QFWF heeft culturele ANBI-status!

0
Wijsheidsweb, 2018-06

De Belastingdienst heeft ons per brief van 8 juni laten weten dat de Stichting Quest for wisdom foundation met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 is aangemerkt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.

Als bestuur zijn we hier bijzonder blij mee en we hopen dat er nu deuren naar fondsen en mecenassen open gaan, zodat de stichting verder haar drie wegen van interculturele levenskunst kan uitbouwen!

Het ensemble van de Stichting Culturele Droomwevers o.l.v. Henry Muldrow maakte dit feestlied en onder leiding van Henry zongen we mee!


Donaties

Financiële giften –  in de vorm van (periodieke) schenkingen, legaten en erfenissen – aan de QFWF zijn van harte welkom!
Doneren kan door een bedrag over te maken op NL14TRIO0777827654 t.n.v. of via de onderstaande donatiemodule.

Periodieke schenkingen

Voor periodieke schenkingen is het handig deze overeenkomst-periodieke-gift-in-geld van de belastingdienst te downloaden.
Het gemakkelijkste is het document off line in te vullen en dan onder een andere naam op PC of tablet op te slaan.
Het resultaat kan per mail of per post naar de QFWF worden opgestuurd naar bestuur@questforwisdom.org of Middenstraat 71 1381 XB WEESP Weesp.
Daar maakt de stichting de zaak administratief rond en wordt de overeenkomst teruggezonden.

Extra belastingvoordeel culturele ANBI

Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.
Voor hen geldt het volgende:

  • Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
  • Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Hoeveel aftrek krijg je bij zo’n schenking?

Aan de hoeveel aftrek die je krijgt zijn door de fiscus voorwaarden aan verbonden.
Zie: giften aan goede doelen/ hoeveel aftrek krijgt u?

Direct doneren?

Bedrag

Avatar foto

Schrijf een reactie