Lichtfeesten Nieuwsbrief: Ontvangen en Geven!

0

Hoofdredactie

Nieuwsbrief Spinnend web, 8e jaargang nummer 4, 27 november 2023

“Ik ben pas laat van de wereld gaan houden”

Hannah Arendt

Feestelijk nieuws voor de QFWF!

Wereldburgerschap van de straat

Wat een geweldige start van het door het fonds Cultuur Participatie gehonoreerde QFWF-project ‘Wereldburgerschap van de straat’ op zaterdag 21 oktober in De Bibliotheek van Bussum!

Met een bijzonder kleurrijk intercultureel gezelschap gingen wij, op de vleugels van de wijze Ghanese Sankofa vogel, eerst terug naar het verleden om daar op te halen wat er is blijven liggen en nog aandacht behoeft!

Sankofa vogel, Ghanees symbool voor de wijsheid

“Se wo were fi na wosankofa a yenkyi”:

SAN = teruggaan naar verleden
KO = haal het naar het heden
FA = om sterker naar de toekomst te gaan

Langs de drie geschilderde luiken door Robin Stemerding meanderde het programma langs verleden, heden en toekomst!

Het verleden luik ging open met de raps ‘Hersteld’ en ‘Excuses’, meerstemmig gezongen door Angela Gilds, Marianne Selleger, Standish de Vries en Chiquita Odjo-Seymonson als Culturele Droomwevers onder de bezielende leiding van Henry Muldrow en een dans door Hedy-Jane Guds ter herdenking van het slavernij verleden.

Hoe verantwoordelijkheid te dragen, als nazaten van kolonisatoren én als nazaten van gekoloniseerden en tot slaaf gemaakten: die vraag is in een dialoog onder leiding van Nivedita Yohana besproken en aan elke tafel dichterlijk verwerkt in de vorm van een haiku. De samenhang van het collectieve niveau van de geschiedenis met het uiterst individuele niveau is in beleving gekomen door het voordragen van het gedicht ‘Noodlot’ (geschreven door Louis van Marissing) en van het vrijheidsgedicht ‘Onze basisrechten’ (geschreven door Erfan Pourmohammadi geïnspireerd door het gedicht ‘BARAYE’ van Iraanse vrijheidsstrijder Shervin Hajiaghapour).
Iedere aanwezige heeft om de beurt een dichtregel voorgelezen, wat de urgentie voelbaar maakte van gezamenlijk te dragen vrijheid voor een rechtvaardige wereldgemeenschap.

Tablaux vivant voor een hoopvolle toekomst — foto Marc Broens

De Ontmoetingsdag werd afgerond met een klankschalen ritueel onder begeleiding van Maud van Ingen hoe vrijheid voelt in gebaren en beweging, leidend tot een tableau vivant.
De pittige, zure, zoute en zoete ingrediënten, die we op deze dag met elkaar hebben verzameld, willen we verder laten stromen naar een hoopvolle toekomst.

Met de QFWF-Ontwikkelgroep zijn we bezig de oogst uit de Ontmoetingsdag te verwerken in een kleurrijk beeldboek Amor Mundi. Dit gaat het derde boek vormen uit de QFWF Wisdom Collectie; na Amor Fati met spelende wijsheid voor de kosmopolis — met achtergronden over het gelijknamige mythisch-filosofische bordspel en over de filosofie van het QFWF-Rad van interculturele levenskunst — en tweede boek Koloniale wa(a)r(d)en van de hand van Fred de Haas met beschouwingen over Kolonialisme en de Caribische identiteit, gespiegeld in de dichtkunst en literatuur en gedichten van zijn eigen hand.

Zin om mee te doen met het QFWF-project Wereldburgerschap van de straat?
Laat het ons weten: bestuur@questforwisdom.org

Nieuws van Quest 2: Gulden Snede

Vier nieuwe loten aan de QFWF e-book stam!

In november zijn vier gloednieuwe e-books verschenen.
Te koop in de Wijsheid Winkel voor de tijdelijke actieprijs van € 9,50.

Bijzondere en feestelijke cadeaus voor de lichtfeesten in donkere dagen!

QFWF Animal Wisdom Collection

ISBN: 978 94 921 27 129

Het zevende deel Madagaskar, land van orale cultuur, lemuren en kameleons is uit!
De veelzijdige wereldburger en emancipatoire en bereisde arts Marcel Reyners heeft, belangeloos en puttend uit zijn jarenlange levens- en werkervaring ook op Madagaskar zelf, de volksverhalen uit de eerste op Madagaskar beschikbare Frans- en Engelstalige bronnen vertaald en verteld. Het betreft de orale traditie binnen de Malagassische gemeenschap.

NL, 2023, ISBN: 978 94 921 27 129 ; 316 pagina’s; e-book in pdf-formaat; QFWF Animal wisdom collection nr. 7.

QFWF Wisdom Collection

De QFWF Wisdom Collection is ontstaan uit de wijsheid van QFWF-auteurs met wilde haren, die de rijkdom van culturen met verhalen, muziek, beeldende kunst, filosofische en spirituele tradities wereldwijd op eigen wijze voor een breed lezerspubliek ontsluiten.

Ze tonen wijsheid uit Noord, Zuid, Oost en West in de breedte, in veelfacettige en kunstzinnige vormen. Ook bundels die meer specialistisch in de diepte gaan en specifieke kunstzinnige wijsheid uit culturele tradities voor het voetlicht brengen, zullen in de QFWF Wisdom Collection verschijnen.
Deze (e-)books verschijnen in de Nederlandse en/of Engelse taal; en soms ook meertalig.
De opbrengst van deze (e-)books komt geheel ten goede aan dit programma en aan komende QFWF projecten. Wij hopen op een breed en geïnteresseerd publiek voor deze gehele gevarieerde reeks.

ISBN: 978-94-92-127-204

Na voornoemde eerste drie boeken, die ook in een fysieke vorm zullen verschijnen, omdat ze deel uitmaken van het QFWF-project Wereldburgerschap van de straat, volgen:

Deel 4, Walking Two Roads, Accord and Separation in Chinese and Western Thought, waarin op intercultureel-filosofische wijze de boeiende Chinese en Europese wijsheidstradities deskundig door Hans van Rappard uit de doeken worden gedaan.

EN, 2023; ISBN:978-94-92-127-204; 208 pagina’s; e-book in pdf-formaat; QFWF Wisdom Collection nr. 4; 2e druk (2009 VU University Press; 2023 QFWF, volledig geïllustreerd).

ISBN: 978-94-92-127-211

In deel 5 Russische Zigeunerromances ontsluit Fred de Haas een tot nog toe weinig belicht genre van de Zigeunerromances met haar rijke interculturele en historische bronnen. Verrassend zijn de talloze aanklikbare links naar prachtige oude en nieuwere vertolkingen, waaronder ook de muzikale vertolkingen van Fred de Haas (gitaar en zang) en Ralph Kreuter (balalaika).

NL en RU, 2023; ISBN: 978-94-92-127-211; 121 pagina’s; e-book in pdf-formaat; QFWF Wisdom Collection nr. 5.

ISBN: 978-94-92-127-228

Marcel Reyners combineert in deel 6 Middeleeuwse Chirurgie in Woord en Beeld vertalingen, bewerkingen en interpretaties van de delen van de “Keizerlijke Chirurgie” met tekeningen van Şerefeddin Sabuncuoğlu (1385–1468) en de tekst van “De Methode der Geneeskunde” van Albucasis (936–1013).
Daarmee komt deze onschatbare opgehaalde wijsheid — voor een breed Nederlandstalig publiek — beschikbaar.

NL, 2023, ISBN: 978-94-92-127-228; 206 pagina’s; e-book in pdf-formaat; QFWF Wisdom Collection nr. 6.

Wijsheidswinkel

Ook voor alle eerder verschenen QFWF Wisdom Collection en Animal Wisdom Collection e-books geldt een feestelijke prijs tot 21 maart 2024: € 9,50.
Als QFWF Vriend(in): € 7,50 per e-book!

De e-books zijn direct via de Wijsheid Winkel te koop!
Lees meer over de achtergronden en over deze en andere series van de Gulden Snede.
Informeer naar mogelijkheden in eigen kring een spel- of dialoogvorm (desgewenst met een QFWF-begeleider) te organiseren: info@questforwisdom.org.

De QFWF e-books krijgen alle ook een plek in de digitale Koninklijke Bibliotheek en worden daarmee voor de ‘eeuwigheid’ toegankelijk!

Doneren aan de QFWF

Elke donatie of gift, hoe klein ook, is welkom! Door de Culturele ANBI-status geldt voor de belastingen:

  • Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
  • Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Wij zijn ook blij met immateriële giften: heb je zin te participeren bij één van de QFWF-projecten?

Co-creatief in een ontwikkelteam van onze Quests?
Of achter de schermen het bijzondere materiaal dat wij van de WW-auteurs en kunstenaars aangeleverd krijgen, helpen vorm te geven?
Of wil je helpen bij het organiseren en presenteren van ontwikkelde thema’s met workshops en ontmoetingsdagen?

Interesse? Meld je aan!
Neem contact met ons op! Laat ons je ideeën weten!

Doneren aan de QFWF? Heel graag!

Word QFWF-vriend(in)

Je bent al QFWF-vriend(in) vanaf € 45,= per jaar!

Behalve dat je zo bijdraagt aan alle goede dingen die de QFWF probeert te realiseren krijg je als QFWF-vriend(in) korting op:

aanschaf van educatief materiaal van de Gulden Snede tot 30%, zoals

  • Adinkra — intercultureel communicatiespel; Mens, ken je Zelf! — het filosofisch-mythische bordspel en de Speelse Dialogen (25%)
  • Het Wereldspel Vier Winden, ook in een Engelse versie
  • Flinke korting op e-books uit de Animal Wisdom Collection en op meer producten geldt een vriendenprijs!
  • Nieuwe vriend(inn)en ontvangen kosteloos een e-book naar keuze.
    Dat geldt ook de vriend(in), die een nieuwe vriend(in) inbrengt!
QFWF-vriend(in) word je door minimaal € 45,= over te maken op NL14TRIO0777827654 t.n.v. de Quest for wisdom foundation te Weesp òf door dit bedrag via de donatieknop te doneren.
Meld je aan info@questforwisdom.org

Quintessence

Uit de Sankofa Rap

‘Go back and get it’ ―
‘Go back and get it’ ―
De positieve oorsprong geeft je een voorsprong,
Het ei van Sankofa is wat tot me doordrong,
‘Go back and get it’ ―
‘Go back and get it’ ―
We willen vrijheid en gelijkheid,
We strijden onvermoeibaar voor gerechtigheid
en werken aan de toekomst voor jou en mij,
ingepakt in dat Positieve Sankofa Ei (…)

Arend Smit – Dr. Dro – Matthew May
Avatar foto

Heidi Muijen en Joke Koppius vormen gezamenlijk de hoofdredactie van de Quest for wisdom foundation. De Redactionele pagina's zijn afkomstig van de hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

1 2 3 5

Schrijf een reactie