Volle koude maan Nieuwsbrief

0

Nieuwsbrief Spinnend web,
3e jaargang nummer 4

De juiste weg om de liefde te bereiken, zegt Diotima, is deze:
‘We vertrekken van de mooie dingen om ons heen, en om de absolute schoonheid te bereiken, klimmen we als het ware trapsgewijs op van één mooi lichaam naar twee, van twee naar alle, van de mooie lichamen naar de mooie instellingen, van de instellingen naar de mooie wetenschappen, om tenslotte van de wetenschappen te komen bij die wetenschap die alleen de schoonheid zelf bestudeert, en uiteindelijk de schoonheid zelf te leren kennen’.
Wie de volle inwijding in Eros’ mysteriën nabij is, zal plotseling een visioen zien opgaan.

Plato, Symposium

Uit de wijsheid: De zinervaring van Xantippe

Volle koude maan op 22 december 2018

De december volle koude maan[1] duurt dit maal erg lang. Dat we de maan gedurende 15 uur en 32 minuten kunnen zien, komt doordat de winterzonnewende maar iets meer dan 19 uur vóór deze volle maan valt. Volledig volle koude maan is het om 18:50:27.

Astronomisch gezien staat de maan ten opzichte van de aarde vrijwel precies tegenover de zon en de verlichte kant is op slechts 363.368 km afstand naar de aarde gekeerd. Hierdoor lijkt de maan zo’n 5% groter en circa 11% helderder dan gemiddeld.

De volle koude maan van 22 december 2018 staat astrologisch gezien voor een nieuw begin. Het licht keert langzaamaan weer terug. Dat beduidt dat het tijd is zaken achter je te laten, schoon schip te maken en ruimte te scheppen voor positieve verandering en aangename verrassingen.

Maria en haar wiegekind

Geboorte van de maagd Maria (Oekraïens icoon)[2]

Humaan bioloog Machteld Roede is van vele markten thuis. Door haar laten we ons betoveren met haar bijzondere bijdrage over Maria en haar wiegekind.

“En de smarten van de bevalling dreven haar naar de voet van een palmboom.
Zij riep: Ach, was ik maar gestorven en volstrekt vergeten.
Toen riep Gods boodschapper Gabriël: Treur niet. Jouw Heer heeft een beekje aan je voet doen ontstaan. Schud de stam van de palmboom naar je toe, dan zullen verse, rijpe dadels op je neer vallen. Eet en drink en verfris je ogen”.

QFWF Ontmoetingsdag terugblik

Drie dozijn spinners en wevers vierden op 25 november 2018 een mooie Ontmoetingsdag. De levendige en labyrintische ambiance van de Weesper Bibliotheek inspireerde tot uitwisseling in diverse ruimten die voor workshops en informele ontmoetingen waren ingericht.
Filosoferend (Giovanni), verhalend (Lady Jane), zingend (Henry en Faïza), kakofonisch (Carlos), groen verstild (Robin) en martial geaard (Hans).

Het QFWF symbool voor 2019

Bij het ontrollen van het rituele lint (Louis) werd individueel gewerkt aan taalkundige eenheden van 16 woorden:

“Handen vast op een brug, op afstand staand, benieuwd naar de volle leegte ontluikend onder mij”;
“Vol verwondering bewogen we ons tussen vriendelijke mensen en in prachtige kleding hadden we gezellige ontmoetingen”,
“We ontmoeten een kluns op een knooppunt met een vriendelijkheid en een mengvorm van loslaten: hoerahiephiep!”,
“Vanuit neutraliteit, samenzijn en verbondenheid is onbekendheid ontstaan. De muziek, chaos en verhalen leverden nieuwe inzichten.”

Collectief werd een collage voor de QFWF gemaakt als het symbool voor 2019. Het beeld dat zo ontstond nodigt uit tot betekenisgeving:

We legden Stenen in de Rivier. Kijk, ze drijven! Drijfveren voor de Quest: dobberen, uithollen, voortjagen, opvullen…”

Wie dat wil, vulle aan!
Stuur wat dit beeld bij jou oproept en/of je taalkundige eenheid naar info@questforwisdom.org

Bijzondere QFWF mijlpalen

Op deze winterwende-plus-1 dag is het Wijsheidsweb 1 jaar jong!
In de ether is het al flink gegroeid dankzij vurig wevende WW-auteurs

Behalve deze zijn er nog vele andere QFWF mijlpalen behaald!

Culturele ANBI status

De QFWF verkreeg met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 de Culturele ANBI status.
Wat een culturele ANBI behelst, heeft de fiscus hier uitgelegd: algemeen nut beogende instellingen/culturele anbi.

Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt:

  • Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
  • Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

De ontvangen giften maken het mogelijk initiatieven te steunen en te initiëren van de meestromende en vertakkende kringen rond de stichting.

QFWF 2019 plannen

Het “QFWF storytelling arts based Programme” is in statu nascendi. Het bestaat uit een educatief programma met storytelling en andere kunstvormen uit de verschillende culturele achtergronden van de deelnemende kinderen. Het belangrijkste doel is om zo inclusie en openheid voor interculturele diversiteit te bevorderen.
Nivedita Yohana en Louise Müller maakten het concept QFWF storytelling arts based Programme..

En verder in 2019: de drie QFWF-wegen en hun onderlinge wisselwerking worden samenhangend en helderder gepresenteerd; de vier QFWF-sites worden geïntegreerd; de WW-bijdragen worden voorzien van tags, waarmee ze verder worden ontsloten en beter vindbaar zijn; ruim baan voor ‘off the beaten track auteurs/acteurs’; meer proeftuinen voor te verschijnen boeken; gerichte publiciteit, meer en beter gebruik van social media vanuit de netwerken van QFWF en WW betrokkenen; een eigen YouTube-kanaal onder QFWF-naam — daarvoor zijn wel 100 abonnees nodig… abonneer je hier!; gelden werven vanuit de culturele ANBI-status en het storytelling pilot project en
samen met alle betrokkenen verder wandelen op een gedeelde Quest voor wisdom…!

Lao Zi vertrekt uit China[3]

Quintessence

“Degene die spreken begrijpen niet,
degene die begrijpen spreken niet.”

Lao Zi (604-507 BC)

Uit de wijsheid: Ik beweeg dus ik ben.

Noten

[1] Bron: the-cold-moon-marks-the-beginning-of-winter
[2] Bron: Maria wordt gevoed door een dadelpalm (16e eeuw)
[3] Bron: Icon of Daoist founder Lao Zi. This shows the famous scene of him pausing while leaving the West Gate of the Chinese kingdoms in the 6th Cen BCE, composing the Dao De Ching at the request of the Gatekeeper. (19th-Century Korean Daoist Painting)


5 nr 3, 5 nr 2, 5 nr 1, 4 nr 5, 4e nr 4, 4 nr 3, 4 nr 2, 4 nr 1, 3 nr 4, 3 nr 3, 3 nr 2, 3 nr 1, 2 nr 4, 2 nr 3, 2 nr 2, 2 nr 1, 1 nr 2, 1 nr 1 

Avatar foto

Heidi Muijen en Joke Koppius vormen gezamenlijk de hoofdredactie van de Quest for wisdom foundation. De Redactionele pagina's zijn afkomstig van de hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

1 2 3 5

Schrijf een reactie