Volle Wormmaan Nieuwsbrief

0

Nieuwsbrief Spinnend web,
4e jaargang nummer 1

Het deel zijn van (of één zijn met) de dans van het leven is natuurlijk niet gebonden aan seizoenen. Maar het voelt als eeuwige lente.

Wim van de Laar

Uit de wijsheid: Het is altijd lente

Volle Wormmaannacht

Vannacht is de lente-equinox! Deze wordt ook de maartequinox of lentenachtevening genoemd. Precies om 22:58 uur staat de zon loodrecht boven de evenaar. Dat betekent dat de nacht en de dag dan precies even lang zijn.
Equinox betekent in het Latijn letterlijk ‘gelijke nacht’. Daarmee wordt voor het noordelijk halfrond de lente ingeluid.
Het woord ‘lente’ hangt samen met dit astronomische gegeven dat vanaf dan de dagen weer gaan lengen tot circa 21 juni, de zomerevening.

Het Perzische Nieuwjaar Nowruz, het Joodse Purim, het boeddhistische Magha Puja en het Indiase Holi zijn feesten die horen bij dit seizoen van toenemend licht en levenskrachten.

Ook het christelijke Carnaval en Paasfeest hangen hiermee samen.
Pasen wordt elk jaar astronomisch vastgesteld op de eerste zondag na de eerste volle maan na de lentenachtevening. Dat zou 24 maart 2019 moeten zijn… Hoezo is het dan geen Pasen? Kennelijk is de kerk minder op astronomische ritmen afgestemd, als wel op haar eigen kalender, waar 21 maart vaste prik is voor de equinox. Die volle maan is door de kerk vastgelegd op de 14e dag van de klerikale maanmaand. En die valt weer een dag of twee vóór de astronomische volle maan. Omdat de eerste volle maan na 21 maart 2019 pas op 19 april valt, zitten we met die late Pasen op 21 april …![1]

De Indiaanse volkeren van Noord-Amerika vierden het begin van de lente met de “Full Worm Moon.” Dit jaar zal die volle maan, na de ‘Full Snow Moon” en de “Full Wolf Moon” een supermaan opleveren, omdat de maan op die dag het dichtste bij de aarde staat. Dit bijzondere gebeuren was eveneens het geval in de jaren 2000 en 1981. De naam “Volle Wormmaan” hangt samen met de ontdooiende grond waarin wormen en wortels beginnen te bewegen, het ontwakende leven met lenteknoppen die zich boven de grond wagen.

Het is altijd lente

Voor wie het nog niet heeft bemerkt: op het WW verschijnen regelmatig bijdragen van Wim van de Laar. Wim is niet alleen lid van de Redactieraad, hij is beroepshalve yogadocent en een uitstekend schrijver over het Indiase denken zoals de advaita vedanta en de Upanishads.

Geniet onder meer van zijn WW-columns ‘Dat ben jij’, nu met Het is altijd lente.

De Upanishads zijn op heldere wijze door Wim vertaald en toegelicht.
Wie geïnteresseerd is in het Indiase denken , doet er goed aan zijn boek aan te schaffen. Echt een topper!

Wim werkt nu naarstig en minutieus aan heldere, eigentijdse vertalingen en toelichtingen van de Bhagavad Gita, dé spirituele kerntekst van het Mahabaratha epos, de Yoga Sutra van Patanjali en de Samkhya Karika van Ishvarakrishna.
Al met al een ambitieus project dat van hem — naast zijn werkzaamheden — veel (vrije) tijd vraagt en waarvoor hij financiële ondersteuning zoekt.
Als stichting kijken we uit naar het bijzondere resultaat!

Wij hopen op de gouden tip die leidt naar de naam van een geschikt fonds dat dit waardevolle project mede zou kunnen ondersteunen.

Stand van zaken QFWF en oproepen

Samen met alle betrokkenen verder wandelen op een gedeelde Quest voor wisdom…!

Het Wijsheidsweb is 1,25 jaar jong!

In de ether is het WW al flink gegroeid dankzij vurig wevende WW-auteurs… met nu:

Taggen van het WW

Wijsheden

In januari 2019 is gestart met het taggen van het hele Wijsheidsweb — dwz (alle) Redactionele pagina’s, Wijsheden en Forum/platformberichten worden voorzien van trefwoorden.
Bij deze Heidense klus wordt de redactie gelukkig bijgestaan door een toenemend aantal WW-auteurs.
Niet alleen fijn voor de bezoekers van de site voor wie het WW weer beter wordt ontsloten.
Ook blijkt dat Google en Co er nu al pap van te lusten, hetgeen ertoe leidt dat met name al getagde bijdragen op het WW beter worden gevonden!
Het is de bedoeling dat ‘alles op het WW’ eind 2019 getagd is.

YouTube kanaal van de QFWF

Op YouTube komen allerhande QFWF audio en videobestanden terecht. Onder meer zijn de door Antoinette Hijstek gemaakte impressies van de 2018 Ontmoetingsdag en het muzikale lint door die dag door de Stichting Culturele Droomwevers er te vinden.
Bij voldoende abonnees (100) kan de QFWF een eigen kanaal beginnen, dus onze hoop is gevestigd op veel nieuwe abonnees… Meld je svp aan!

Culturele ANBI-status voor de QFWF

De QFWF is door de fiscus sinds 1 januari 2018 aangemerkt als een Culturele ANBI!
Daardoor krijgen schenkers en andere Mecenassen belastingvoordeel.
Sinds de QFWF die Culturele ANBI-status kreeg, heeft de Stichting circa € 1.200 aan donaties ontvangen. Waarvoor dank! We zijn daar temeer blij mee, omdat de QFWF zo verder kan bouwen aan haar doelstellingen. Zowel de verdere ontwikkeling van de game Quest for wisdom, als het “QFWF’s School-Library Project on Storytelling and Cultural Lessons for the year 2019” worden hiermee gefinancierd.
Natuurlijk hoopt de QFWF op meer schenkingen, zodat we samen met betrokkenen en hun zeer gewaardeerde vrijwillige inzet deze en volgende projecten kunnen realiseren ….

Quintessence

Dostojevski

“Elke keer als ik het onder woorden breng, doe ik dat omdat ik in mij een diepe onrust vind. Ik moet het verwoorden. Ik moet het uiten. Maar als ik zie wat ik op papier gekregen heb, al is het de mooiste roman, dan kom ik in opstand tegen de eigen woorden en dan moet ik zeggen: Nee, dat is het niet. Ik veeg het uit. Ik begin overnieuw.

Of, ik schrijf nooit meer. Want dan komt opnieuw die diepe drang om het onverwoordbare toch te verwoorden en dan begin ik opnieuw te schrijven, om opnieuw te ontdekken: Nee, dat is het niet.”

Dostojevski[2]
Noten

[1] www.almanac.com/full-moon-march
[2] Uit de Wijsheid Lijden, angst en eenzaamheid als ingang tot bevrijding — 1, vertaling Ton Lathouwers


5 nr 3, 5 nr 2, 5 nr 1, 4 nr 5, 4e nr 4, 4 nr 3, 4 nr 2, 4 nr 1, 3 nr 4, 3 nr 3, 3 nr 2, 3 nr 1, 2 nr 4, 2 nr 3, 2 nr 2, 2 nr 1, 1 nr 2, 1 nr 1 

Avatar foto

Heidi Muijen en Joke Koppius vormen gezamenlijk de hoofdredactie van de Quest for wisdom foundation. De Redactionele pagina's zijn afkomstig van de hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

1 2 3 5

Schrijf een reactie