Afrikaanse volkeren en culturen

Hoofdredactie

Afrikaanse volkeren en culturenIndiaanse volkeren en culturenAboriginal, Maori en andere Polynesische volkeren en culturen
Volgens paleontologische en archeologische studies vormt Afrika de bakermat van de menselijke soort; waarbij er een tweedeling wordt gemaakt in de culturele ontwikkeling van ‘lichtere hamitische’ en Semitische volkeren in het Noorden van het continent en het ‘donkere Afrika’ ten zuiden van de Sahara.

Van daaruit lijkt de verspreiding van menselijke gemeenschappen over de aarde vanaf 70.000 jaar geleden te hebben plaatsgevonden.

Onder Afrikaanse filosofie worden vormen van levenskunst verstaan die door de diverse volkeren en culturen op dit content gedurende duizenden eeuwen zijn ontwikkeld tot levensvisies en vormen van praxis welke antwoorden op de basale bestaansvragen bevatten. Deze spiritueel-religieuze en cultureel-filosofische vormen van wijsheid worden wel aangeduid als een ‘wijsheidsleer’ of ‘sage philosophy’. Daarin wordt wijsheid mondeling van generatie op generatie doorgegeven door middel van mythen en andere verhalen, rituelen en gebruiken, spreekwoorden en zegswijzen — zoals de adviezen voor sociale problemen in de community door een kring van oude wijze mannen en vrouwen.

  • Forbes, J.D. (1988) Black Africans and Native American: color, race, and caste in the evolution of red-black peoples. Oxford/ New Yoirk: Basil Blackwell.
  • Kimmerle, H. (1991) Philosophie in Afrika — Afrikanische Philosophie. Fankfurt/ New York: Edition Qumran inm Campus Verlag.
  • Kimmerle, H. (2015) Interculturele filosofie. Een studieboek. Antwerpen/ Apeldoorn: Garant.
  • Kuzwayo, E.K. (1998) African wisdom. Cape town: Kwela books.
  • Libbrecht, U., Kimmerle, H. & Janssens (red) (2016) Filosofie zonder grenzen. Antwerpen/ Apeldoorn: Garant
  • Van Kerckhove, C. & Heyvaert, E. (2016) Van de wereld. Filosofische reisimpressies van gebruiken, rituelen en sjamanisme. Antwerpen/ Apeldoorn: Garant.
  • Weinberg, P. (2000). Herovering van het paradijs. Reizen met inheemse volken van zuidelijk Afrika. ‘s Gravenhage/ Brussel: Novib.
2017-12