Wijsheden

Op nieuwe maan verschijnt een dozijn z.g. Wijsheden. Deze zijn afkomstig van een groeiend aantal QFWF-auteurs.

Wijsheden bestaan uit teksten, beeldmateriaal (beeldende kunst, ambachtelijke vormgeving, foto- en filmmateriaal), muziek, … — door experts en autodidacten in het vakgebied en vanuit persoonlijke betrokkenheid tot stand gekomen.

Wijsheden brengen zowel beschouwingen aan bij de thema’s en onderwerpen als dat ze deze aanschouwelijk, zichtbaar en hoorbaar, in beleving brengen.

1 2 3 28