Vuur, veld en wegen van de hand

Het offeren, transformatie, handelend veranderen

Vuur — wegen van de hand — Animistische en sjamanistische richtingen — Hindoe richtingen Zoroastrische, Joodse, Christelijke en Islamitische richtingen

Hoofdredactie

Het element vuur is verbonden met de kleur rood en met de hand als symbool. Deze staan voor offeren, transformatie en verandering van binnenuit en naar buiten toe door menselijk handelen.

De wijsheidswegen in het elementaire veld ‘vuur’ zijn karakteristiek voor vormen van wijsheid, waarin de betekenis van het vuur en de thematiek van transformatie, liefde en strijd tussen goed en kwaad een belangrijke rol spelen.

Met symboliek van het vuur, de strijd en transformatie spelende richtingen

Het ‘vuurveld’ omvat richtingen, die spelen met culturele vormen, symboliek en praktijken van vuur en transformatie, liefde en strijd.
Daarin vormen het offeren, strijden en versmelten van de tegendelen — hoog en laag, hemels en aards, mannelijk en vrouwelijk, binnen en buiten, nirvana en samsara, ordening en chaos, lichaam en geest, … — de kern.

Het ‘veld’ vuur verwijst symbolisch zowel naar individuele en interculturele expressievormen van wijsheid als naar drie cultureel ingebedde wegen tot wijsheid. Deze zijn vooral ontleend aan religieuze en spirituele tradities:
animistisch-sjamanistische; hindoe; en monotheïstische — zoroastrische, joodse, christelijke en islamitische — richtingen.

vuur wegen

Toelichting op de door Louis Van Marissing ontworpen pictogrammen voor het vuurveld

Animistisch-sjamanistische richtingen

De wereldboom verbeeldt de verbinding tussen werelden: de godenwereld en de onderwereld van overledenen en geesten, met in het midden de mensenwereld. Het symbool hoort in een animistisch-sjamanistische beleving dat alle wezens en de gehele natuur bezield zijn. Deze beleving treft men in vele archaïsche culturen aan — van de Kelten, de Noordse mythologie tot de oude Chinese en Mexicaanse culturen. De priesters van deze volken, de sjamanen, maken verbinding tussen de drie werelden.

Hindoe richtingen

Het AUM-teken symboliseert de klanken van de belangrijkste hindoeïstische gebedstekst.
Deze verwijzen naar de vier toestanden van het bewustzijn: wakend, dromend, slapend, en de stilte van het transcendente bewustzijn.

Zoroastrische, joodse, christelijke, en islamitische richtingen

Het vuur speelt in het zoroastrisme — de oudste religie van het Midden-Oosten — en in de latere monotheïstische religies van jodendom, christendom en islam een betekenisvolle rol. Mithra, de zonnegod van Indo-Arische volkeren, wordt met het vuur vereerd; evenals Ahura Mazda de barmhartige god van de zoroasters, boodschapper van vrede, goed leven en eeuwige liefde. Het vuur in diens vuurtempels wordt al meer dan 1500 jaar brandend gehouden door (mannelijke en vrouwelijke) priesters.

2017-12