© Copyright

De stichting Quest for wisdom foundation (hierna de QFWF) is uitgever en exploitant van een aantal websites. Het betreft de QFWF-sites: questforwisdom.orgwijsheidsweb.nlanimal-wisdom.org
Deze sites zijn auteursrechtelijk beschermd via de Wet Auteursrecht en/of de betreffende QFWF-auteur[1].

De gepubliceerde inhoud en werken van deze sites vallen onder de auspiciën (QFWF).
Het auteursrecht van materiaal op deze sites: de teksten, poëzie, foto’s, digitale kunst, muziek, songs, … berust bij de betreffende QFWF-auteurs[1] en bij de betreffende uitgeverijen indien materiaal hen eerder is aangeboden.

QFWF-materiaal voor studie, persoonlijk gebruik en andere niet-commerciële doeleinden

Ieder gebruik van materiaal (vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, openbaarmaking, verwerking, weergave op websites, in fora, in databases of andere elektronische media en systemen) — met uitzondering van persoonlijk en studiegebruik zonder verspreiding of andere wettelijke beperking — behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van de QFWF-auteur[1] en van de QFWF.
Contact daarover info@questforwisdom.org.

De QFWF juicht het toe wanneer bezoekers van de QFWF-sites gebruik maken van materiaal op deze site voor studie, persoonlijk gebruik en andere niet-commerciële doeleinden.
Het kopiëren en downloaden van inhoud op de QFWF-sites in die zin is toegestaan, onder uitdrukkelijke vermelding van de bronnen. Zo mogelijk door links naar deze QFWF-sites en naar de sites van de QFWF-auteur[1] en eventuele uitgevers van de betreffende bijdrage te plaatsen.

Commercieel gebruik van QFWF-materiaal

Verdere verspreiding naar derden en/of enig ander gebruik van QFWF-materiaal vanuit commercieel oogmerk uitdrukkelijke toestemming van belanghebbenden en zonder bronvermelding is niet toegestaan.

De QFWF respecteert intellectueel eigendom

Bronvermeldingen zijn ervoor bedoeld recht te doen aan de QFWF-auteur[1] van het tekstuele, beeldende, audiovisuele of andere mediaal materiaal. De QFWF en de QFWF-sites respecteren de intellectuele eigendom van QFWF-auteurs[1] en van derden.
Daarmee wil de QFWF zoveel mogelijk erop toezien de inspanningen van betrokkenen en belanghebbenden te honoreren en hen de waardering te geven waar zij recht op hebben.

Bij het citeren en parafraseren is bronvermelding auteursrechtelijk verplicht.

Contact

Hoofdredactie: redactie@questforwisdom.org

update- 2021-09

[1] QFWF-auteurs zijn schrijvers, acteurs en andere muzen, zoals kunstenaars, ontwerpers, opstellers, fotografen, tekenaars, makers van video en film en andere producenten van tekst, beeld, geluid, en belanghebbenden, die de teksten en ander materiaal ter beschikking van een van de drie QFWF-sites hebben gesteld.