De zes dimensies

Hoofdredactie

De zes dimensies — Visie, filosofie — Verhalen, mythen — Rituelen, ritualiteit — Symbolen, symboliek — Praxis, kunsten en ambachten — Actualiteit en/of persoonlijke doorleving
de zes dimensies
Door op een gelaagde wijze aandacht te besteden aan de cultuurhistorische herkomst van wijsheidstradities (wijsheidstradities omvatten immers zowel een visie als mythen en heldenverhalen, culturele gebruiken, rituelen en vormen van kunst, ambacht en praxis) zullen de verschillende wegen veelfacettig belicht en verder onderverdeeld worden.

Zo zal er ‘onder’ het boeddhisme als een traditie op de elementaire weg van lucht (inzicht) ook het facet zenboeddhisme en mindfulness worden besproken.

  • visies, filosofie
  • verhalen, mythen
  • rituelen, ritualiteit
  • symbolen, symboliek
  • praxis, kunsten en ambachten
  • maatschappelijke actualiteit en/of een persoonlijke visie of doorleving

Met deze zes dimensies wordt de gelaagdheid van historische wortels naar actuele praktijken van levenskunst in beeld gebracht in het continuüm tussen theorie en praktijk met tijdelijk en cultureel-historisch bepaalde antwoorden op de vraag hoe het leven goed te leven.

Toelichting op de door Louis Van Marissing ontworpen pictogrammen voor de zes dimensies

Visie, filosofie

Het visie-pictogram verbeeldt karakteristieke bewegelijkheid van vormen en betekenissen. Hier duiden de vele ogen in een ronde driedimensionale ruimte, die niet aan een specifieke kijker (een dier of mens) zijn verbonden, op de kunst de wijsheidstradities en interculturele levenskunst meer-perspectivisch te benaderen.

Verhalen, mythen

Het mythe-pictogram is geïnspireerd op de in vele culturen voorkomende scheppingsmythen met archetypische symboliek van slang en draak-achtige wezens en de geboorte van de kosmos uit een ei.
Een gouden ei drijvend in het melkachtige oerwater in hindoeïstische mythen; het ei dat geboorte gaf aan de zonnevogel werd volgens de Egyptische mythologie gelegd door de god Thoth in de gedaante van een Ibis. De Typhon, oud-Grieks Τυφάων, jongste zoon van aardegodin Gaya en duizendkoppige draak, zou door Zeus zijn verslagen volgens de Griekse mythologie; en voordat de tempel in Delphi met de Pythia (priesteres) gewijd was aan Apollo — de god van het licht, regelmaat en harmonie — zou deze heilige plaats de Python, een slangachtige aardegodin hebben toebehoord, die door Apollo was verslagen.

Rituelen, ritualiteit

Het rite-pictogram verwijst naar de Gyan Mudra, het rituele gebaar uit het hindoeïsme dat wijsheid zou bevorderen. Dit ‘Vitarka-gebaar’, waarin duim en wijsvinger een ring vormen, drukt het goddelijke zuivere oordeel uit. Deze en de andere Mudra handgebaren zouden ‘de gebarentaal van de goden’ zijn, die ook in de Indiase dans, schilderkunst en andere beeldende kunsten werden verfijnd.

Symbolen, symboliek

In het symbool-pictogram maken de twee cirkels in het overlap-gebied een teken zichtbaar van een vis. Dit heeft een symbolische betekenis in vele culturen: bijvoorbeeld werd Ganga, Indiase godin van de heilige Ganges afgebeeld, zittend op een visberg om af te dalen vanuit de bron in de Himalaya naar de Indiase laagvlakten; ook in alchemistische (astrologische) en keltische mythologieën, bijvoorbeeld de visserkoning in de Graalmythe; het astrologische tijdperk van de afgelopen 2000 jaar dat de zon in het teken van de vissen stond; en als ‘ichtus’ (oud-Grieks voor vis) zou dit naar christus verwijzen als ‘visser van mensen’.

Praxis, kunsten en ambachten

Het praxis-pictogram duidt erop dat ‘praxis’ in het kader van interculturele levenskunst velerlei vormen en contexten kent: van de verschillende traditionele vormen van yoga en meditatie tot naar andere culturele en historische contexten verplaatste contemplatieve methoden, zoals mindfulness; ook andere culturele vormen van fysieke expressie zoals dans, beeldende kunsten en ambachtelijke praktijken horen evenzeer bij fysieke, interactieve en cocreatieve oefeningen van levenskunst.

Maatschappelijke actualiteit en/of een persoonlijke visie of doorleving

Het pictogram voor de ‘actuele en persoonlijke’ betekenis van wijsheidstradities geeft expressie aan een dynamiek tussen een binnenwereld en een buitenwereld: de in elkaar grijpende beweging en wederzijdse beïnvloeding van de binnenste ronden met de uitwaards bewegende vormen. Dit duidt op de wederkerigheid tussen persoonlijke doorleving van wijsheidstradities en de maatschappelijke, culturele contexten waarin deze tradities zich ontwikkelen.

2017-12