Colofon Wijsheidsweb

Webredactie en Redactieraad

Uitgever Wijsheidsweb: Quest for wisdom foundation (QFWF) te Weesp

Hoofdredacteuren: Heidi Muijen en Joke Koppius

Uitvoering: Webredactie Wijsheidsweb, Redactieraad Wijsheidsweb, WW-auteurs[1] en de Kringen van betrokkenen bij de stichting Quest for wisdom foundation

Webredactie en Redactieraad

De Webredactie zorgt — samen met de Redactieraad — voor de bewaking van de kwaliteit van het materiaal dat op het Wijsheidsweb wordt geplaatst.

Rad van interculturele levenskunst

Het Rad van interculturele levenskunst is gebaseerd op het idee en ontwerp van Heidi Muijen, de grafische pictogrammen van Louis Van Marissing in de lay-out van Joke Koppius.

De pictogrammen zijn door Louis Van Marissing exclusief voor de QFWF ontworpen. Ze zijn ontleend aan de spel- en dialoogvormen van de QFWF en aan symbolen van religieuze en culturele tradities. Een aantal is door Louis Van Marissing zelf ontworpen.

Doorlopende ontwikkeling

Het is de bedoeling dat het Wijsheidsweb in de loop der jaren groeit met filosofisch, kunstzinnige en spiritueel wijsheidsmateriaal in de ruimste zin van het woord.

Daarbij is het de ambitie op het Wijsheidsweb vooral nieuw — en in beperkte mate verspreid — materiaal publiek te maken.
Daarnaast wordt reeds gepubliceerd materiaal, dat op bijzondere wijze de betekenis van interculturele levenskunst vertolkt, op het Wijsheidsweb ontsloten en zo opnieuw onder de aandacht gebracht.

Redactionele pagina’s

De redactionele pagina’s bevatten (verdiepende) inleidingen over wijsheidstradities. Ze geven uitleg aan het Rad van interculturele levenskunst met wijsheidswegen uit Oost en West, Noord en Zuid.

Deze redactionele pagina’s zijn afkomstig van de hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

Wijsheden en Forum

Wijsheden bestaan uit teksten, beeldmateriaal (beeldende kunst, ambachtelijke vormgeving, foto- en filmmateriaal), muziek, … door WW-auteurs[1] — experts en autodidacten in het vakgebied en vanuit persoonlijke betrokkenheid tot stand gekomen — die beschouwingen aanbrengen bij de thema’s en onderwerpen die in de redactionele pagina’s zijn geïntroduceerd, deze aanschouwelijk, zichtbaar en hoorbaar, en in beleving brengen.

Het Forum/platform biedt een overzicht van activiteiten en actualiteiten, waarin levenskunst en wijsheidstradities, uitwisseling en interactie tussen culturen centraal staan.

Contact

redactie@questforwisdom.org

2019-08

[1] WW-auteurs zijn auteurs, acteurs, kunstenaars, ontwerpers, opstellers, fotografen, tekenaars, makers van video en film en andere producenten van tekst, beeld, geluid, en belanghebbenden, die de teksten en ander materiaal ter beschikking van het Wijsheidsweb hebben gesteld.