Disclaimer QFWF

Het Wijsheidsweb en de Quest for wisdom foundation — samen met de Nieuwsbrief Spinnend web, de Facebookpagina, het QFWF videokanaal —  zijn digitale platforms waarop de QFWF content publiceert die de interesse voor verschillende culturen helpt versterken en kruisbestuiving tussen wijsheidstradities helpt bevorderen.

De via deze websites verspreide informatie is slechts informerend van aard. Het Wijsheidsweb / de Quest for wisdom foundation en haar WW-auteurs[1] aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen.

Het Wijsheidsweb / de Quest for wisdom foundation en haar WW-auteurs[1] garanderen niet dat de op de website te vinden informatie te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel. De informatie op deze site kan op ieder moment door het Wijsheidsweb / de Quest for wisdom foundation of WW-auteur[1] worden gewijzigd.

Het Wijsheidsweb / de Quest for wisdom foundation heeft niet altijd zicht op of er sprake lijkt te zijn van een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht. Indien er sprake is van een inbreuk op portretrecht of eer en goede naam, vragen we vriendelijk contact op te nemen met de redactie via redactie@questforwisdom.org.

Indien op Wijsheidsweb links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor het Wijsheidsweb / de Quest for wisdom foundation op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Zij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat het Wijsheidsweb / de Quest for wisdom foundation of WW-auteur1 de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Contact

redactie@questforwisdom.org

2019-05

[1] WW-auteurs zijn auteurs, acteurs, kunstenaars, ontwerpers, opstellers, fotografen, tekenaars, makers van video en film en andere producenten van tekst, beeld, geluid, en belanghebbenden, die de teksten en ander materiaal ter beschikking van het Wijsheidsweb hebben gesteld.