Gistrijke Nieuwsbrief

0

Hoofdredactie

Nieuwsbrief Spinnend web, 8e jaargang nummer 3, 21 september 2023

Een perfecte balans …

Bramen ― foto Heidi Muijen

My berries cluster black and thick
For rich and poor alike to pick.

Cicely Mary Barker (1895-1973)[1]

Zaterdag 23 september om 08:49 Midden-Europese tijd duren dag en nacht even lang! Met het plukken van de rijpe bramen gedenken we dit onvermijdelijk terugkerende balancerende moment … afscheid van het zomerse leven buiten en tijd voor inkeer én dat voor de natuur zowel het zoet alsook het zuur gelijkelijk te plukken is.

Quest 2: Winnaar Gulden Snede Prijsvraag 2023

Met vereende hoofdredactionele stemmen roepen we het korte verhaal van Maya Plas ‘Symbolen en Verbinding’ uit als winnende bijdrage voor de Gulden Snede Prijsvraag 2023.

Deze ― op het Wijsheidsweb ― geplaatste bijdrage geeft ons inspiratie een kleurrijke verentooi op te zetten voor de komende, tweede zeven jaar, van de QFWF-stichting: een verentooi van symbolen en rituelen, die ons als QFWF-kringen aan de missie van interculturele levenskunst verbindt!

Bijzonder aan de bijdrage van Maya Plas vinden wij dat zij de hoofdpersoon uit haar korte verhaal, naar de wijsheid van de Sankofa-vogel, laat terug- en vooruitblikken op haar leven en haar relatie met haar dochter. Mooi in het verhaal, zo vinden wij, hoe het persoonlijke afscheid van moeder en dochter, die uitvliegt en voor een tijd naar Ghana zal reizen en studeren, een bovenpersoonlijke laag aanraakt: hoe door de pijn van afscheid en de vreugde van het weerzien ook culturen door hun beider levensgeschiedenis en uitwisseling met elkaar in verbinding komen.

Sankofa Vogel ― Maya Plas

Vooral doordat Maya haar verhaal heeft verrijkt met zelf gemaakte symbolen en een foto van het ritueel van afscheid. Daarom is dit niet alleen een bijdrage die over symbolen gaat, maar door de kracht van de zelfgemaakte beelden komt de symboliek tot leven. Bovendien zijn de persoonlijke en interculturele lagen betekenisvol en organisch ineen gevlochten!

Heb je een idee voor de volgende Gulden Snede Prijsvraag of andere vernieuwende ideeën voor de QFWF? Laat het ons weten: info@questforwisdom.org

Quest 3: Ingrediënten voor wereldburgerschap uit het slavernijverleden

Ontmoetingsdag 21 oktober 2023 

Zie ook: praktische informatie

De komende Ontmoetingsdag staat, met het symbool van de Ghanese Sankofa, in het teken van het Herdenkingsjaar slavernijverleden.

Met de wijsheid “Se wo were fi na wosankofa a yenkyi” — dat wil zeggen: “Het is niet verkeerd terug te gaan naar dat wat je bent vergeten!” — broeden we het ei van deze hemelse vogel uit, als alternatief voor ‘het ei van Columbus’.
Waar diens ei staat voor een anekdote — in 1565 opgetekend door de Italiaanse historicus Girolamo Benzoni in zijn boek Historia del Nuevo Mundo — hoe ‘het ontdekken van Amerika’ een appeltje-eitje zou zijn, zou Columbus met een echt ei de Cruyffiaanse wijsheid hebben gedemonstreerd ‘als je het eenmaal door hebt, is het eenvoudig’.

Met de wijsheid van Ghanese San-ko-fa vogel, keren we terug naar het verleden =San, en halen wat we daar hebben laten liggen =Ko naar het heden en nemen het mee naar de toekomst =Fa. Dat nieuwe leven uit het ei van Sankofa draait om de vraag:

“Welke ingrediënten houden de vicieuze cirkel — van overheersing en uitbuiting <-> haat, agressie tegen de overheersers en uitbuiters <-> meer onderdrukking, enzovoort — in stand?
En welke ingrediënten helpen mensen en groepen zich te bevrijden en uit de vicieuze cirkel te komen?”

Met het QFWF-project ‘Wereldburgerschap van de straat’ diepen we het programma van de Ontmoetingsdag 2023 verder uit met lessen uit de eeuwenlange geschiedenis van ontmenselijking en uitbuiting. De kern daarbij is ‘wederkerigheid in kringen van bekommernis’. De met elkaar gesprokkelde ingrediënten gieten we in kunstzinnige vormen voor een hoopvolle toekomst in de kosmopolis.

Dat alles in samenwerking met Henry Muldrow en de Stichting Culturele Droomwevers, de Sint Jozef Basisschool in Muiden en De Bibliotheek in Bussum. En ook met de vereniging Wehpokamanong (= ‘met opgeheven hoofd’) in Weesp, die het culturele erfgoed van inheemse groepen uit Suriname in Nederland bewaart en aan de jonge generaties doorgeeft!

Na drie maanden reikhalzend te hebben uitgekeken of onze subsidieaanvraag wordt gehonoreerd, kunnen wij melden de eerste horde te hebben genomen en met het verstrekken van aanvullende informatie over ons project aan het fonds cultuurparticipatie kans te blijven maken om in de prijzen te vallen!

Lees hier alle praktische informatie over deze dag en geef je op: info@questforwisdom.org

Nieuws van Quest 2: Gulden Snede

Quest 2

Amor Fati in statu nascendi

“…Een spel ontstaat tussen mensen ― zo ook dit spel en boek. Amor Fati gaat over spelende wijsheid voor de kosmopolis …”

Met een QFWF-kernkring is de culturen verbindende kracht van het mythisch-filosofische bordspel Mens, ken jezelf! omgetoverd tot Amor Fati. Die metamorfose is tot stand gekomen door aan de kaartensets en de speelwijzer wijsheid uit de vier windstreken, explicieter dan voorheen, toe te voegen aan de symbolen en levensthema’s van de zeven spelronden. Zo is dit interculturele bordspel, samen met de beeldendialoogtafel Vier Winden en het Ghanese interculturele communicatiespel Adinkra, toegevoegd aan de QFWF-wereldspelen. Het zal in een serie try outs beproefd gaan worden.

Het boek Amor Fati geeft verdieping aan de thema’s van het spel én aan de symboliek van het Rad van interculturele levenskunst, die visie en doelstelling van de QFWF verbeeldt.

Wat het boek extra bijzonder maakt is een serie aquarellen van de hand van Greg Suffanti, die de mythisch-filosofische thema’s in een beeldende rode draad toegankelijk maakt. Hij weet met expressieve kleuren de oude wijsheid levend te maken en in actuele contexten te plaatsen. Zo wordt de stevige kost ook voor de visueel ingestelden smaakvol opgedist.

Op 7 oktober 2023 begint de eerste try out en een tweede try out vanaf vrijdag 10 november, beide series samen met de meelezers van het boek.

Het boek Amor Fati is de eerste van de nieuwe reeks QFWF Wisdom Collection met stuk voor stuk bijzondere uitgaven van auteurs van het Wijsheidsweb.
Er zit al een tiental Wisdom Collection (e)books in het vat!

Wijdheidswinkel

Voor alle 6 verschenen Animal Wisdom e-books geldt een feestelijke prijs tot 21 december 2023: € 9,50.
Als QFWF Vriend(in): € 7,50 per e-book!

Alle e-books zijn direct via de Wijsheid Winkel te koop!
Lees meer over de achtergronden en over deze en andere series van de Gulden Snede.
Informeer naar mogelijkheden in eigen kring een spel- of dialoogvorm (desgewenst met een QFWF-begeleider) te organiseren: info@questforwisdom.org.

De QFWF e-books krijgen alle ook een plek in de digitale Koninklijke Bibliotheek en worden daarmee voor de ‘eeuwigheid’ toegankelijk!

Nieuws van Quest 1

Het Wijsheidsweb

Quest 1 — Wisdomweb

Het Wijsheidsweb heeft de afgelopen zeven jaar een ongekende groei gekend, dankzij de drijvende kracht van de QFWF-hoofdredactie Joke Koppius te samen met Heidi Muijen; èn dankzij de QFWF-redactieraad. En natuurlijk ook met grote dank aan het honderdtal betrokken QFWF-auteurs!

Begin van deze zomer is Mitra Muijen toegetreden tot de QFWF hoofdredactie. Hij heeft alle ruimte met verfrissende ideeën bijzonder en nieuw elan aan Quest 1 te geven!

Het Wijsheidsweb is inmiddels uitgegroeid tot een gouden bibliotheek van wijsheid uit alle windstreken, geordend volgens het Rad van interculturele levenskunst.
Op lunaire data — nieuwe maan, 1e en laatste kwartier en volle maan — is er nieuwe aanwas van inspirerende Wijsheden (+800) en prikkelende Forum/platformberichten (+540) te vinden.
Ook de krijgen de Redactionele pagina’s (+80) van tijd tot tijd een aanvulling of verbetering.

Doneren aan de QFWF

Elke donatie of gift, hoe klein ook, is welkom! Door de Culturele ANBI-status geldt voor de belastingen:

  • Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.
  • Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Wij zijn ook blij met immateriële giften: heb je zin te participeren bij één van de QFWF-projecten?

Co-creatief in een ontwikkelteam van onze Quests?
Of achter de schermen het bijzondere materiaal dat wij van de WW-auteurs en kunstenaars aangeleverd krijgen, helpen vorm te geven?
Of wil je helpen bij het organiseren en presenteren van ontwikkelde thema’s met workshops en ontmoetingsdagen?

Interesse? Meld je aan!
Neem contact met ons op! Laat ons je ideeën weten!

Doneren aan de QFWF? Heel graag!

Word QFWF-vriend(in)

Je bent al QFWF-vriend(in) vanaf € 45,= per jaar!

Behalve dat je zo bijdraagt aan alle goede dingen die de QFWF probeert te realiseren krijg je als QFWF-vriend(in) korting op:

aanschaf van educatief materiaal van de Gulden Snede tot 30%, zoals

  • Adinkra — intercultureel communicatiespel; Mens, ken je Zelf! — het filosofisch-mythische bordspel en de Speelse Dialogen (25%)
  • Het Wereldspel Vier Winden, ook in een Engelse versie
  • Flinke korting op e-books uit de Animal Wisdom Collection en op meer producten geldt een vriendenprijs!
  • Nieuwe vriend(inn)en ontvangen kosteloos een e-book naar keuze.
    Dat geldt ook de vriend(in), die een nieuwe vriend(in) inbrengt!
QFWF-vriend(in) word je door minimaal € 45,= over te maken op NL14TRIO0777827654 t.n.v. de Quest for wisdom foundation te Weesp òf door dit bedrag via de donatieknop te doneren.
Meld je aan info@questforwisdom.org

Quintessence

Zachte krachten zullen overwinnen

De machten die de liefde nog omkluistren
zal zij, allengs voortschrijdend, overwinnen,
dan kan de grote zaligheid beginnen
die w’als onze harten aandachtig luistren
in alle tederheden ruisen horen
als in kleine schelpen de grote zee.
Liefde is de zin van ‘t leven der planeten,
en mensen en dieren. Er is niets wat kan storen
‘t stijgen tot haar. Dit is het zeekre weten:
naar volmaakte Liefde stijgt alles mee.

Henriëtte Roland Holst[2]
Noten

[1] Machteld Roede over de Maand September op het Wijsheidsweb
[2] Zie: gedichten.nl Poëzie (1869-1952)

Avatar foto

Heidi Muijen en Joke Koppius vormen gezamenlijk de hoofdredactie van de Quest for wisdom foundation. De Redactionele pagina's zijn afkomstig van de hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

1 2 3 5

Schrijf een reactie