Wijsheidsweb opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek!

0

juni  2018

Op 14 juni 2018 werd bekend, dat  sites van de Quest for wisdom foundation worden opgenomen in de Koninklijke Bibliotheek (KB), het digitale nationale archief.

Daar is de QFWF natuurlijk blij mee…

Het gegeven, dat websites in de selectie van de KB zijn opgenomen is geen keurmerk.
Gezien de doelstellingen van de stichting zijn we er wel extra blij mee dat ze zijn opgenomen!

Langs deze Koninklijke weg blijft de moederschoot van het filosofisch-mythische bordspel Mens, ken je zelf en de dialoogtafel Wat is de kwestie?-Wat is de questie! en hun 12 spellenkinderen bewaard voor het nageslacht.
De spel- en dialoogvormen zijn bedoeld voor het ont-dekken van filosofische– en levensvragen (questies) achter kwesties en voor ontwikkeling van filosofische levenskunst.

Bovendien is hiermee geborgd dat het Wijsheidsweb met alle bijdragen van de vele auteurs bewaard blijft.

Motivatie van de KB

Koninklijke bibliotheekIn het kader van het initiatief van de Koninklijke Bibliotheek (KB) om een selectie van Nederlandse websites te bewaren voor toekomstig onderzoek, willen wij ook uw websites archiveren en voor de lange termijn bewaren. Het gaat om de websites en eventuele bijbehorende subdomeinen die toegankelijk zijn via de volgende URL(s):

Websites bevatten vaak waardevolle informatie die niet analoog verschijnt en die ten gevolge van de grote ‘omloopsnelheid’ het risico loopt voorgoed verloren te gaan. Dat websites als ‘digitaal erfgoed’ het behouden waard zijn, is internationaal erkend in het Unesco Charter on the Preservation of the Digital Heritage uit 2003. Het signaleert dat digitaal erfgoed verloren dreigt te gaan en dat het bewaren daarvan voor gebruik door de huidige en toekomstige generatie onderzoekers zeer urgent is.

Als nationale bibliotheek is de KB wettelijk verantwoordelijk voor het verzamelen, beschrijven en bewaren van in Nederland verschenen publicaties, al of niet elektronisch. De KB ziet het als haar taak om ook websites duurzaam te bewaren en raadpleegbaar te houden voor toekomstige generaties en ze te behoeden voor verlies door bijvoorbeeld technologische veroudering.

Om die reden archiveert de KB websites die als verzameling een representatief beeld geven van de Nederlandse cultuur, geschiedenis en samenleving op het internet.

Avatar foto

Schrijf een reactie