Actualiteit en/of persoonlijke doorleving

De zes dimensies — Visie, filosofie — Verhalen, mythen — Rituelen, ritualiteit — Symbolen, symboliek — Praxis, kunsten en ambachten — Actualiteit en/of persoonlijke doorleving

Levenskunst is praktische wijsheid voor persoonlijke levensvragen en voor maatschappelijke kwesties.

De visies, verhalen, kunstvormen en praxis van wijsheidstradities zijn meer dan de filosofische of historische waarde in de context van de eigen cultuur en tijd waarin ze zijn ontstaan.

Ze kunnen ook (weer) van betekenis zijn of worden door de maatschappelijke actualiteit.
Zoals het thema van de multiculturele samenleving met vragen als: hoe goed om te gaan met de vreemde ander?, met andere culturen? Hoe goed te begrenzen? Hoe het goede leven met meerdere culturen in een samenleving vorm te geven?

Daarnaast vormen wijsheidstradities bronnen voor zingeving op het persoonlijke vlak: door het geven van zin aan grenservaringen in het eigen leven en ook voor het stimuleren van bewustzijnsontwikkeling en persoonlijke groei.

Zie de wijsheden: maatschappelijke actualiteit en/of een persoonlijke visie of doorleving
2018-04