Privacybeleid QFWF

De stichting Quest for wisdom foundation (hierna QFWF) kan persoonsgegevens van je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van de QFWF en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contact, bestel en/of inschrijfformulier op een van de QFWF-sites questforwisdom.orgwijsheidsweb.nlanimal-wisdom.orgFacebookQFWF videokanaal — aan de QFWF verstrekt.

De QFWF kan de volgende gegevens van je verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • Indeling naar doelgroepen
De QFWF gaat zorgvuldig en integer met je gegevens om!

Waarom heeft de QFWF je gegevens nodig?

De QFWF verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daar om verzoekt, en/of om je schriftelijk — per email en/of per post — te kunnen benaderen.

Daarnaast kan de QFWF je persoonsgegevens gebruiken voor het uitvoeren van een met je gesloten overeenkomst bestaande uit het leveren van producten en diensten en/of het toezenden het QFWF workshopprogramma en de Nieuwsbrief Spinnend web.

Hoe lang bewaart de QFWF je gegevens?

De QFWF bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk om de doelen te realiseren, waarvoor je gegevens worden verzameld.

Deelt de QFWF je gegevens met anderen?

De QFWF verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met je, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies op de QFWF sites

Er worden op dit moment slechts standaard WordPress cookies gebruikt, dit om de QFWF-sites questforwisdom.orgwijsheidsweb.nlanimal-wisdom.org goed te laten werken.

Je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@questforwisdom.org.
De QFWF zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken op je verzoek reageren.

Beveiligen

De QFWF neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
De websites van de QFWF maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van door de QFWF verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met Heidi Muijen info@questforwisdom.org.

Contactgegevens

Quest for wisdom foundation
Postadres: Middenstraat 71 — 1381 XB Weesp
e: info@questforwisdom.org
w: questforwisdom.orgwijsheidsweb.nlanimal-wisdom.orgFacebook — QFWF videokanaal

update 2021-09