Ambrozijnen Nieuwsbrief

0

Nieuwsbrief Spinnend web,
3e jaargang nummer 3

Thetis smeert Achilles in met ambrosijn — Johann Balthasar Probst [1]

“Kom, Psyche, neem een slokje uit mijn roemer.
Dit is ambrozijn, en nu je het hebt geproefd, ben je onsterfelijk, net als wij.
Hierbij verbind ik jou en Eros ten overstaan van ons allen in de echt.
Omhels je schoondochter, Afrodite, en laat ons vrolijk zijn.”

Fry, 2018, p. 191.

Interculturele vieringen en rituelen

Ontmoetingsdag QFWF 25 november 2018

Zondag 25 november in De Bibliotheek te Weesp zal de derde Ontmoetingsdag van de stichting QFWF worden gehouden in de vorm van een onderzoekende, filosofische èn belevingsgerichte, samenkomst rond de kernvragen:

  • Hoe kunnen interculturele vieringen en rituelen een antwoord bieden op angstige en onverschillige tendensen in ‘de multiculturele samenleving’?
    Een antwoord in de richting van het openstaan voor verschillen, voor ‘de vreemde ander’, ten behoeve van het goede samenleven tussen culturen.
  • Hoe kunnen interculturele vieringen en rituelen — als sociale praktijken en kunstzinnige vormen van levenskunst — angst helpen transformeren in een houding van gastvrijheid en inter-esse voor elkaar?
    Hoe zouden deze vormen kunnen helpen het abstracte begrip wereldburgerschap concreter te maken door het zowel een globale als locale inhoud te geven?

 

Praktische informatie

Plaats: De Bibliotheek in Weesp, Oudegracht 67, 1381 XX Weesp.

Datum: 25 november 2018

Tijd: van 10.00-17.30 uur.
Deuren open en koffie 10.00 uur
Start programma 10.30 uur
Sluiting rond 17.00 uur
Uitloop tot 17.30 met napraten en borrelen.

Er is ook in een lunch voorzien…!

Bijdrage in de kosten: € 25,= s.v.p. overboeken op Bank NL14TRIO0777827654 t.n.v. de Quest for wisdom foundation te Weesp

Aanmelding: via info@questforwisdom.org

 Lees meer

Herfst: oogsten en onsterfelijkheid!

Kweeperen — foto Joke Koppius

Hoewel het warme nazomerweer lang aanhoudt, heeft de herfst weerkundig gezien haar intrede gedaan. Seizoen van oogsten, vallende blaadjes en overpeinzingen….

Vanuit het individuele perspectief van een vallend blaadje,  nootje, appeltje of peertje betekent het loslaten van de moederstam de dood. Vanuit de boom of het bos als geheel gezien maken de ontbindende bladeren, eikels, paddenstoelen en rottend fruit de bodem vruchtbaar en vormt dit het begin van nieuw leven. Het is maar vanuit welk perspectief en niveau je een verschijnsel bekijkt welke betekenis het heeft en welk gevoel je erbij krijgt: de herfstblues of het ambrozijnen gevoel onsterfelijk te zijn! De herfstige weemoed kan, net zoals met het drinken van deze godendrank in de mythe gebeurde onsterfelijk maken, omslaan in het ‘erotische’ gevoel deelgenoot te zijn van de eeuwige cyclus van leven en dood.

Psyche en Eros[2]

De contextueel relatietherapeute Ester Perel (2018), een van de zomergasten in het seizoen van 2018, interpreteert ‘het erotische’ in een vergelijkbare mythische zin, als een vitale naar verbinding èn individuatie strevende kracht van en tussen zielen. Daarmee geeft zij ‘het erotische’, dat sinds Freud eenzijdig seksueel is opgevat, een oorspronkelijke mythische diepgang terug. Laten we deze mythe beluisteren.

Psyche en Eros

In de hertelling van de klassieke mythe van Psyche en Eros door Stephen Fry spreekt Zeus deze woorden. Daarmee geeft hij aan de tragiek van het verhaal met het drinken van de godendrank een gelukkige afloop. Het sterfelijke meisje Psyche deelt in het goddelijke geluk van het eeuwige leven! De structuur van deze mythe weerspiegelt de reis van de held. Fry stelt dat het model staat voor veel andere mythen en sprookjes, van Assepoester  tot ‘Belle en het Beest’.

Veel verhalen en mythen draaien rond mannelijke helden, zoals Odysseus, Theseus en Herakles. Bijzonder is dat juist de mythe die de naam aan de wetenschap van de ziel heeft gegeven, een heldin als hoofdrolspeler heeft, Psyche.

Zephyros en Psyche[3]

Zij is het zinnebeeld van de ziel en als oud-Grieks woord staat ψυχή ofwel ‘psyche’ voor levensadem. In de mythe wordt zij met haar geliefde Eros herenigd nadat zij de beproevingen op haar queeste doorstond. Deze vielen haar ten deel toen Eros moest wegvliegen nadat Psyche hem met haar ogen had aanschouwd. Zijn verbod daartoe had ze genegeerd door het gestook van haar jaloerse zussen. Zij was vóór die noodlottige wending weliswaar overdag eenzaam geweest doch ’s nachts gelukkig met Eros verenigd. Zo was het gegaan sinds zij door de Westenwind, Zephyros, was opgetild en vervoerd naar een goddelijk paleis met uitzonderlijke weelde en weldaad. Daar bracht het door liefde ontvlamde hart van Eros, die door een pijl van zijn eigen koker was geraakt, hen elke nacht bij elkaar.
 De pijl had eigenlijk niet deze liefdesgod zelf moeten raken, maar Psyche! Was het snode plan van Afrodite, godin van de liefde en moeder van Eros, in jaloezie ontstoken door de goddelijke schoonheid van dit sterfelijke meisje, dan had Psyche als eerste een zwijn gezien en was op dit dier door de liefdespijl van Eros verliefd geworden. Uit schrik voor het krijsende wegrennende zwijn had Eros echter zichzelf gestoken aan zijn pijl en was hij nu op Psyche verliefd geworden!

De reis van de ziel

De symboliek uit het verhaal verwijst, archetypisch verstaan, naar een innerlijke reis, de reis van de ziel. Van onschuld en het onverdeelde geluk, verbeeld met het nachtelijke samenzijn van Eros en Psyche, naar de gebrokenheid van dit oorspronkelijke geluk door toedoen van krachten van jaloezie en wraak, die zielen scheidt. Alleen door de beproevingen te doorstaan en de opdrachten van Afrodite met behulp van dieren en planten als magische helpers (mieren, een rietstengel) uit te voeren en tenslotte door haar bereidheid af te dalen in de onderwereld en haar diepste eenzaamheid te aanvaarden, werd de wending mogelijk. Daartoe was ook de wil van Eros nodig: hij vloog naar de Olympos en verzocht oppergod Zeus om een stokje te steken voor de jaloerse daden van zijn moeder.  De blijheid en herwonnen harmonie in deze goddelijke sfeer tussen de opponenten verbeeldt de vreugde van het opgetild zijn uit het normale bevangen zijn in ieders ‘kleine verhaal ‘ en egobewustzijn.  Lees meer

Driekwart jaar Wijsheidsweb

het rad met de vijf elementaire velden en 16 interculturele wegenEr is sprake van een organische en gestage groei.
Sinds de start op 21 december 2017 zijn er nu: bijna 130 Wijsheden, zo’n 75 Redactionele pagina’s en ruim 60 relevante en prikkelende (nieuws)berichten op het Forum/platform te vinden.

Op de nieuwste Forumrubriek Sirenen komen belangrijke maatschappelijke kwesties aan de orde. 
Bijvoorbeeld: Troubled Waters for Tibetan Buddhism; Fact & Fiction in the Era of the #MeToo Movement door Greg Suffanti.

Sinds september heeft de QFWF een YouTube kanaal, met daarop een impressie van de vorige ontmoetingsdag en van een masterclass!
Omdat we dit kanaal de eigen naam van de QFWF willen geven zijn we op zoek naar 100 abonnees…
Meld je aan!

Komende verschijningsdata voor de Wijsheden zijn 9 oktober, 7 november en 7 december 2018.

Quintessence

Aarde, water, lucht en vuur en … het vijfde element, de quinta essencia: 
Hoor de Quintessence in dit chan gedicht:

Bliksem flitst
Het regent vonken
Een keer knipperen met je ogen
En je hebt de kans van het zien gemist

Wumen Huikai, Chinees chandichter (zen), 1183-1260
Noten

[1] Bron: Johann Balthasar Probst
[2] Bron: Amor Psyche Canova
[3] Bron: Zephyr en Psyche


5 nr 3, 5 nr 2, 5 nr 1, 4 nr 5, 4e nr 4, 4 nr 3, 4 nr 2, 4 nr 1, 3 nr 4, 3 nr 3, 3 nr 2, 3 nr 1, 2 nr 4, 2 nr 3, 2 nr 2, 2 nr 1, 1 nr 2, 1 nr 1 

Avatar foto

Heidi Muijen en Joke Koppius vormen gezamenlijk de hoofdredactie van de Quest for wisdom foundation. De Redactionele pagina's zijn afkomstig van de hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

1 2 3 5

Schrijf een reactie