© Copyright

Alle op het Wijsheidsweb — quest for wisdom gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd via de Wet Auteursrecht.
Ze vallen onder de auspiciën van de stichting Quest for wisdom foundation (QFWF) en van het Wijsheidsweb (WW) en/of de betreffende WW-auteur[1] .

Het auteursrecht van materiaal op deze site: de teksten, poëzie, foto’s, digitale kunst, muziek, songs, … berust bij de betreffende WW-auteurs[1] en bij de uitgeverijen indien materiaal hen eerder is aangeboden.

Ieder gebruik van materiaal (vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, openbaarmaking, verwerking, weergave op websites, in fora, in databases of andere elektronische media en systemen) — met uitzondering van persoonlijk en studiegebruik zonder verspreiding of andere wettelijke beperking — behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van de WW-auteur[1] op Wijsheidsweb en van het WW / QFWF.
Contact daarover de redactie@questforwisdom.org.

De QFWF juicht het toe wanneer bezoekers van het Wijsheidsweb gebruik maken van materiaal op deze site voor studie, persoonlijk gebruik en andere niet-commerciële doeleinden.
Het kopiëren en downloaden van inhoud op het Wijsheidsweb in die zin is toegestaan, onder uitdrukkelijke vermelding van de bronnen. Zo mogelijk door links naar deze Wijsheidswebsite en naar de sites van de WW-auteur[1] en eventuele uitgevers van de betreffende bijdrage te plaatsen.

Verdere verspreiding naar derden en/of enig ander gebruik van WW-materiaal vanuit commercieel oogmerk uitdrukkelijke toestemming van belanghebbenden en zonder bronvermelding is niet toegestaan.

Bronvermeldingen zijn ervoor bedoeld recht te doen aan de WW-auteur[1] van het tekstuele, beeldende, audiovisuele of andere mediaal materiaal. Het Wijsheidsweb / de QFWF respecteert de intellectuele eigendom van WW-auteurs[1].
Daarmee wil de QFWF zoveel mogelijk erop toezien de inspanningen van betrokkenen en belanghebbenden te honoreren en hen de waardering te geven waar zij recht op hebben.
Bij het citeren en parafraseren is bronvermelding auteursrechtelijk verplicht.

Contact

redactie@questforwisdom.org

2019-05

[1] WW-auteurs zijn auteurs, acteurs, kunstenaars, ontwerpers, opstellers, fotografen, tekenaars, makers van video en film en andere producenten van tekst, beeld, geluid, en belanghebbenden, die de teksten en ander materiaal ter beschikking van het Wijsheidsweb hebben gesteld.