Crealiserende Nieuwsbrief

0
Nieuwsbrief Spinnend web, 9e jaargang nummer 2

Hoofdredactie

“We zijn allemaal naar Amsterdam gekomen
om van elkaar te leren en om te dromen”

Zing en droom mee met Dr. Dro over wereldburgerschap …

Vieren met een Januskop

De eerste zeven jaar: QFWF- hoogtepunten met e-books en websites

De QFWF-2024 Ontmoetingsdag op 20 april in de sfeervolle Kapel in Bilthoven heeft met een Januskop het feestelijke viermoment van de eerste zeven QFWF-jaren en vooruitblik op de komende zeven jaar gemarkeerd. Met een Laudatiospel en een door Henry Muldrow gezongen eerbetoon is Joke Koppius in het zonnetje gezet, vanwege haar tomeloze inzet voor de QFWF de afgelopen zeven jaren. Dankzij Joke’s toewijding heeft het Wijsheidsweb sinds 2017 een ongekende groei meegemaakt en is vanaf 2020 in een alchemie van samenwerking de Animal Wisdom Collection tot stand gekomen. Met het aankondigen van haar pensionering heeft Joke een nieuwe reeks, de Wisdom Collection, geïnitieerd. De nrs. 4-6 zijn rond de 2023 decemberfeesten uitgekomen en de drie die nog op stapel staan, zal zij dit jaar afronden. Dat tekent de noblesse oblige van Joke! Daarna zal zij van een welverdiende rust gaan genieten. Rust? ― staat dat wel in haar woordenboek?

De Gulden Snede: Bundel Beeldende Wijsheid!

Confucius and Amor Mundi — aquarel Greg Suffanti

Deze lente is ook de website deguldensnede.com aan de ether toevertrouwd, waarop kleurrijks is gaan opbloeien. Op dit platform voor interculturele uitwisseling komen de drie QFWF-Quests:

  1. Quest 1 — het Wijsheidsweb waarin wijsheden uit alle windstreken zijn verzameld als een digitaal platform.
  2. Quest 2 — een Gulden snede van wijsheden die tot educatief materiaal zijn ontwikkeld, zoals (digitale) spel- en dialoogvormen en storytelling.
  3. Quest 3 — levende ontmoetingen door middel van het organiseren van de jaarlijkse Ontmoetingsdag en Masterclasses; en het vastleggen daarvan op het QFWF-videokanaal.

als een queeste bij elkaar. Een queeste rond het thema wereldburgerschap toont Greg Suffanti in een bundel beeldende wijsheid.
Hierover zegt de beeldend kunstenaar zelf:

“I feel like I’m finding the visual language to convey these ideas and look forward to more. I’m finding this process really interesting … Also, I see looking at the internet, that there are very few examples of works of art in this area. We are like pioneers ….”

Met twaalf aquarellen ― die de mythisch-filosofische thema’s van het dit jaar uit te komen achtergrondboek van het levenskunstspel voor wereldburgerschap Amor Fati verbeelden ― heeft Greg de ideeën van Confucius, Kairos & Kronos, Nietzsche, Kierkegaard, Jung, Buber, Heidegger, Arendt, Nussbaum en het Nomadische denken verbeeld — steeds voorafgegaan door een korte reflectie van hemzelf.

Greg begon zijn werk voor de QFWF met een aantal illustraties voor het Animal Wisdom-programma, als verfraaiing van de talloze dierenverhalen en -sprookjes. Sindsdien is die bezigheid uitgegroeid tot verschillende series voor een aantal e-books van eigen hand en voor andere auteurs van de Animal Wisdom Collection en de Wisdom Collection. Behalve voor het boek Amor Fati heeft Greg ook geschilderd voor Amor Mundi, het kleurrijke documentatieboekje voor het QFWF-project ‘Wereldburgerschap van de straat’ en geven zijn aquarellen bedding aan het ontwikkelproces van de projectgroep.

Naar het afrondende interculturele evenement van ‘Wereldburgerschap van de straat’ …

Spiraliseren en Crealiseren

Spiraliseren naar het Kosmisch Ei — aquarel Greg Suffanti

“My idea was to break up the space to suggest multiple occurrences. Also to not make the wave threatening, but somehow supportive … a base. In the upper left corner the sky opens …. As if to reveal something. Or is that the entrance portal for the Cosmic Egg!? There are 8 circles spiraling down to the egg, which is cracked, as if something is about to be born. The 8 circles refer to the 8 participants”

Gregs verbeelding van de spiraliserende en crealiserende energie in de projectgroep resulteerde in tien aquarellen. Daaromheen ontvouwde zich een inspirerende uitwisseling, die werkte als een gespannen boog naar de tweede bijeenkomst: een zangworkshop voor intuïtief en improviserend samen zingen voor het verklanken van onze werelddromen onder leiding van Marianne Selleger. De enthousiasmerende kracht, die door de samenzang als ontwikkelgroep ontstond, is in een Spoken Word door Angela Gilds verwoord: als een Ultieme Vocale Verbinding.

Robin Stemerding omschrijft het als spelend ontdekken:

“Indrukwekkend elkaar zo anders weer mee te maken.
Een eigen geluid te horen van een ieder.
Uitdrukking van eigen zijn dat werd uitgenodigd en mocht zijn en zich niet laat verloochenen …waarvan een vrijheid voelbaar is.
Waar ontspanning, plezier en genieten als vanzelf deel van wordt.”

Wat een creatieve flow die vertrouwen en veel zin geeft om het ‘Verbeelden van werelddromen rond een Kosmisch Ei’ naar de afrondende fase van ons project toe uit te dragen. Met de ontwikkeling van het programma voor het interculturele evenement in de nazomer, voortkomend uit het hart dat bedding geeft aan blijmoedige kracht!

Dat gaan we doen met een wandeling op het (voormalige) Marine terrein, waar Chiquita Odjo Seymonson rondleidingen geeft over de vernieuwende inspirerende projecten die daar plaatsvinden; en met een presentatie bij de viering van de dag van Inheemse Volken van de vereniging Wehpokomanong op 9 augustus in Weesp.

Zin in mee te doen met het afrondende experiment? Meld je aan!

De Wisdom Collection

Wilde Haren blijven groeien …

De eerste drie boeken van de Wisdom Collection, zullen dit jaar in een fysieke vorm verschijnen, omdat ze deel uitmaken van het door het fonds Cultuurparticipatie gehonoreerde project ‘Wereldburgerschap van de straat’.

Het betreft: deel 1 Amor Fati ― voor het ontwikkelen van levenskunst als wereldburger beoogt het gelijknamige boek en gezelschapsspel oude wijsheid uit de vier windstreken aan te kaarten en zo het QFWF-Rad van interculturele levenskunst te laten draaien ―
deel 2 Koloniale Wa(a)r(d)en van Fred de Haas die het koloniale verleden als een bloedige bladzijde uit de geschiedenis belicht én de weerspiegeling hiervan in rijk intercultureel erfgoed, met een bloemlezing en vertaling van dichtkunst en liederen uit de Cariben en Latijns-Amerika, en spotdichten van de auteur zelf, geïllustreerd door Josee Tesser en
deel 3 Amor Mundi, waarin het project ‘Wereldburgerschap van de straat’ uit de doeken wordt gedaan in een drieluik ― door stil te staan bij het slavernij en koloniale verleden om daar in het heden lering uit te trekken voor een toekomst als wereldgemeenschap ― met werelddromen die in beelden, poëzie en verhalen zijn vastgelegd.

Gedichten en illustraties door Marianne H.B. van Halewijn

Tevens zijn drie e-books in de Wisdom Collection in voorbereiding, die nog dit jaar zullen verschijnen!
Deel 7, Ik ben iemand die intens leefde … bevat een collectie gedichten en illustraties van Marianne H.B. Sorgedrager-van Halewijn, die zij aan de Quest for Wisdom foundation heeft nagelaten.
In voorbereiding is voorts deel 8 met de gebundelde Filosofische Knipogen, lezingen en artikelen van filosofe Rosalie de Wildt.
Ook van allrounder Fred de Haas is, na zijn Russische zigeunerromances en Koloniale Wa(a)r(d)en, nog een e-book in voorbereiding: deel 9, Het duurt maar even … met daarin een circa 60 gedichten met vertalingen en bewerkingen van zo’n 40-tal dichters in Creools, Duits, Frans, Galicisch, Papiaments, Portugees, Spaans en Russisch ….

Reeds gepubliceerd in de Wisdom Collection

In e-book deel 4, Walking Two Roads, Accord and Separation in Chinese and Western Thought, worden door Hans van Rappard op intercultureel-filosofische wijze de boeiende Chinese en Europese wijsheidstradities deskundig uit de doeken gedaan. ISBN: 978-94-92-127-204

In e-book deel 5, Russische Zigeunerromances ontsluit Fred de Haas een tot nog toe weinig belicht genre van de Zigeunerromances met haar rijke interculturele en historische bronnen. Met (90!) aanklikbare links naar prachtige oude en nieuwere vertolkingen. ISBN: 978-94-92-127-211

In e-book deel 6, Middeleeuwse Chirurgie in Woord en Beeld vertalingen, bewerkingen en interpretaties van de delen van de “Keizerlijke Chirurgie” behandelt Marcel Reyners delen van de “Keizerlijke Chirurgie” met tekeningen van Şerefeddin Sabuncuoğlu (1385–1468) in combinatie met de tekst van “De Methode der Geneeskunde” van Albucasis Al-Zahrawi (936–1013). ISBN: 978-94-92-127-228

Neus rustig verder in de Wijsheid Winkel!

Neus rond in de Wijsheid Winkel met onbetaalbare wijsheid.

De reeds verschenen QFWF Wisdom Collection en Animal Wisdom Collection e-books uit 2022 en 2023 zijn à € 12,50 per deel te koop.
Als QFWF Vriend(in) betaal je € 9,50 per e-book!

Lees meer over de achtergronden en over deze en andere series van de Gulden Snede.
Informeer naar mogelijkheden de wereldspelen (desgewenst met een QFWF-begeleider) in eigen kring te organiseren: info@questforwisdom.org.

De financiële opbrengst van het educatieve materiaal — dat door vrijwilligers wordt gerealiseerd — komt ten goede aan de verdere ontwikkeling van projecten van de QFWF.

De QFWF e-books krijgen alle ook een plek in de digitale Koninklijke Bibliotheek en worden daarmee voor de ‘eeuwigheid’ toegankelijk!

Doneren aan de QFWF

Elke donatie of gift, hoe klein ook, is welkom! Door de Culturele ANBI-status geldt voor de belastingen:

  • Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
  • Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Wij zijn ook blij met immateriële giften; heb je zin:

  • te participeren bij één van de QFWF-projecten?
  • co-creatief te zijn in een ontwikkelteam van onze Quests?
  • achter de schermen het bijzondere materiaal dat wij van de QFWF-auteurs en kunstenaars aangeleverd krijgen, helpen vorm te geven? of
  • te helpen bij het organiseren en presenteren van ontwikkelde thema’s met workshops en ontmoetingsdagen?
Interesse? Meld je aan!
Neem contact met ons op! Laat ons je ideeën weten!

Doneren aan de QFWF? Heel graag!

Word QFWF-vriend(in)

Je bent al QFWF-vriend(in) vanaf € 45,= per jaar!

Behalve alle goede dingen die de Quest for Wisdom Foundation probeert te realiseren krijg je als QFWF-vriend(in) korting op:

Aanschaf van educatief materiaal (25%) zoals:

QFWF-vriend(in) word je door minimaal € 45,= over te maken op NL14TRIO0777827654 t.n.v. de Quest for wisdom foundation te Weesp òf door dit bedrag via de donatieknop te doneren.
Meld je aan info@questforwisdom.org

Quintessence

Droom

Het vliegende tapijt – illustratie Maya Plas
Niek van den Raad

Weef een tapijt
geweven uit dromen van kinderen
en wijsheid van ouderen
en laat die op reis gaan
door de wereld
laat het door de wind dragen over
bergen, rivieren, woestijnen
vlaktes en velden
over dorpen en steden
waar het geen last heeft
van grenzen en vooroordelen.

Lees verder

Avatar foto

Heidi Muijen en Joke Koppius vormen gezamenlijk de hoofdredactie van de Quest for wisdom foundation. De Redactionele pagina's zijn afkomstig van de hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

1 2 3 5

Schrijf een reactie