Grasduinen: zwerven

De forumrubriek ZWERVEN verwijst naar bestaanswijzen die het hunkeren naar een ‘vaste (culturele) oorsprong’ en ‘voorgeschreven levensstijl’ loslaten. Het leven in netwerken en interculturele verbanden staat centraal.

agenda – spinnen – ontmoetensirenenvierenlaverenspelevarenverhalen – weven – zwerven