolen. Deze zijn door grafisch ontwerper en beeldend kunstenaar Louis Van Marissing exclusief voor de Quest for wisdom foundation ontworpen en voor het Wijsheidsweb ter beschikking gesteld. 

Wie weeft er mee aan het Wijsheidsweb…?

Het Rad van interculturele-levenskunst

Als antwoord op de nood van onze tijd heeft de stichting Quest for wisdom foundation een initiatief genomen: het opbouwen van een Wijsheidsweb, waarin teksten, beelden, symboliek, praxis, visies en verhalen op symbolische wijze zijn geordend in een zogenaamd Rad van interculturele levenskunst. De idee achter dit Rad is gebaseerd op een in diverse culturen en religies voorkomende elementaire grondhouding van openheid en bereidheid tot ontmoeting en dialoog.

In het vertrouwen dat juist zo’n geest van openheid nodig is in het huidige tijdsbestek van protectionisme en intolerantie roept de stichting Quest for wisdom foundation mensen op aan dit project te participeren!

We zien uit naar jouw inbreng — beeld, verhaal, beschouwing, poëzie, muziek, film — in het medium waarin je het beste uiting kan geven aan interculturele levenskunst.
Divers materiaal — poëzie, muziek en zang, foto’s, afbeeldingen en filmpjes over wijsheidstradities, … — is welkom en zal worden geplaatst wanneer het van kwaliteit is en past bij genoemde doelstelling — “het helpen bevorderen van menswording en gemeenschapsvorming”, volgens de statuten van de stichting Quest for wisdom — door middel van interculturele en transculturele vormen van wijsheid. Daarvoor ontwikkelt de stichting een eigen stijl en vormgeving, die zowel het aangeboden materiaal recht doet als het doel van interculturele levenskunst, waaraan ‘het Rad’ uitdrukking geeft. Passend in de entourage van het Wijsheidsweb borgt deze opbouw en werkwijze zowel een samenhang vanuit de ideële doelstelling van het initiatief als diversiteit van ieders inbreng.

Welkom is inbreng van auteurs, acteurs, kunstenaars, ontwerpers, opstellers, makers en andere participanten, die op eigen wijze willen bijdragen aan het Wijsheidsweb. Expressies van en beschouwingen over wijsheidstradities vormen de rode draad voor het Wijsheidsweb. Het gaat dus om meer dan alleen het verstrekken van informatie, zoals die al op Wikipedia e.d. te vinden is.

Teksten kunnen in de vorm van columns, essays, artikelen, lezingen, interviews, hoofdstukken uit boeken, boekpresentaties, boekrecensies, … worden aangeleverd.
Voel je daarbij niet geremd uit je eigen blogs, publicaties, scripties, cursusmateriaal, aantekeningen, ontwerpen etc. te putten.

Vanwege het feit dat de stichting zorgvuldigheid en kwaliteit hoog in het vaandel heeft staan, nemen we meer tijd dan oorspronkelijk gepland voor dit project en zal de website pas later in het najaar online gaan.

We zijn onder meer bezig met een paragraaf over auteursrechten teneinde erop te kunnen toezien dat wij vanuit de stichting garant kunnen staan de rechten en belangen van auteurs en andere belanghebbenden zoveel mogelijk te honoreren.

 • Als primeur en smaakmaker: lees hieronder het inzichtgevende verhaal over een Soefi-stroming dat drs. Paul Mulders, als kenner van binnenuit schreef voor het Wijsheidsweb, een bewerking van een lezing die hij op aanvraag graag bij u op locatie komt geven!
 • Vraag naar mogelijkheden hoe je kunt meeweven aan het Wijsheidsweb: info@questforwisdom.org

Een weefsel uit het Wijsheidsweb, lezing (2007) door Paul Mulders

weg-water-soefi

Stroomopwaarts als een forel, over mystieke teksten

Inleiding op de Diwani Shamsi Tabriz

Mystieke teksten zijn een bijzonder soort teksten: fascinerend, verleidelijk, weerbarstig en paradoxaal. Om je hoofd over te breken, en dat is ook net de bedoeling. Want mystieke teksten lees je met je hart. En het hart kent zoals vanouds zijn redenen die de rede niet kent.

Het sleurt je ergens naar toe waar wij vanuit ons veilige en comfortabele leven dikwijls niet heen willen. Mystieke teksten maken ons niet zelden weerloos en bescheiden. En juist in die onmacht en hulpeloosheid kan de betekenis ervan soms tot ons doordringen, even maar, zoals een vuurtoren de duisternis een kort moment verlicht.

Tijdens het luisteren en lezen kunnen we ons zo laten openen voor het mysterie van ons bestaan. Niet zoals gebruikelijk eigenmachtig, maar ontvankelijk. Stroomopwaarts als een forel, wonderbaarlijk de hindernissen nemend die ons als sluiers afhouden van de kennis van wie wij in werkelijkheid zijn op de weg terug naar de Bron waar wij uit voortgekomen zijn.

Er bestaat een kleine anekdote uit het leven van Mevlana Rumi die beschrijft hoe in de hal van zijn huis een grote pilaar stond; hoe de mystieke dichter, met zijn rechterhand de pilaar vasthoudend, daar in tomeloze verrukking, maar nog vaker in smart en weeklagen om heen draaide, terwijl hij zijn lyrische gedichten zong en de omstanders toekeken en de liederen opschreven.

lees meer

Agenda

menskenjezelf-logo

Weesper Filosofie Kring: filosoferen over levenskunst aan de hand van De Wereld van De Wachter

Tapas pensant met het digitale spel Game Quest for wisdom

 • Thema: Interculturele levenskunst! Brokjes en gerechtjes met verhalen en symbolen uit andere culturen
 • Datum: vrijdag 20 oktober 2017
 • Tijd: van 15.30 tot 17.30 uur
 • Kosten: workshop met tapas, drankjes, koffie, thee e.d. € 65,=;
 • In een kleine kring op locatie: info en opgave: heidi@thymia.nl

Interculturele ontmoetingsdag van de Quest for wisdom foundation

 • Thema: interculturele vieringen en rituelen
 • Met dialoogtafels, poëzie en muziek
 • Voor de ontwikkelgroep
 • Op 1 december 2017
 • Locatie: Weesp of Ede
 • Verplicht zich op te geven via: bestuur@questforwisdom.org

Masterclasses spel en dialoog aan de hand van het mythisch-filosofische bordspel Mens, ken je zelf en de ont-dekkende dialoogtafel Wat is de kwestie?-Wat is de questie!

 • Thema: zich bekwamen in het begeleiden van Spel en Dialoog in kleine kring met masterclasses spel, dialoog en filosofische levenskunst
 • Plaats: op locatie in een kleine groep tot maximaal 8 deelnemers
 • Kosten: per persoon per dagdeel, inclusief koffie, thee en hapjes € 175,=
 • Voor particulieren inclusief BTW
 • Voor zzp-ers en zakelijke deelname exclusief BTW
 • Deelname op basis van een individuele intake: heidi@thymia.nl

Huiskamer workshops aan de hand van een spel- of dialoogvorm

 • Op locatie aan de hand van een spel- of dialoogvorm naar keuze
 • Richtlijn: tussen 4 en 6 personen; afhankelijk van de spelvorm € 350,= tot € 550,=
  Meerprijs per persoon per dagdeel € 50,=
 • Informeer naar mogelijkheden: heidi@thymia.nl
Zie: de complete agenda

Nieuwsgaring van het Spinnend web

De stichting Quest for wisdom foundation heeft tijdens de zomermaanden alle voorbereidingen getroffen voor het online gaan van het Wijsheidsweb. De digitale Nieuwsbrief Spinnend web houdt u op de hoogte van deze organisch groeiende website vol wijsheden uit alle windstreken.
Vanaf later deze herfst — seizoen van spinnen en oogsten — zullen er blogs, columns en publicaties van onze vaste Wijsheidsweb-auteurs verschijnen, met verhalen en visies, muziek en beelden die helpen bruggen te bouwen tussen culturen… 

De Stichting juicht het toe wanneer vrijwilligers — in afstemming met de hoofdredactie — willen participeren aan het Spinnend web!

Doe je mee of wil je meer informatie? info@questforwisdom.org

De Ontmoetingsdag van de Quest for Wisdom foundation

Na de presentatie van het digitale spel, de Game Quest for wisdom op 12 februari 2016 en het oprichtingsfeest van de stichting op 22 december 2016 organiseerde de Quest for Wisdom foundation op vrijdagmiddag 23 juni 2017 een ontmoetingsdag rond het thema Grenzen, muren en een tussenruimte voor interculturele levenskunst.

Over het programma

In dialoog met gastsprekers en gastkunstenaars, en andere betrokkenen bij de stichting onderzochten we, mede aan de hand van muziek en poëzie,  spel en dialoog de filosofische questie: Hoe goed om te gaan met (be)grenzen? Biedt interculturele levenskunst een richting voor glocale vormen — een samentrekking tussen globaal en lokaal — voor de inrichting van het goede samenleven en voor de ontwikkeling van wereldburgerschap?
Het bestuur kijkt terug op een bijzondere bijeenkomst waarin mensen uit verschillende culturen en netwerken — onder meer de stichting Culturele Droomwevers en het UTA-genootschap en gastsprekers — een intercultureel programma hebben vormgegeven en eraan participeerden: naast gesprek is er muzikaal, speels en poëtisch rond het thema van de dag met elkaar gedialogeerd.

De dag werd muzikaal geopend door het Droomwevers Ensemble onder leiding van zanger/componist Henry Muldrow met Maestraccio, pianist en muziekarrangeur, Faïza El Madani, zang en Lisa Huang, viool en Arend Smit, dichter in een muzikaal lint dat door het programma heenliep. Tussendoor klonk er ook steeds een poëtisch lint door leden van het Uta Genootschap ― met Paul Mercken, Nico van den Raad en Maya Plas (die ook met verve waarnamen voor de door zijn rug gevelde Simon Buschman) ­— met haiku, haibun, renga, tanbun en persoonlijke reflecties.
Om te onderstrepen dat de stichting wijsheid verzamelt en aanbiedt — zowel receptief en ter bezinning als met interactieve vormen — startte Joke Koppius, erelid van de Quest for wisdom foundation, met een presentatie over het Wijsheidsweb.
Na een toelichting op het thema door de dagvoorzitter Heidi Muijen ging filosoof Erik Hoogcarspel in op de vraag hoe je die filosofische levenskunst kunt beoefenen vanuit een fenomenologische levenshouding en benadering.
Midden in het programma werden we letterlijk en figuurlijk in beweging gebracht onder leiding van Maurice Willems van Stem en Ziel. Er ontstond een ‘muzikale polyloog’ door de wijze waarop hij iedereen wist mee te nemen naar een denkbeeldig ‘speelland’ en ‘zangland’.
De interculturele (Marokkaans — mediterrane) hapjes tijdens de pauze van het kookatelier van Najia Azizi vielen bijzonder in de smaak!
Na de pauze stond het programma in het teken van ‘spel en dialoog’, mede onder begeleiding van Marc Quaden en van Gea Smit. De dialoog over het thema werd voortgezet en spelenderwijs gevoerd vanuit de symboliek van de vier elementen aarde, water, lucht en vuur.

Kortom een bijzonder rijke ontmoetingsdag, die zonder de zorgzame handen en inzet van Tess van Dongen (organisatie), Jeffrey Mohammad (video), Marie Baijs (heerlijke lunch) en Kees IJsbrandy (foto’s) niet op deze manier tot stand had kunnen komen!

Informeer naar mogelijkheden om in projecten van de Quest for wisdom foundation te participeren: bestuur@questforwisdom.org

De Quest for wisdom foundation

De doelstelling van de stichting is het stimuleren van interculturele levenskunst teneinde bij te dragen aan een cultuur van openheid (inter-esse) en culturele diversiteit. Dit doet zij door middel van het opbouwen van het Wijsheidsweb, het ontwikkelen van spel- en dialoogvormen en het organiseren van ontmoetingsdagen en masterclasses voor interculturele levenskunst.

Interculturele levenskunst als antwoord op de morele nood in tijden van globalisering, waarin zich steeds meer (on)vrijwillige migratiestromen verplaatsen over de aarde en mensen zich tussen culturen bewegen. De noodzaak van het ontwikkelen van een nomadische denkwijze en levensstijl is door meerdere filosofen zoals Deleuze, Braidotti en Rizzuto beschreven.

Hoe kan een interculturele levenskunst bijdragen aan de ontwikkeling van een mondiale samenleving? Kan de (collectieve) angst voor de vreemde ander ons oproepen tot een levenskunst zich tussen verschillende culturen en tradities in te bewegen? 

Interculturele levenskunst vraagt enerzijds een proces van dé-identificeren: het zich minder met één bepaalde (exclusieve) culturele of religieuze identiteit en wijsheidstraditie verbinden. Anderzijds gaat het om het ontwikkelen van een ruimere identiteit. Hier kan een vorm van interculturele filosofische levenskunst aan bijdragen: de kunst zich open te stellen voor boeiende verschillen en het bouwen van bruggen tussen culturen; bijvoorbeeld door oog te hebben voor elementaire vormen van wijsheid die tradities met elkaar delen, zoals de waarde van medemenselijkheid en onbaatzuchtige liefde. 

Zin om over deze en andere kwesties te filosoferen?

Met het digitale spel game Quest for wisdom,
het mythisch-filosofische bordspel van Mens, ken je zelf en
de ont-dekkende dialoogtafel van Wat is de kwestie? ― Wat is de questie!
Rond de dialoog- en speeltafel onderzoek je samen met anderen maatschappelijke kwesties, elementaire thema’s en levensvragen: door je eigen (denk)beelden te onderzoeken en te spelen met de symboliek van de vier elementen aarde, water, lucht en vuur en het vijfde element ether …

Quintessence

Aarde, water, lucht en vuur en … het vijfde element, de quinta essencia:
Hoor de Quintessence in een overpeinzing van de Perzische filosoof, dichter en mysticus Jalal al-din al-Rumi (1207-1273) 

Mijn plaats is het plaatsloze,
mijn spoor is het spoorloze.
Je zegt dat je mijn mond, oren, ogen, neus ziet –
maar ze zijn niet van mij.
Ik ben het leven van het leven.

(vertaling Paul Mulders)


5 nr 3, 5 nr 2, 5 nr 1, 4 nr 5, 4e nr 4, 4 nr 3, 4 nr 2, 4 nr 1, 3 nr 4, 3 nr 3, 3 nr 2, 3 nr 1, 2 nr 4, 2 nr 3, 2 nr 2, 2 nr 1, 1 nr 2, 1 nr 1 

Avatar foto

Heidi Muijen en Joke Koppius vormen gezamenlijk de hoofdredactie van de Quest for wisdom foundation. De Redactionele pagina's zijn afkomstig van de hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

1 2 3 5

Schrijf een reactie