Joke Koppius

Joke Koppius

Sinds 2007 is Joke Koppius de linker- en rechterhand, en mede dragende kracht voor de ontwikkeling en design van de drie QFWF Quests for wisdom:

  1. Quest 1 — het Wijsheidsweb waarin wijsheden uit alle windstreken zijn verzameld als een digitaal platform.
  2. Quest 2 — Gulden snede van wijsheden die tot educatief materiaal zijn ontwikkeld, zoals (digitale) spel- en dialoogvormen en storytelling.
  3. Quest 3 — Ontmoeten, levende ontmoetingen door middel van het organiseren van de jaarlijkse Ontmoetingsdag en Workshop, Masterclasses; en het vastleggen daarvan op het QFWF-videokanaal en in de Nieuwsbrief Spinnend web.

Met Heidi Muijen en Mitra Muijen vormt ze de hoofdredactie van de QFWF onder meer voor de drie sites: Quest for wisdom, Wijsheidsweb en Animal Wisdom.

Blijf onberoerd door de vrucht van arbeid, doch wordt ook niet bevangen door de lust om niets te doen. Laat je niet voortdrijven door mogelijk resultaat van handelen, noch hecht je aan niet handelen … handel door gehechtheid van je af te werpen en blijf vrijmoedig door succes en tegenslag.
Hij die niet-handelen ziet in handelen en handelen in niet handelen, hij is de wijze tussen mensen, hij is de yogi, hij heeft alle handelen verricht.

Krishna (uit de Bhagavad Gita)

Wijsheidsweb, Quest for wisdom, Quest 2: Gulden snede en Animal Wisdom

Wijsheden van Joke Koppius redactionele forumbijdragen

 

De diversiteit aan karakters van mensen boeit me, vooral vanwege de wederkerigheid tussen zingeving en het concrete handelen: hoe sluiten wat mensen zeggen en wat zij doen op elkaar aan en ‘waarom’ willen zij het zo? Zo hielp ik jarenlang mensen en organisaties te komen tot de diepere laag van hun drijfveren. Daarbij vind ik het leuk hun persoonlijke ontplooiing te faciliteren.

De inspiratie en energie, die ik put door gezamenlijk een platform voor QFWF-auteurs[1] te genereren, geeft me de kracht.
Het exploreren en integreren van een scala aan aangedragen ideeën tot een hoger plan is voor mij de kern van dit samenspel. Het iteratief ontwikkelen van structuren op basis van organische groei — steeds rekening houdend en mee bewegend met wat op mijn pad komt. Dit zijn talenten die ik ‘grateloos’ heb meegekregen en die ik daarom graag inzet.

Daarbij vind ik het Wijsheidsweb een heel spannend plan, een pad waarvan ik maar deels een idee heb waar het naartoe leidt. Dat zorgt geheid voor verrassende en onverwachte elementen!

Heidi Muijen en ik ontwikkelen samen al ruim 10 jaar steeds nieuwe uitzichten en vergezichten: eerst de filosofisch-mythische spelvormen Mens, ken je zelf, afwisselend met de ont-dekkende dialoogvormen Wat is de kwestie?-Wat is de questie! — met al hun kinderen — en de digitale spelvorm game Quest for wisdom.
En nu lijkt dat met de Ontmoetingsdagen en het Wijsheidsweb van de Quest for wisdom foundation ineens booming te worden, zoveel enthousiaste reacties…
Daarom vergt de beheersbaarheid van het Wijsheidsweb enerzijds en het aanhaken van allerlei verschillende persoonlijkheden nu mijn speciale aandacht.

Kortom: dat is mijn drive, dat spreekt me aan … ‘never a dull moment, while not being the doer’.

december 2017

[1] QFWF-auteurs zijn auteurs, acteurs, kunstenaars, ontwerpers, opstellers, fotografen, tekenaars, makers van video en film en andere producenten van tekst, beeld, geluid, en belanghebbenden, die teksten en ander materiaal ter beschikking van één of meer van de QFWF-sites hebben gesteld.