Wereldburgerschap van de straat

0

QFWF-Ontmoetingsdag op 21 oktober 2023

“Wie niet in beweging komt, merkt zijn eigen ketenen niet op”!

Rosa Luxemburg

Hoofdredactie

Het thema ‘Sprokkelen van ingrediënten voor wereldburgerschap’ werkt vanaf de vorige Ontmoetingsdag aanstekelijk met creatieve energie!
Dit heeft de QFWF aangegrepen een project in te dienen bij het fonds Cultuurparticipatie met de titel ‘Wereldburgerschap van de straat’. Met het project wil de QFWF een ethos van wereldburgerschap oproepen, dat voortkomt uit levende ontmoetingen tussen mensen uit verschillende culturen!

De start hiervan is op 21 oktober 2023 met het kunstzinnig programma voor de QFWF-Ontmoetingsdag in de vorm van een Drieluik.

Verbeelding van de kosmopolis

Het eerste luik

gaat over het verleden en is verbonden met het thema ‘Herdenkingsjaar Slavernijverleden’:

“Hoe de goede lessen te trekken uit de koloniale geschiedenis van overheersing, uitbuiting en onderdrukking?” 

Het tweede luik

speelt nu: wereldburgerschap gaat alle burgers van de wereld aan. Het is een oproep aan ieder van ons. Hoe kun je je verantwoordelijkheid daarin echt voelen en wat kun je ermee doen? Wat heb jij geleerd uit de geschiedenis?

“Welke ingrediënten houden de vicieuze cirkel in stand?”
Van overheersing en uitbuiting <-> haat, agressie tegen de overheersers en uitbuiters <-> meer onderdrukking, enzovoort. En welke ingrediënten helpen mensen en groepen zich te bevrijden en uit de vicieuze cirkel te komen?”  

Het derde luik

is gericht op de toekomst:

“Hoe ziet wereldburgerschap eruit als we de verzamelde ingrediënten gaan realiseren?”

Idee achter het project

Het project ‘Wereldburgerschap van de straat’ staat of valt met gelijkwaardige samenwerking tussen de deelnemers.

Juist door aan wereldburgerschap in beeldende, verhalende, muzikale en dansante vormen expressie te geven, ontstaat er een vrije ruimte voor ontmoeting en uitwisseling vanuit inspiratie en ieders inbreng.

Het experiment is pas geslaagd wanneer alle bijdragen zijn gezien, gevoeld en gehoord. Als ze zijn (be)proefd en verwerkt tot een kunstzinnige receptuur van inspirerend materiaal met verbindende ingrediënten voor wereldburgerschap.

Programma van de QFWF-Ontmoetingsdag 2023

Een ritueel voor interculturele ontmoetingen op een QFWF-Ontmoetingsdag

De drie luiken worden geopend en afgerond door Henry Muldrow en zijn Culturele Droomwevers met raps over de thema’s: stilstaan bij het slavernijverleden, bevrijding en wereldburgerschap[1].
De bijdragen van Nivedita Yohana, Erfan Pourmohammadi en Nour Kayali brengen de thema’s steeds met een interactieve oefening in beleving.

Vervolg

‘Wereldburgerschap van de straat’ ontwikkelen we verder op basis van de opgedane ervaringen van de Ontmoetingsdag 2023.

Dat verder ontwikkelen doen we samen met partners uit het culturele en het sociale domein:

  • de Jozefschool in Muiden staat ervoor open wereldoriëntaties uit verschillende culturen op te nemen in hun lesprogramma’s
  • de stichting Culturele Droomwevers uit Amsterdam wil zoveel mogelijk kinderen en andere geïnteresseerden in aanraking laten komen met muziek, kunst, cultuur, taal en animatie. De stichting laat hen daar ook actief aan deelnemen
  • de vereniging Wehpokamanong uit Weesp bewaart het culturele erfgoed van inheemse groepen uit Suriname in Nederland en geeft het aan de jonge generaties door
  • leerlingen, docenten en ouders van het Vechtcollege te Weesp
  • migrantenfamilie(s) van een OBA activiteit, respectievelijk van de Bibliotheek in Bussum.

[1] Zie: de QFWF-rap door Henry Muldrow

Avatar foto

Heidi Muijen en Joke Koppius vormen gezamenlijk de hoofdredactie van de Quest for wisdom foundation. De Redactionele pagina's zijn afkomstig van de hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

1 2 3 5

Schrijf een reactie