Visie, filosofie

Hoofdredactie

De zes dimensies — Visie, filosofie — Verhalen, mythen — Rituelen, ritualiteit — Symbolen, symboliek — Praxis, kunsten en ambachten — Actualiteit en/of persoonlijke doorleving

Levenskunst als de kunst het leven goed te leven vraagt naast praktische ook filosofische oefening: het leren beschouwen van het leven vanuit diverse perspectieven en het overdenken van de verschillende wegen die bewandeld kunnen worden.

De beschouwelijke kant van levenskunst leidt tot het ontwikkelen van visies op het goede leven en op de tragiek, op wat het betekent mens te zijn in het grotere geheel van culturen, de natuur en de kosmos.
In de verschillende culturen en tijdperken zijn er op de bestaansvragen heel diverse antwoorden op gegeven. Toch is het zich verwonderen over het bestaan en het filosoferen over de onbeantwoordbare vragen — Waar komen wij vandaan en waartoe zijn we op aarde? Hoe het leven goed te leven? — een gedeeld motief van alle tijden: de verwondering over de queeste in het labyrint van het leven.

Zie de wijsheden: visie, filosofie
2018-03