Idealen en ideologie

0

Jeffrey van der Velde

Wijsheidsweb, 2017-07
Midden-Oosten foto © Meda Muresan

Zou het kunnen zijn dat jij een ideaalbeeld hebt van de realiteit? Ben jij de realiteit? Is de realiteit een ideaalbeeld? Misschien wel of anders niet. Ik moet toegeven dat de eeuwenoude traditie van territoriumexpansie is achterhaald en toe aan vernieuwing mag zijn. Geldt dat mogelijk niet alleen letterlijk voor het strijden om geopolitieke macht, maar evenzeer voor de strijd tussen ideologieën?

Marxisme zowel als neo-liberalisme blijken heden ten dage gefaald … wellicht alle ismen en systemen! De bevolkingsdichtheid is aan het stijgen en maakt plaats voor verstedelijking en geautomatiseerde levensbronnen. Immigranten zijn nou eenmaal babyboomers tegenover de vergrijzing. Er is op grote schaal onderwijs nodig vanuit een kwalitatief gesteld doelenpakket. Maar heeft het wel zin om een ideaalbeeld na te jagen en is het juist niet nog veel vreedzamer om de wereld te accepteren zoals deze is zonder haar te proberen te veranderen?
Of zoals zij is mag ik erbij zeggen.

In 2012 heb ik een meditatieve sessie ervaren waarin de energie van de Moedergodin vanuit een spiritueel leraar live via het Internet (Melchidezek) werd aangeroepen zonder doelstellingen, behalve dat van de ervaring voor een betere wereld. En daar word het interessant …

Ook blijkt dat het Marxisme en neoliberalisme (en anderen -ismen inclusief fundamentalistische religies) geen oplossingen voor de grote problemen van deze tijd kunnen leveren. We hoeven alleen maar te kijken naar het brede scala aan creatieve onderwijsvormen met oog op persoonlijke ontwikkeling… Wat we hiervan kunnen leren is dat de mensenmassa nu genoeg uitgebuit is en haar en zijn bestaansrecht opeist voor individuele vrijheid met de Gulden Middenweg voor informatiebronnen en media. Ik ben een creatief en expressief mens.

Dat kwetst een aantal mensen. Namelijk de mensen die tegen de Vrije Wil zijn!Kunnen we wel vooruit met ideaalbeelden in een complex en briljant gecoördineerd universeel evolutiepatroon vol mysterie …. dat jij bent? Er is uiteindelijk (maar misschien) weinig verschil tussen mensen; elk individu wil plezier uit het leven halen en een handjevol verpesten dat. En dat mag volgens magnetische stormen en winden uit de Broncode-Blauwdruk; het onuitspreekbare Oerverschijnsel dat de zaden van de Kosmos bevat. Maar presenteer ik nu niet evenzeer een ideologische gedachteschets? Weg met ideologie! Het is geen manier het is een doodlopende weg! Daarom denk ik dat wanneer ideologie aan de kant wordt gezet er transformatie en vernieuwing van de globale samenleving mogelijk is.

Culturen zijn samen met ideologische patronen allemaal niet de Broncode-Blauwdruk. Gautama Boeddha heeft die weg onderwezen net als de profeten liefdevol hebben gedaan. Is er sprake van een Nieuwe Tijd? Dat zou je kunnen zeggen. Is de Aarde aan het transformeren?
Het lijkt mij dat als dat zo is het niet zonder slag of stoot zal gaan wegens perikelen uit de Duisternis. Die weet dat dit Licht zich aan het uitbreiden is vol inspiratie en levensvreugde. Dat is geen ideaalbeeld maar een vrouwvriendelijke wereldsymmetrie in een chaotisch universum. Het universum streeft onvermijdelijk vooruit via wervelende energievelden in het moederbord Wereldmaatschappij.

“God is Dood” werd er in het verleden gezegd door een berucht en geliefd filosoof, Friedrich Nietzsche. We zitten middenin de revolutie van de Vrolijke Wetenschap!

Kunnen we zonder een mening? Jij kiest. Dit ben ik. Dat ben jij. Samenleving. Ik hoor het wel 🙂

Quote van de dag

Het getuigt van een minderwaardige geest wanneer men
meedenkt met de grote massa
simpelweg omdat de massa in de meerderheid is.
De waarheid verandert niet door het wel of niet
geaccepteerd zijn door de meerderheid van de mensheid.

Giordano Bruno

Vriendelijke groet in transparantie!

Avatar foto

legde zich via zelfstudie toe op Oosterse en Westerse filosofie (2003–2017), vervolgens op Transcendente Meditatie (van 2015-2017). Hij is nu bezig met een cursus Esoterie (2017). Hij vindt het leuk over filosofische en esoterische onderwerpen te schrijven. Af en toe draagt hij via blogs bij aan de verspreiding informatie over onderwerpen die hem raken. Daarnaast is hij bezig met spiritueel geïnspireerde en kleurrijke kunst.

Schrijf een reactie