Licht Nieuwsbrief

0

Nieuwsbrief Spinnend web,
3e jaargang nummer 1

“Liefde een lus van
licht om de aarde,
dansende
ring van licht, …”

Hans Andreus

Bij Persephoné: de lente is begonnen!

Het licht in het geciteerde dichtfragment speelt een bijzondere rol in veel gedichten van Hans Andreus.

Waar wij met het economische ritueel van het vooruit draaien van de klok de zomertijd markeren, daar luiden op het licht geënte rituelen in veel wijsheidstradities de lente in.

De lente equinox ofwel de lentenachtevening, wanneer de zon loodrecht op de evenaar staat, valt dit jaar op 20 maart. Deze naam duidt aan dat op bijna alle plaatsen op aarde de dag en de nacht even lang zijn.

Zo viert men in Iran op die dag het Nieuwjaarsfeest, het van oorsprong Zoroastrische Nowruz, samen met de familie. Het beslaat een periode van twee weken (vroeger drie weken). Vóór de dag van de lente equinox is het belangrijk het huis te reinigen, op te ruimen en nieuwe kleren te kopen.

Volgens de Griekse mythologie start de lente met de komst van Persephoné uit de onderwereld, waar zij als gemalin van Hades het koude, donkere halfjaar doorbrengt. Wanneer deze dochter van Demeter ― godin van landbouw en de gewassen op aarde ― weer terugkeert naar haar moeder, gaat het groen ontspruiten, keren licht en leven op aarde terug!


Pluk lichte wijsheden van Lucius …

De redactie van het Wijsheidsweb beveelt haar lezers van harte aan wijsheid te plukken uit deze bijzondere rubriek: Lucius, vernoemd naar het ‘Licht’ …

Beeldend kunstenaar Chrisje van der Heyden-Ronde:

De naam “Lucius” staat niet alleen symbool voor licht maar vooral voor helderheid en met bezieling iets nieuws in beweging brengen. Hannah Arendt noemde dat nataliteit, het menselijk vermogen tot nieuwe inzichten en handelingen.

Zie en pluk Lucius; vanaf nu met een maandelijkse bijdrage!


Wijsheden uit alle windstreken

het rad met de vijf elementaire velden en 16 interculturele wegen

Het Wijsheidsweb is opgebouwd in de vorm van een Rad van interculturele levenskunst.

Het Rad schetst religieuze en spirituele richtingen, filosofie en mythologie, kunsten en ambachten als aspecten van wijsheid.

Het Rad ordent deze voor het ontwikkelen van een interculturele levenskunst.

Het Rad presenteert een door de Quest for wisdom foundation ontwikkelde spelfilosofische en dialogische benadering voor bezinning op en ontmoeting tussen wijsheidstradities uit alle windstreken, met zowel aandacht voor verschillen als voor verbindende elementen.

Het Rad fungeert als een ‘portaal’.
Dit portaal biedt een symbolische ordening:

 • als een landkaart, waarmee de bezoeker van de website wijsheden uit diverse tradities kan vinden
  en
 • als een filosofisch voorstel hoe interculturele levenskunst op te bouwen: namelijk enerzijds beeldrijker dan een abstract filosofisch betoog en anderzijds filosofischer dan een typering van concrete eigenschappen van volkeren en culturen.

Deze symbolische ordening van het Rad is nadrukkelijk bedoeld buiten stereotyperingen en etnocentrische, discriminerende bepalingen van culturen en volkeren te blijven.
Door ‘elementaire’ velden (aarde, water, lucht, vuur en ether) symbolisch te karakteriseren, daaraan wijsheden en (inter)culturele wijsheidswegen te koppelen ontstaat er een ‘tussen’: een ruimte voor dialoog en uitwisseling vanuit belangstelling.

Meer weten? Lees de Toelichting bij het Rad


Toelichting op rubrieken van het Wijsheidsweb

De site bestaat uit Redactionele pagina’s, Wijsheden en het Forum

element-vuur-hand

In de Redactionele pagina’s komen (verdiepende) inleidingen over wijsheidstradities aan de orde. Ze geven uitleg aan het Rad met wijsheidswegen uit Oost en West, Noord en Zuid.
Deze redactionele pagina’s zullen met behulp van deskundigen gestaag worden aangevuld en uitgebreid.

Wijsheden bestaan uit teksten, beeldmateriaal … in allerlei mediale vormen, van artikelen, blogs, columns en interviews, van beeldende kunst tot muziek, van foto’s tot poëzie …
Ze zijn door de auteurs en acteurs, experts en autodidacten in het vakgebied en vanuit persoonlijke betrokkenheid tot stand gekomen.
Wijsheden brengen zowel beschouwingen aan bij de thema’s en onderwerpen als dat ze deze aanschouwelijk, zichtbaar en hoorbaar, in beleving brengen.
Inmiddels staan er 60 Wijsheden op het web en eens in de vier weken komt daar ongeveer een dozijn bij …
De komende verschijningsdata zijn: 16 april, 15 mei en 13 juni 2018.

Sinds kort is het Forum van start gegaan. Dat biedt een overzicht van interculturele en levenskunstige activiteiten en actualiteiten. Zo zal er steeds aandacht zijn voor een aantal (seizoens)feesten en vieringen uit diverse culturele, spirituele en religieuze richtingen.
In de agenda staan door de stichting QFWF geïnitieerde activiteiten, zoals de Weesper Filosofiekring, de jaarlijkse ontmoetingsdag en masterclasses op het gebied van interculturele levenskunst, spel en dialoog. En het Forum is ook de plek van het archief met alle nieuwsbrieven en voor vacatures van de stichting. De komende tijd komen er nieuwe onderwerpen bij.   

Van Angela Roothaan, Annelie van Steenbergen, Anton Simons, Bram Moerland, Chrisje van der Heyden-Ronde, Ellen Grootoonk, Erik Hoogcarspel, Gea Smit, Gerard Wijers, Giovanni Rizzuto, Gradus van Florestein, Greg Suffanti, Han de Wit, Hans Feddema, Hans de Louter, Heidi Muijen, Henry Muldrow, Jeffrey Mohammad, Johan Oldenkamp, Joke Koppius, Laszlo Zsolnai, Mieke Berger, Nivedita Yohana, Paul Mercken, Paul Mulders, René Brohm, Rosalie de Wildt, Sieth Delhaas, Simon Buschman, Ton Lathouwers, Veronica Huisintveld, Willem Voois, Wim Couwenberg, Wim Lamfers, Wim van de Laar en Wite (Ameen) Carp zijn er al redactionele en forumbijdragen en/of wijsheden op de site te vinden.

En nog vele auteurs, acteurs en andere betrokkenen bij het Wijsheidsweb en de QFWF zullen volgen!

De redactie komt graag in contact met mensen die willen bijdragen aan Redactionele pagina’s, Wijsheden of aan het Forum. Mail de redactie via redactie@questforwisdom.org voor suggesties!


Agenda

Weesper Filosofie Kring

Filosoferen over levenskunst aan de hand van De Wereld van De Wachter
 • Data voorjaar: 26 maart, 30 april, 4 juni 2018
 • Tijd: van 15.30 tot max. 18.00 uur
 • Zin in Filosofie-workshopcyclus-2017-2018
 • Plaats: Weesp
 • Gespreksleiding: dr. Heidi S.C.A. Muijen
 • Informatie en aanmelding: heidi@thymia.nl

Lunch pensant

Over Interculturele vieringen bij de QFWF
 • Datum: vrijdag 20 april 2018
 • Tijd: van 12.00 tot 16.00 uur
 • Plaats: Ede
 • In een kring van betrokken bij de QFWF: info en opgave: bestuur@questformwisdom.org
 • Ter voorbereiding van het programma van de Ontmoetingsdag 2018

Ontmoetingsdag 2018 van de Quest for wisdom foundation

 • Het thema wordt ‘interculturele vieringen en rituelen’ met beeldende kunst en filosofie, interculturele hapjes en muziek!
 • info en opgave: bestuur@questformwisdom.org

Masterclasses spel en dialoog

Aan de hand van het mythisch-filosofische bordspel Mens, ken je zelf en de ont-dekkende dialoogtafel Wat is de kwestie?-Wat is de questie!
 • Thema: zich bekwamen in het begeleiden van Spel en Dialoog met masterclasses spel, dialoog en filosofische levenskunst
 • Plaats: Ede in een kleine groep, tot maximaal 8 deelnemers
 • Eerstvolgende bijeenkomst: 29 mei 2018
 • Kosten: per persoon per dagdeel, inclusief koffie, thee en hapjes € 95,=
 • Voor particulieren inclusief BTW
 • Voor zzp-ers en zakelijke deelname exclusief BTW
 • Deelname op basis van een individuele intake: heidi@thymia.nl

Huiskamer workshops

Aan de hand van een spel- of dialoogvorm
 • Op locatie aan de hand van een spel- of dialoogvorm naar keuze
 • Richtlijn: tussen 4 en 6 personen; afhankelijk van de spelvorm € 350,= tot € 550,=
  Meerprijs per persoon per dagdeel € 50,=
 • Informeer naar mogelijkheden: heidi@thymia.nl
Zie: de complete agenda


Quintessence

Aarde, water, lucht en vuur en … het vijfde element, de quinta essencia:
Hoor de Quintessence in deze hymne uit de Rigveda, die de lichtende vuurgod Agni, de dagelijks nieuw geboren, eeuwig jonge god, bezingt:

….
Laat de lofzangen heen en weer golven,
tussen ons, die sterfelijk zij,
en u, de onsterfelijke.

Agnis, de jonge bron van kracht,
en alle vuren verheugen zich
over dit offer en over deze hymne.

Deel van een hymne uit de Rigveda 1, 26 “Vasishva hi miyedhyi”, ontleend aan vertaling en bewerking door H. Verbruggen (1993) Rigveda. Den Haag: Uitgeverij Mirananda, p.18-19.

5 nr 3, 5 nr 2, 5 nr 1, 4 nr 5, 4e nr 4, 4 nr 3, 4 nr 2, 4 nr 1, 3 nr 4, 3 nr 3, 3 nr 2, 3 nr 1, 2 nr 4, 2 nr 3, 2 nr 2, 2 nr 1, 1 nr 2, 1 nr 1 

Avatar foto

Heidi Muijen en Joke Koppius vormen gezamenlijk de hoofdredactie van de Quest for wisdom foundation. De Redactionele pagina's zijn afkomstig van de hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

1 2 3 5

Schrijf een reactie