Water, veld en wegen van het hart

Liefdevol meanderen met de natuurlijke stromingen en tegenstromingen

Hoofdredactie

Water — wegen van het hartConfucianistische stromingenDaoïstische stromingen — Soefi stromingen
Het element water is verbonden met de kleur blauw en met het hart als symbool. Deze staan voor spontane expressie en compassie, voor meebewegen met de natuurlijke (tegen-)stromen en kosmische wetten.

De wijsheidswegen in het elementaire veld ‘water’ zijn vooral te herkennen aan natuurlijke (tegen)beweging en kosmische wetten volgende meanderende leefwijzen.

Natuurlijke stromen en kosmische wetten volgende stromingen

Het ‘waterveld’ bestaan uit stromingen, die de wijsheid inbedden in natuurlijke ritmen, zoals de vier seizoenen, hartsverbondenheid en (innerlijk) ‘adeldom’.

De wijsheidswegen in het ‘waterveld’ gaan uit van het mee- en tegenbewegen als de enige constante in het leven. Deze laat zich kennen als de eeuwig veranderlijke ordening op aarde en in de kosmos, volgens kosmische wetten van creatie en destructie, met de polariteit van hemel en aarde.

Het ‘veld’ water vertegenwoordigt zowel individuele en interculturele expressievormen van wijsheid als de symbolische aanduiding voor drie cultureel ingebedde wegen tot wijsheid. Deze zijn vooral ontleend aan:
Confucianistische; daoïstische; en soefi stromingen

Toelichting op de door Louis Van Marissing ontworpen pictogrammen voor het waterveld

Confucianistische stromingen

Het oud Chinese karakter, een ‘Hanzi’ ofwel logogram, kan afhankelijk van de context meerdere betekenissen hebben. In de confucianistische geschriften staat dit teken voor Water, Shui (水), één van de vijf elementen, die samen met hout, vuur, aarde en metaal de fasen vormen van natuurlijke processen.

Daoïstische stromingen

Het taiji-tu (yin-yang) symbool is over de gehele wereld bekend (hoewel het niet in de Daodejing van de grondlegger Lao Zi voorkomt). Het staat voor het natuurlijke dynamische krachtenspel tussen de polen yin en yang; de pool van vrouwelijk, aarde, koude, noorden, vochtig, … en de pool van mannelijk, hemel, warm, zuiden, droog, …

Soefi stromingen

De verbeelding van een dansende derwisj, van de door Jalal al-din al-Rumi (1207-1273) gestichte Mevlevi-orde, staat symbool voor de mystieke en verbindende soefi leefwijze. De ronddraaiende derwisjen symboliseren de kosmische beweging van de planeten rond de zon. Het dansen rond hun sjeikh symboliseert de kosmische dans, dat hen eraan herinnert en laat beleven hoe de mens ten diepste een microkosmos is.

2017-12