Heidi Muijen

Heidi Muijen

dr. Heidi S.C.A. Muijen (1959) heeft een professionele achtergrond in filosofie en beeldende creatieve therapie. Zij was aan diverse universiteiten en hogescholen verbonden en heeft in 2004 Thymia, filosofische praktijk voor levenskunst en creatieve ontwikkeling opgericht en in 2016 de Stichting Quest for wisdom foundation.

Centraal in mijn werk staan mensen met hun levensvragen, wensen en problemen in verschillende (werk- en levens-)contexten. De filosofie van de levenskunst heeft mij in mijn begeleidingswerk geïnspireerd juist de existentiële vragen van het bestaan centraal te stellen en richtinggevend te laten zijn. Vooral de kracht van verhalen en mythische symboliek blijken daarbij voedend te zijn.
Hieruit zijn de dialogische spelvormen Mens, ken je zelf en speelse dialoogvormen Wat is de kwestie? – Wat is de questie! en de digitale spelvorm quest for wisdom ontstaan.

Heidi Muijen is de hoofdontwerper van het Rad van interculturele levenskunst en de drie QFWF Quests for wisdom:

  1. Het verzamelen, ontwikkelen en publiceren van (inter)cultureel en kunstzinnig materiaal voor het Wijsheidsweb
  2. Het ontwikkelen van culturele wijsheid tot een Gulden snede van educatief materiaal, zoals Spel- en dialoogvormen en Storytelling
  3. Ontmoeten, het organiseren van levende ontmoetingen via Ontmoetingsdagen, Masterclasses en het QFWF-videokanaal

Met Joke Koppius vormt ze de hoofdredactie van het Wijsheidsweb en van Quest for wisdom.

Wereldmuziek, wereldkeuken, wereldfilosofie en andere mooie vruchten van kruisbestuiving tussen culturen hebben in mijn beleving ons kikkerlandje zoveel schoner gemaakt. We staan daarom voor de uitdaging of het ons lukt aan onze vermaarde ‘cultuur van tolerantie’ trouw te blijven, waar de Portugese vluchteling Spinoza over schreef dat het Amsterdam van de 17e eeuw:
“tot haar eigen sterke groei en tot bewondering van alle naties de vruchten van deze vrijheid plukt”.

Thymia, Wijsheidsweb, Quest for wisdom, Spel- en dialoogvormen, en Storytelling, Facebook, QFWF videokanaal

Wijsheden van Heidi Muijen redactionele forumbijdragen