Heidi Muijen

Heidi Muijen

Heidi Muijen initiatiefnemer en voorzitter van de Quest for wisdom foundation. Zij was aan diverse universiteiten en hogescholen verbonden en heeft in 2004 Thymia, filosofische praktijk voor levenskunst en creatieve ontwikkeling opgericht en in 2016 de Stichting Quest for wisdom foundation.

“Centraal in mijn leven en werk staan mensen en wat hen beweegt in het leven; wensen, levensvragen en hun verschillende kleurrijke culturele achtergronden. De filosofie van de levenskunst staat in mijn begeleidingswerk centraal: het verlangen naar het goede leven; In dialoog via creatieve werkvormen onderzoek ik met mensen de mogelijkheden hoe dit verlangen concreet te maken.”

Zij ontwikkelde spel en dialoogvormen voor begeleiding van groepen en mensen individueel: voor het delen van verhalen, kunstzinnige expressie en mythische symboliek als een taal van de ziel.

De dialogische spelvormen Mens, ken je zelf en speelse dialoogvormen Wat is de kwestie? – Wat is de questie! en de digitale spelvorm quest for wisdom ontstaan.

Als gastdocent is zij nog steeds betrokken bij de masteropleiding “Human and Organizational Behaviour/ Begeleidingskunde” aan de Hogeschool Rotterdam en de Hogeschool Arnhem NijmegenHeidi Muijen is de hoofdontwerper van het Rad van interculturele levenskunst en de drie QFWF Quests for wisdom:

  1. Quest 1 — het Wijsheidsweb waarin wijsheden uit alle windstreken zijn verzameld als een digitaal platform.
  2. Quest 2 — Gulden snede van wijsheden die tot educatief materiaal zijn ontwikkeld, zoals (digitale) spel- en dialoogvormen en storytelling.
  3. Quest 3 — Ontmoeten, levende ontmoetingen door middel van het organiseren van de jaarlijkse Ontmoetingsdag en Workshop, Masterclasses; en het vastleggen daarvan op het QFWF-videokanaal en in de Nieuwsbrief Spinnend web.

Met Joke Koppius vormt ze de hoofdredactie van de QFWF voor de drie sites: Quest for wisdom, Wijsheidsweb en Animal Wisdom.

Wereldmuziek, wereldkeuken, wereldfilosofie en andere mooie vruchten van kruisbestuiving tussen culturen hebben mijn leven verdiept en in mijn beleving het kikkerlandje aan de Noordzee rijker en schoner gemaakt.
In tijden van polarisering staan wij allen voor de uitdaging een cultuur van gastvrijheid te ontwikkelen door een stap verder te zetten dan de ’tolerantie’, waar de Portugese vluchteling Spinoza over schreef dat het Amsterdam van de 17e eeuw:
“tot haar eigen sterke groei en tot bewondering van alle naties de vruchten van deze vrijheid plukt”.

Thymia, Wijsheidsweb, Quest for wisdomQuest 2: Gulden snede, Animal Wisdom, Linked-In, Facebook, QFWF videokanaal

Wijsheden van Heidi Muijen redactionele forumbijdragen