Disclaimer QFWF

De QFWF-sites — questforwisdom.orgwijsheidsweb.nlanimal-wisdom.org — samen met de Nieuwsbrief Spinnend web zijn digitale platforms waarop de QFWF content publiceert die de interesse voor verschillende culturen helpt versterken en kruisbestuiving tussen wijsheidstradities helpt bevorderen.

De via deze QFWF-websites verspreide informatie is slechts informerend van aard.
De QFWF en haar QFWF-auteurs[1] aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

De QFWF en haar QFWF-auteurs[1] garanderen niet dat de op de QFWF-sites te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze sites kan op ieder moment door de QFWF of QFWF-auteur[1] worden gewijzigd.

De QFWF heeft niet altijd zicht op of er sprake lijkt te zijn van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. Indien er sprake is van een inbreuk op portretrecht of eer en goede naam, vragen we vriendelijk contact op te nemen met de redactie via redactie@questforwisdom.org.

Indien op QFWF-sites links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor de QFWF op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Zij aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat de QFWF of QFWF-auteur[1] de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze websites en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Contact

Hoofdredactie: redactie@questforwisdom.org

update 2021-09

[1] QFWF-auteurs zijn schrijvers, acteurs en andere muzen, zoals kunstenaars, ontwerpers, opstellers, fotografen, tekenaars, makers van video en film en andere producenten van tekst, beeld, geluid, en belanghebbenden, die de teksten en ander materiaal ter beschikking van een van de drie QFWF-sites hebben gesteld