Symbolen, symboliek

Hoofdredactie

De zes dimensies — Visie, filosofie — Verhalen, mythen — Rituelen, ritualiteit — Symbolen, symboliek — Praxis, kunsten en ambachten — Actualiteit en/of persoonlijke doorleving

Symbolen zijn vormen in een tweedimensionale wijze — zoals een getekende vorm op papier — of een driedimensionale wijze — zoals een in materie vormgegeven artefact:

bijvoorbeeld een standbeeld of een vlag. Ze drukken naast de letterlijke vorm — bijvoorbeeld een cirkel — nog een andere (overdrachtelijke) betekenis uit.
Zo maken we als taalgebruikers gebruik van (fonetische of geschreven) tekens, die als symbolen naar een betekenis verwijzen.
Ook bij muziek, beeldende kunst, dramatische gebaren in het theater en religieuze riten verloopt de overdracht van betekenis via symbolen en symbolische systemen. Daarvan moet je als gebruiker zijn ingevoerd om de betekenis te begrijpen en aan de symbolische handelingen te kunnen deelnemen.

Zie de wijsheden: symbolen, symboliek
2018-03