Grasduinen: sirenen

nieuwsbrieven – spinnen – ontmoetenwijzensirenen
vierenlaverenspelevarenverhalen – weven – zwerven

De forumrubriek SIRENEN heeft tot doel belangrijke maatschappelijke kwesties onder de aandacht te brengen. Het gaat om taaie problematiek, die een meerdimensionale benadering vraagt: van filosofische bespiegelingen tot kunstzinnige expressie en het ontwikkelen van nieuwe praktijken.