Heidi Muijen

Heidi Muijen

Heidi Muijen is initiatiefnemer en voorzitter van de Quest for wisdom foundation. Zij was aan diverse universiteiten en hogescholen verbonden en heeft in 2004 Thymia, filosofische praktijk voor levenskunst en creatieve ontwikkeling opgericht en in 2016 de Stichting Quest for wisdom foundation. Als gastdocent is zij betrokken bij de masteropleiding “Human and Organizational Behaviour/ Begeleidingskunde” aan de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool Arnhem Nijmegen. 

“Centraal in mijn leven en werk staan mensen en wat hen beweegt in het leven; wensen, levensvragen en hun verschillende kleurrijke culturele achtergronden. De filosofie van de levenskunst staat in mijn begeleidingswerk centraal: het verlangen naar het goede leven; In dialoog via creatieve werkvormen onderzoek ik met mensen de mogelijkheden hoe dit verlangen concreet te maken.”

Heidi heeft voor begeleiding van groepen en mensen individueel spel en dialoogvormen ontwikkeld: de dialogische spelvormen Mens, ken je zelf en speelse dialoogvormen Wat is de kwestie? – Wat is de questie! Deze zijn cocreatief tot de interculturele en tweetalige beeldendialoogtafel Vier Winden/ Four Winds en het bordspel Amor Fati ontwikkeld: als wereldspelen in het spoor van de digitale spelvorm quest for wisdom. De basis van de QFWF spelvormen is de archetypische symboliek rond de natuurlijke elementen uit mythische verhalen wereldwijd als een culturen verbindende taal van de ziel. 

Deze basis is gevisualiseerd met het Rad van interculturele levenskunst als QFWF visie en haar drie Quests:

  1. Quest 1 — het Wijsheidsweb waarin wijsheden uit alle windstreken zijn verzameld als een digitaal platform.
  2. Quest 2 — Gulden snede van kunstzinnig en educatief vormgegeven materiaal, zoals (digitale) spel- en dialoogvormen en storytelling.
  3. Quest 3 — Levende ontmoetingen door middel van het organiseren van de jaarlijkse Ontmoetingsdag, workshops en masterclasses; en het vastleggen daarvan op het QFWF-videokanaal en in de Nieuwsbrief Spinnend web.

Met Joke Koppius en Mitra Muijen vormt Heidi de hoofdredactie van de QFWF voor de drie websites: Quest for wisdom, Wijsheidsweb en Animal Wisdom.

Wereldmuziek, wereldkeuken, wereldfilosofie en andere mooie vruchten van kruisbestuiving tussen culturen hebben mijn leven verdiept en in mijn beleving het kikkerlandje aan de Noordzee rijker en schoner gemaakt.
In tijden van polarisering staan wij allen voor de uitdaging een cultuur van gastvrijheid te ontwikkelen door een stap verder te zetten dan de ’tolerantie’, waar de Portugese vluchteling Spinoza over schreef dat het Amsterdam van de 17e eeuw:
“tot haar eigen sterke groei en tot bewondering van alle naties de vruchten van deze vrijheid plukt”.

Thymia, Wijsheidsweb, Quest for wisdomQuest 2: Gulden snede, Animal Wisdom, Linked-In, Facebook, QFWF videokanaal

Wijsheden van Heidi Muijen redactionele forumbijdragen