Doneren aan de QFWF

Help mee de doelstellingen van de Quest for wisdom foundation (QFWF) te realiseren! 

Schenken en nalaten in natura

Hoewel de QFWF ernaar streeft meer middelen te verwerven om haar doelen te bereiken — bijvoorbeeld door middel van een subsidie, schenking of crowd funding — is zij op dit moment afhankelijk van mensen, die handen en voeten geven aan de drie:

Quests for wisdom: Quest 1, Quest 2 en Quest 3

  1. Het verzamelen, ontwikkelen en publiceren van (inter)cultureel en kunstzinnig materiaal voor het Wijsheidsweb
  2. Het ontwikkelen van culturele wijsheid tot een Gulden snede van educatief materiaal, zoals Spel- en dialoogvormen en Storytelling
  3. Ontmoeten, het organiseren van levende ontmoetingen via Ontmoetingsdagen, Masterclasses en het QFWF-videokanaal

Iedereen kan op eigen wijze bijdragen aan de drie genoemde QFWF Quests en krijgt hiervoor ook een tegenprestatie in natura.
Dat kan zijn een vergoeding van gemaakte noodzakelijke onkosten voor gevraagde bijdragen of een Quest for wisdom cadeautje.

Interesse? Voor meer informatie: neem contact op met Heidi Muijen, voorzitter van het bestuur van de QFWF.
t: (+31) 0294-48 13 10, m: (+31) 06-12 601 349 en e: bestuur@questforwisdom.org

Wordt QFWF-vriend(in)

Je bent al QFWF-vriend(in)

  • voor € 25,= per jaar in de maand januari 2020
  • voor € 35,= per jaar vanaf 1 februari 2020

Behalve alle goede dingen die de QFWF probeert te realiseren krijg je QFWF-vriend(in) 25% korting op de jaarlijkse QFWF ontmoetingsdag.

En in 2020 een krijg je ook een forse korting op de Adinkra masterclass op 20 maart 2020.
Op die bijeenkomst vieren we de feestelijke inhuldiging van de eerste QFWF-publicatie – inclusief hapjes en drankjes:

  • voor de masterclass € 95,= (i.p.v. € 115,=)
  • voor de masterclass samen met een speldoos Adinkra € 125,= (i.p.v. € 145,=)

QFWF-vriend(in) word je door het bedrag over te maken op NL14TRIO0777827654 t.n.v. de QFWF te Weesp òf via de onderstaande donatiemodule.

Schenken en nalaten met financiële middelen

Naast in natura donaties zijn financiële giften –  in de vorm van (periodieke) schenkingen, legaten en erfenissen – aan de QFWF van harte welkom!
Doneren kan door een bedrag over te maken op NL14TRIO0777827654 t.n.v. de QFWF te Weesp òf via de onderstaande donatiemodule.

Interesse? Voor meer informatie over de mogelijkheden: neem contact op met Heidi Muijen, voorzitter van het bestuur van de QFWF.
t: (+31) 0294-48 13 10, m: (+31) 06-12 601 349 en e: bestuur@questforwisdom.org.

De QFWF heeft een culturele ANBI-status

Wat dat volgens de ficus betekent staat hier uitgelegd: algemeen nut beogende instellingen/culturele anbi.
Omdat de QFWF een culturele ANBI-status heeft, is er een extra belastingvoordeel, omdat hiervoor een extra giftenaftrek geldt.

Extra belastingvoordeel culturele ANBI

Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt.
Voor hen geldt het volgende:

  • Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
  • Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. 

Hoeveel aftrek krijg je bij zo’n schenking?

Aan de hoeveel aftrek die je krijgt zijn door de fiscus voorwaarden aan verbonden.
Zie: giften aan goede doelen/ hoeveel aftrek krijgt u?

Eenmalige schenking

Uiteraard zijn alle eenmalige giften aan de QFWF van harte welkom.
Ze dragen bij de doelstellingen van de QFWF te verwezenlijken door er financieel draagvlak aan te geven.
Omdat de QFWF een culturele ANBI-status heeft, is er een extra belastingvoordeel, omdat hiervoor een extra giftenaftrek geldt.

Doneren kan door een bedrag over te maken op NL14TRIO0777827654 t.n.v. de QFWF te Weesp òf via de onderstaande donatiemodule.

Interesse? Voor meer informatie over de mogelijkheden van een eenmalige schenking: neem contact op met Heidi Muijen, voorzitter van het bestuur van de QFWF.
t: (+31) 0294-48 13 10, m: (+31) 06-12 601 349 en e: bestuur@questforwisdom.org.

Periodieke schenking

Bij een periodiek gift gedurende tenminste vijf jaar is het jaarlijks te schenken bedrag volledig aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het belastingvoordeel is afhankelijk van de hoogste schijf.
Omdat de QFWF een culturele ANBI-status heeft, is er een extra belastingvoordeel, omdat hiervoor een extra giftenaftrek geldt.

Voor periodieke schenkingen is het handig deze overeenkomst-periodieke-gift-in-geld van de belastingdienst te downloaden.
Het gemakkelijkste is het document off line in te vullen en dan onder een andere naam op PC of tablet op te slaan.

Het resultaat kan per mail of per post naar de QFWF worden opgestuurd naar bestuur@questforwisdom.org of per post naar Middenstraat 71 1381 XB WEESP Weesp.
Daar maakt de stichting de zaak administratief rond en wordt de overeenkomst teruggezonden.

Interesse? Voor meer informatie over de mogelijkheden van een periodieke schenking: neem contact op met Heidi Muijen, voorzitter van het bestuur van de QFWF.
t: (+31) 0294-48 13 10, m: (+31) 06-12 601 349 en e: bestuur@questforwisdom.org.

Fonds op naam

Via het stichten van een fonds op naam kunnen particulieren, bedrijven en instellingen ons werk of een onderdeel daarvan steunen.
Een gift aan een fonds op naam is fiscaal aftrekbaar wanneer de schenking minimaal 1 en maximaal 10 procent van het inkomen bedraagt. Ook moet de schenking bij de notaris worden vastgelegd.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van een fonds op naam: neem contact op met Heidi Muijen, voorzitter van het bestuur van de QFWF.
t: (+31) 0294-48 13 10, m: (+31) 06-12 601 349 en e: bestuur@questforwisdom.org.

Nalatenschap

Particulieren kunnen ook na hun overlijden iets voor de QFWF betekenen door de QFWF in hun testament op te nemen.
Over een nalatenschap aan QFWF hoeft geen successierecht te worden betaald. 

Interesse? Voor meer informatie over de mogelijkheden van opname van de QFWF in een testament: neem contact op met Heidi Muijen, voorzitter van het bestuur van de QFWF.
t: (+31) 0294-48 13 10, m: (+31) 06-12 601 349 en e: bestuur@questforwisdom.org.

Doneren? Heel graag!

 

Bedrag

2018-06