Verhalen, mythen

Hoofdredactie

De zes dimensies — Visie, filosofie — Verhalen, mythen — Rituelen, ritualiteit — Symbolen, symboliek — Praxis, kunsten en ambachten — Actualiteit en/of persoonlijke doorleving

Levenskunst ontwikkelt perspectieven en praktijken op de wijze waarop mensen uiting geven aan de vragen die het leven aan ons stelt door middel van verbeelding en verwoording, zoals:
  • De verhalen die we van generatie op generatie aan elkaar vertellen hoe het leven goed te leven.
  • Verbeelding van het ware, het schone en het goede door middel van kunstzinnige vormen en media (beelden, muziek, drama, poëzie, …).
  • Mythische verhalen over het ontstaan van de hemel en aarde, over goden, mensen en dieren.
  • Het zoeken naar (wetenschappelijke) verklaringen van het leven.
  • Het ontwikkelen van manieren (ambachten en technieken) het leven op aarde prettiger en/of zinvoller te maken.
Zie de wijsheden: verhalen, mythen
2018-03