Colofon

Uitgever van de QFWF-sites questforwisdom.orgwijsheidsweb.nlanimal-wisdom.org:
Quest for wisdom foundation (QFWF) te Weesp

QFWF-hoofdredactie: Heidi Muijen, Joke Koppius en Mitra Muijen

Uitvoering: QFWF-Hoofdredactie, QFWF-Redactieraad, QFWF-auteurs[1]

QFWF-Hoofdredactie en QFWF-Redactieraad

De QFWF-Hoofdredactie waarborgt — te samen met de QFWF-Redactieraad — de kwaliteit van de bijdragen die op de QFWF-sites worden gepubliceerd.

Rad van interculturele levenskunst

Het Rad van interculturele levenskunst is gebaseerd op het idee en ontwerp van Heidi Muijen, de grafische pictogrammen van Louis Van Marissing in de lay-out van Joke Koppius.

De pictogrammen zijn door Louis Van Marissing exclusief voor de QFWF ontworpen. Ze zijn ontleend aan de spel- en dialoogvormen van de QFWF en aan symbolen van religieuze en culturele tradities. Een aantal is door Louis Van Marissing zelf ontworpen.

Rad van Dieren-wijsheid

Het door de QFWF ontwikkelde Rad van interculturele levenskunst met de symboliek van de natuurlijke elementen en de vier windrichtingen ― is ontwikkeld tot een Rad van Dieren-wijsheid. De iconen, die verwijzen naar de dieren die verbonden zijn met vier natuurlijke elementen aarde, water, lucht, vuur en het vijfde element ether of kwintessens ― zijn ontleend aan de (Chinese) mythologie en ontworpen door Chrisje Ronde.

Doorlopende ontwikkeling

Het is de bedoeling dat de QFWF-sites in de loop der jaren groeien met filosofisch, kunstzinnige en spiritueel wijsheidsmateriaal in de ruimste zin van het woord.

Daarbij is het de ambitie vooral nieuw — en in beperkte mate verspreid — materiaal publiek te maken.
Daarnaast wordt reeds gepubliceerd materiaal, dat op bijzondere wijze de betekenis van interculturele levenskunst vertolkt, op de QFWF-sites ontsloten en zo opnieuw onder de aandacht gebracht.

Redactionele pagina’s op het Wijsheidsweb

De redactionele pagina’s bevatten (verdiepende) inleidingen over wijsheidstradities. Ze geven uitleg aan het Rad van interculturele levenskunst met wijsheidswegen uit Oost en West, Noord en Zuid.

Deze redactionele pagina’s zijn afkomstig van de QFWF-hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

Wijsheden en Forum op het Wijsheidsweb

Wijsheden bestaan uit teksten, beeldmateriaal (beeldende kunst, ambachtelijke vormgeving, foto- en filmmateriaal), muziek, … door QFWF-auteurs1 — experts en autodidacten in het vakgebied en vanuit persoonlijke betrokkenheid tot stand gekomen — die beschouwingen aanbrengen bij de thema’s en onderwerpen die in de redactionele pagina’s zijn geïntroduceerd, deze aanschouwelijk, zichtbaar en hoorbaar, en in beleving brengen.

Het Forum biedt een overzicht van activiteiten en actualiteiten, waarin levenskunst en wijsheidstradities, uitwisseling en interactie tussen culturen centraal staan.

Dieren-wijsheden op de Animal-wisdom-site

Dieren-wijsheden geven op vertellende, beeldende, muzische, dansante of andere mediale wijze uitdrukking aan de wijze waarop culturen uit Oost, West, Noord, Zuid de wijsheid van dieren in hun element zien.

Contact

Hoofdredactie: redactie@questforwisdom.org

update 2021-09

[1] QFWF-auteurs zijn schrijvers, acteurs en andere muzen, zoals kunstenaars, ontwerpers, opstellers, fotografen, tekenaars, makers van video en film en andere producenten van tekst, beeld, geluid, en belanghebbenden, die de teksten en ander materiaal ter beschikking van een van de drie QFWF-sites hebben gesteld.