Aboriginal, Maori en andere Polynesische volkeren en culturen

Hoofdredactie

Afrikaanse volkeren en culturenIndiaanse volkeren en culturenAboriginal, Maori en andere Polynesische volkeren en culturen

De oorspronkelijke leefwijze van de Aboriginal, Maori en andere Polynesische volkeren en culturen — zoals deze blijkt uit de in duizenden eeuwen lang mondeling doorgegeven verhalen en mythen, rituelen en gebruiken — geven antwoorden op basale bestaansvragen door middel van fysieke en culturele uitingsvormen van eerbied voor alle leven en verbondenheid van levende wezens op aarde.

Juist door de kleurrijke verschillen tussen de culturen van de eilanden in de driehoek tussen Nieuw-Zeeland, Hawaï en het Paaseiland in de Stille Oceaan passen hun wegen in het ‘aardse wijsheidsveld’.

De zogenaamde voodoo- (of vodou)praktijken hebben een bijklank van ‘bijgeloof en magie’ gekregen. Wanneer we deze oppervlakkige schil van westerse en commerciële beeldvorming eraf pellen, wijst antropologisch onderzoek op nog levende sjamanistische praktijken.
Zoals het door trance genereren van contact met voorouders, natuurgeesten en goden — de zogenaamde loa’s — praktijken van voorouderverering en natuurgeneeswijzen ten behoeve van herstel van ziekten en sociale problemen.

Aboriginal

Ayers Rock – Uluru, Australië[2]

De Aboriginal volkeren geloven volgens hun mythen, dat ze met kano’s en hemelreizen uit de ‘droomtijd’ kwamen. De mondeling doorgegeven — en pas recent opgetekende — mythen gaan over deze geschiedenis, die ook via beeldende kunst en in grottekeningen en op bodypainting te lezen is. Bovendien vertelt het ‘boek van de aarde’, de ordening van het landschap zelf, de geschiedenis met zogenoemde ‘droomsporen’ — in de vorm van rivieren en heilige plekken, zoals de beroemde ‘Ayers Rock’ ofwel Uluru.

De Droomtijd uit de Aboriginal mythologie gaat niet alleen over het begin der tijden: eigenlijk gaan de verhalen en rituelen over een schepping die voort blijft duren zolang de mensen blijven zingen, dansen en hun rituelen uitvoeren – als een eeuwige dans tussen de oertijd tot de toekomst.

‘Australië’ is afgeleid van het te ontdekken nog onbekende ‘zuidelijke land’: terra australis incognita. Een zeer recente en door de veroveraars gegeven naam, gezien dat de eerste menselijke bevolking van Australië dateert van tussen de 40.000 en 60.000 jaar geleden.

Zo gebruikt een Aboriginal volk in Australië de windrichtingen voor de kruispunten van de sporen die we niet alleen reizend afleggen in de wereld, maar in wezen zelf zìjn:

“Oh, there’s an ant on your southwest leg”.

Boroditsky, L. (June 19th, 2018).[1]

Maori

De Maori zijn de bekendste Polynesische volkeren van het eilandenrijk in het Zuidelijke (Stille) Oceaangebied. Zij bewonen sinds de 13e eeuw het eiland dat zij zelf Aotearoa noemden, dat nu Nieuw-Zeeland heet.

  • Allen, B. (2000) De laatste medicijnmannen. Haarlem: Uitgeverij Schuyt & Co.
  • Campbell, J. (2008). The Hero with a Thousand Faces. Novato, California: New World Library.
  • Frazer, J. (1994) The Golden Bough. A study in magic and religion. Hertfordshire: Wordsworth Reference.
  • Isaacs, J. (red.) (1984) Australian Dreaming. 40.000 years of Aboriginal History. Sydney/ Auckland/ London/ New York: Lansdowne Press.
  • Smith, K. (2010) Mari Nawi. Aboriginal Odysseys. NSW Australia: Rosenberg Pb.
Noten

[1] Geraadpleegd op 2019-02-11 van 2018/06/language-shapes-way-think-cognitive-scientist-lera-boroditsky-breaks.
[2] Bron: Ayers Rock

2019-02