Appel Nieuwsbrief

0

Nieuwsbrief Spinnend web,
4e jaargang nummer 4

“Ik zag een appel vallen in het gras
en dacht dat ik dat was, dat ik die
appel en dat gras tezamen was,
begin en eind rondom een boom
die daar staat, vertakt en ruist —
mijn appel zag ik vallen in het gras.”

Tom van Deel (1945) uit: Herfsttijloos (2016)

Geplukte en valappelen op de QFWF Ontmoetingsdag

Valappelen[1]

We kijken terug op een bijzondere Jaarlijkse Ontmoetingsdag op zaterdag 7 september in de Bibliotheek van Weesp met de presentatie van een zich ontwikkelend intercultureel Storytelling programma.
Het muzikale welkom met de Chaconne van Bach door Mitra Muijen vormde een ontroerende start; het middagprogramma startte met een feestelijke rituele doop van Adinkra, een nieuw QFWF-Wijsheidsspel, en de dag werd muzikaal uitgeluid met een levenslied door Frans Bloem en het Muldrow trio met blues klassiekers.

De websites van de QFWF en van het Wijsheidsweb zijn in het nieuw

Let op: sinds 1 augustus j.l. is er van alles op de vork gegaan…!

De QFWF-site

De thuisbasis voor de gehele Quest for wisdom foundation (QFWF) is questforwisdom.org  …

Alles over de QFWF en haar drie Quests met educatief materiaal, programma’s en activiteiten van de QFWF zijn samengebracht op questforwisdom.org.

Ook de Agenda QFWF en de Agenda QFWF betrokkenen — WW-auteurs zijn hier te vinden!

Quest 1: Het Wijsheidsweb

Het Wijsheidsweb is thuisgekomen en is nu te vinden op wijsheidsweb.nl. Alles van het Wijsheidsweb — dat vroeger dus op questforwisdom.org stond — is naar wijsheidsweb.nl meeverhuisd!

Helaas hebben onze bezoekers en Google en Co dit nog niet goed in de gaten … Geef het door en pas s.v.p. je links op je eigen site, Facebook, Linkedin, … aan!

Ondertussen groeit het QFWF-Wijsheidsweb organisch verder op wijsheidsweb.nl.

Dankzij vurig wevende WW-auteurs staan er nu:

Storytelling: de doop van Adinkra

Een meertalig QFWF-wijsheidsspel uit Ghana

Op de QFWF-Ontmoetingsdag van 7 september 2019 is een vrucht van het interculturele QFWF-Storytelling programma gedoopt.

Dit QFWF-spel is door Louise Müller in samenwerking met vurige harten, hoofden, ogen en handen ontwikkeld.

Adinkra is gebaseerd op Louise Müller’s promotieonderzoek en op kennis van binnenuit — door afstemming met haar netwerk in de Ghanese gemeenschap — over de betekenis van de Akan spreekwoorden en Adinkra symbolen.

Deze spreekwoorden en symbolen zijn naar de symboliek van de vijf natuurelementen — aarde, water, lucht, vuur en ether — geordend.

Op de speelkaarten staan de Akan-spreekwoorden zowel in de Twi-taal, als in vertaling naar het Engels en het Nederlands.

Het spelen van Adinkra heeft wijsheid als vrucht: over de Akan cultuur, over je eigen (voor)oordelen over de natuurelementen en over de betekenis van spreekwoorden en symbolen. In ieder geval krijg je meer inzicht in de vraag: Denk je zoals het Akan-volk … of anders?

Nu voor vroege vogels… geldig tot eind 2019!

 • De lancering
  De eerste druk van Adinkra gebeurt met een masterclass o.l.v. Louise Müller!
 • Kosten bij voorinschrijving
  Voor particulieren het spel alleen: € 35,-
  Voor particulieren het spel inclusief de masterclass: € 95,-
  Zakelijke inschrijving: het spel alleen: € 70,- (ex BTW)
  Zakelijke inschrijving voor het spel inclusief de masterclass: € 190,- (ex BTW)
  Graag overmaken op
  Bank NL14TRIO0777827654 t.n.v. de Quest for wisdom foundation te Weesp
 • Een Adinkra bedrijfsuitje; desgewenst in combinatie met een teamtraining interculturele communicatie en diversiteit: vraag een offerte aan!
 • Info en aanvraag voor een offerte of inschrijving voor de masterclass
  info@questforwisdom.org

Lees meer over Adinkra

Extra donaties zijn welkom op Bank NL14TRIO0777827654 t.n.v. de Quest for wisdom foundation te Weesp

Rode draad van de QFWF Ontmoetingsdag

Een boeiende rode draad door het programma werd getrokken vanuit de Ghanese cultuur als bron voor orale wijsheid die van generatie op generatie doorgegeven wordt naar de Surinaamse cultuur. Louise Müller nam ons mee naar de wortels van die wijsheidstraditie, die vooral door het Asante volk in de vorm van spreekwoorden, symbolen en verhalen is doorgegeven.

Het bekendste verhaal, dat met de kolonisering naar het Caribische gebied is meegereisd en in verhalentradities van de Ghanese diaspora voortleeft, is dat van Anansi, de spin en deugniet-held.
Hoe deze geschiedenis zowel de rijkdom van het intercultureel doorgeven van verhalen kent, als de kant van het lijden weerspiegelt van de tot slaaf gemaakte volkeren, werd in een polyloog benadrukt door Johann Gomes en hoorbaar in de gezongen gedichten ‘Shinta’ van Bernard Ashetu, ‘Puwema gi yu’van Mechtelly en ‘Dit is de dag’ van Thea Doelwijt door Henry Muldrow.

Vanuit eigen en interculturele wortels verbindingen aangaan

Hedy-Jane Guds — foto Karin Glaubitz

Verhalenverteller Hedy-Jane Guds riep de deelnemers aan de Ontmoetingsdag heel persoonlijk op niet alleen benieuwd te zijn naar de verhalen van andere culturen maar ook op zoek te gaan naar de eigen (familie- en de grotere) verhalen, zoals het verhaal achter de Hollandse klomp.
Een wijs uitgangspunt dat de QFWF ook in haar missie heeft staan, om vanuit de eigen èn interculturele wortels verbindingen aan te gaan, om zo samen ‘op de interculturele boot’ te kunnen stappen. Boeiend hoe zij zelf deze kunst liet zien aan de hand van haar kledingstukken, die zowel een zeer persoonlijk als cultuur-historisch verhaal vertellen.

Informele ontmoetingen tijdens de heerlijke mediterrane hapjes van Najzia Azizi vormden net als op de vorige Ontmoetingsdagen een mooi verbindend moment.

Persoonlijke levensverhaal uit de eigen culturele context

De kunst van storytelling was ook hoorbaar in de andere bijdragen: de kunst van het leggen van verbindingen tussen persoonlijke levensverhalen en van de verhalen uit de culturele context waarin je bent opgegroeid.

Indiase vormen van storytelling

Nivedita Yohana gaf een historisch overzicht over de veelkleurigheid van Indiase vormen van storytelling, en vertelde een verhaal over “De houthakker en de godin van het water”, dat zij uit haar jeugd en opgroeien in het Zuiden van India kent. Haar vragen lieten deelnemers reflecteren of dit verhaal de kernwaarde van eerlijkheid op Indiase wijze communiceert en hoe zij dit zelf zien. Er ontstond een geanimeerde dialoog over ‘eerlijkheid’, die als ‘transculturele waarde’ wellicht in alle culturen een fundamentele rol speelt, evenwel op verschillende wijze!

Verhaal uit de basisschoolpraktijk

Karin Glaubitz liet ons — aan de hand van een diashow en haar verhaal uit de praktijk — de kunst voelen hoe dergelijke multiculturele verschillen in de basisschoolgroepen met wie zij op narratieve en speelse wijze filosofeert, juist een schoonheid en constructieve dynamiek geven.

Congo Tales, een tentoonstelling in de Fundatie in Zwolle

Tess van Dongen gaf ons een inkijkje in Congo Tales, een tentoonstelling die in museum de Fundatie in Zwolle te zien is met foto’s van fotograaf Pieter Henket.

Congo Tales is voortgekomen uit een project dat Eva Vonk (Tess’ dochter) startte ter behoud van het regenwoud in samenwerking met de lokale gemeenschap.
Zo groeide het uit tot een intercultureel project, waarbij de geënsceneerde foto’s verhalen vertellen van de Congolese bevolking levend in en met de wezens van het woud en beeldend doorgeven.

Een Nederlandse vertaling van het verhaal dat Tess voorlas uit het Engelstalige boek — Stefanie Plattner, Eva Vonk: Congo Tales, told by the People of Mbomo. Prestel; 176 pagina’s; € 45 — verschijnt op het Wijsheidsweb!

Muzikaal lint

Het muzikale lint door Henry Muldrow en zijn Culturele Droomwevers verbond deze diverse onderdelen en culturele storytelling tradities uit Europa, Afrika en Suriname op aanstekelijke wijze.
Door middel van het muzikaal en dansant vertolken en reciteren van (Marokkaanse, Surinaamse) gedichten en door het zingen van canons bleek de verbindende kracht van storytelling en van samen muziek maken in het bijzonder.

Verhaal van de eigen appel

De door de deelnemers tijdens de dag verzamelde ingrediënten voor een verhaal van de eigen appel kreeg een collectieve afronding in vijf groepen door het verzinnen van een titel vanuit het samenvoegen van ieders persoonlijke verhaal en geïnspireerd op de symboliek van aarde, water, lucht, vuur en ether.

Graag ontvangen we bij deze terugblik voor op het Wijsheidsweb, zowel deze titels als voor wie wil het eigen verhaal: redactie@questforwisdom.org

Lees meer over de Ontmoetingsdag en zie de diashow op het QFWF-Videokanaal

Quintessence

Puwema gi yu (Sranan) van Mechtelly (1935)

“Seni den wortu nati
bika dreiwatra e moro den
di mus fu tyari den wortu go moro fara.

Gedicht voor jou

“Zend de woorden nat
Want dorstig zijn zij
Die ze moeten verspreiden.

Vertaling door Hedy-Jane Guds. Uit: Kempen, M. van. (2003). Een geschiedenis van de Surinaamse literatuur, 2 delen. Amsterdam: De Geus, Singel Uitgeverijen.

[1] Bron: boomgaard


5 nr 3, 5 nr 2, 5 nr 1, 4 nr 5, 4e nr 4, 4 nr 3, 4 nr 2, 4 nr 1, 3 nr 4, 3 nr 3, 3 nr 2, 3 nr 1, 2 nr 4, 2 nr 3, 2 nr 2, 2 nr 1, 1 nr 2, 1 nr 1 

Avatar foto

Heidi Muijen en Joke Koppius vormen gezamenlijk de hoofdredactie van de Quest for wisdom foundation. De Redactionele pagina's zijn afkomstig van de hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

1 2 3 5

Schrijf een reactie