Quest 1: Het Wijsheidsweb

Stichting Quest for wisdom foundation (QFWF) heeft het stimuleren van interculturele levenskunst tot doel

De QFWF wil bijdragen aan een cultuur van openheid voor culturele diversiteit (inter-esse) door middel van het aanboren van de eigen en gezamenlijke historische interculturele wortels en wijsheidstradities. Dat doet zij via drie Quests.

Drie Quests for wisdom

  • Quest 1 — het Wijsheidsweb waarin wijsheden uit alle windstreken zijn verzameld als een digitaal platform.
  • Quest 2 — een Gulden snede van wijsheden die tot educatief materiaal zijn ontwikkeld, zoals (digitale) spel- en dialoogvormen en storytelling.
  • Quest 3 — levende ontmoetingen door middel van het organiseren van de jaarlijkse Ontmoetingsdag en Masterclasses; en het vastleggen daarvan op het QFWF-videokanaal.

Quest 1: Het Wijsheidsweb

Het Wijsheidsweb is een forum voor interculturele levenskunst waar de waarde van het verschil en de schoonheid van het anders zijn, centraal staan.

Daarmee wil de QFWF bijdragen aan interculturele wijsheid vanuit het besef dat deze:

groeit uit een historisch bewustzijn van culturele wortels,
gedijt bij interesse voor andere culturen en wijsheidstradities en
vrucht draagt door ontmoeting en kruisbestuiving.

Het is de bedoeling dat het Wijsheidsweb in de loop der jaren met filosofisch, kunstzinnige en spiritueel wijsheidsmateriaal in de ruimste zin van het woord uitgroeit tot een Rad van interculturele levenskunst.

Dat gebeurt dankzij de inbreng van diverse QFWF-auteurs[1].
Redactionele pagina’s, Wijsheden en Forum/platform berichten zijn de drie pragmatische invalshoeken met bijdragen op het Wijsheidsweb.

Wijsheidstradities

De QFWF beschouwt praktijken en visies, kunsten en ambachten — afkomstig uit (inter)culturele filosofische, religieuze en spirituele tradities — als wijsheidstradities en vormen van levenskunst.

Wijsheid wordt door de mensheid van generatie tot generatie overgeleverd in de vorm van oorsprongs-, goden- en heldenverhalen, gezegden en spreuken, symboliek en rituelen, kunsten en ambachten, filosofische beschouwingen en meditatieve praktijken.

Wijsheidstradities zijn afkomstig uit culturele bronnen en zijn soms te verbinden aan auteurs, filosofen of religieuze meesters. Veelal gaat het om anoniem blijvende, slechts deels historisch en cultureel nader te duiden mondelinge en schriftelijke tradities.

Wijsheidstradities staan vanaf de eerste contacten tussen culturen — door volksverhuizingen en handelsbetrekkingen — in een intercultureel krachtenveld.
Er wordt nieuw land ontdekt — in de spiltijd, tijdens breukvlakken in de geschiedenis en er verdwijnen eilanden van (historische, culturele) wijsheid en kennis in de oceaan van onwetendheid.
Daarmee zijn wijsheidstradities in voortdurende ontwikkeling en wij met hen. Het kloppende hart van wijsheid bevindt zich tussen (inter)culturele stromingen.

Om oog te krijgen voor spanningsvelden en stromingen tussen culturen en deze als ontwikkeling van interculturele wijsheid te kunnen gebruiken, hebben we een meervoudig kompas nodig. Een kompas waarmee we vooral oog krijgen voor historische, maatschappelijke en culturele gelaagdheid.
Zo biedt het Wijsheidsweb een filosofisch kompas om religieuze en spirituele stromingen en wijsheidstradities te zien als historisch gewortelde vormen van levensoriëntatie en als bronnen voor interculturele levenskunst.
Uiteindelijk vergt wijsheid een innerlijke verbondenheid van een individu met overgeleverde kennis en praktijken. Het raadplegen van het Wijsheidsweb doet daarmee een appèl op de ontwikkeling van het innerlijk kompas van de gebruikers…

Symbolische indeling van het Wijsheidsweb

Om het Wijsheidsweb vorm te geven, maakt de QFWF gebruik van de symbolische indeling van het Rad van interculturele levenskunst: met vijf elementaire velden, zestien wijsheidswegen en met zes dimensies.

update 2021-09

[1] QFWF-auteurs zijn auteurs, acteurs, kunstenaars, ontwerpers, opstellers, fotografen, tekenaars, makers van video en film en andere producenten van tekst, beeld, geluid, en belanghebbenden, die de teksten en ander materiaal ter beschikking van een QFWF-site hebben gesteld.