Rad van interculturele levenskunst

Hoofdredactie

Redactionele pagina’s — Rad van interculturele levenskunstAarde, wegen van het oogWater, wegen van het hart — Lucht, wegen van het hoofd  — Vuur, wegen van de handEther, wegen van de quintessence — De zes dimensies
Het Wijsheidsweb is symbolisch opgebouwd in de vorm van een Rad van interculturele levenskunst: met vijf elementaire velden en zestien (inter)culturele wegen tot wijsheid.

Geplukte wijsheden op velden en langs wegen en de wijsheidstradities in dit Rad kunnen vanuit zes dimensies worden belicht.

De QFWF heeft het Rad ontwikkeld als kompas voor haar drie Quests for wisdom.
Lees hierover in de filosofie van het Rad en het gebruik van het Rad.

het Rad van interculturele levenskunst

Redactionele pagina’s

Redactionele pagina’s bevatten (verdiepende) inleidingen over wijsheidstradities. Ze geven uitleg aan het Rad van interculturele levenskunst met wijsheidswegen uit Oost en West, Noord en Zuid.

Ze zijn afkomstig van de hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

Wijsheden

Op nieuwe maan verschijnt een dozijn z.g. Wijsheden. Deze zijn afkomstig van een groeiend aantal QFWF-auteurs[1].

Wijsheden bestaan uit teksten, beeldmateriaal (beeldende kunst, ambachtelijke vormgeving, foto- en filmmateriaal), muziek, … — door experts en autodidacten in het vakgebied en vanuit persoonlijke betrokkenheid tot stand gekomen.
Wijsheden brengen zowel beschouwingen aan bij de thema’s en onderwerpen als dat ze deze aanschouwelijk, zichtbaar en hoorbaar, in beleving brengen.

Forum/platform

Het Forum/platform biedt een overzicht van activiteiten en actualiteiten, waarin levenskunst en wijsheidstradities, uitwisseling en interactie tussen culturen centraal staan. 
Ook zijn hier de agenda en de Nieuwsbrieven Spinnend web te vinden.

Maandelijks zijn actualiteit en regelmaat goed voor een variërend aantal bijdragen.

2020-01

[1] QFWF-auteurs zijn schrijvers, acteurs en andere muzen, zoals kunstenaars, ontwerpers, opstellers, fotografen, tekenaars, makers van video en film en andere producenten van tekst, beeld, geluid, en belanghebbenden, die de teksten en ander materiaal ter beschikking van een van de drie QFWF-sites hebben gesteld.