Johann Gomes

Johann Gomes

mr. Johann Gomes (1948) studeerde rechten en wetenschapsfilosofie aan de Erasmus Universiteit.
Hij is gespecialiseerd in organisatiepsychologie en dynamische systeemtheorie en in bestuurlijke vraagstukken voor de inrichting van de publieke ruimte.
Johann combineerde zijn werk aan de Universiteit van Amsterdam met zijn eigen bureau waarbij boardroom coaching en het bemiddelen tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties voorop staan.

In een workshop voor Rijkswaterstaat hebben Johann Gomes en Heidi Muijen een spelvorm ‘Veranderen en Verankeren’ ingezet in het spel van reorganiseren:

“… gedecideerde warmte en de dragende eenheid in openheid van de groep … een kwaliteit van het spel om met je hart naar elkaar te kijken en je van binnen uit te verbinden … in de gezamenlijkheid van een fijn klimaat, waarin de taal van de ziel gesproken wordt en je elkaar steunt vanuit een reflexieve dialoog. Dat gebeurt 9 op 10 keer en is bijzonder. Een persoonlijke questie ligt in het midden en krijgt gerichte aandacht. Ook bij een niet-persoonlijke questie ontstaat er een soort eenheid van bewuste dialoog … Krachtcentrale om te creëren. Mooi al die mooie mensen die elkaar mooi maken …”

En op Curaçao een workshop ‘Alchemie van Samenwerking’ voor het begeleiden van een veranderingstraject in de onderwijssector.

“Inmiddels wijd ik mij als retired assistant professor at Urban studies weer aan mijn eerdere liefdes, namelijk ontwikkelingspsychologie en bewustzijnsontwikkeling. Ik laat mij voeden door diverse westerse- en niet westerse wijsheidstradities en probeer de verschillende mensopvattingen filosofisch te duiden en met elkaar in dialoog te brengen.
“We zijn toe aan herijking van oude waarden, die het cement van onze samenleving uitmaken. Deze lijkt zich op bijna alle gebied te transformeren tot een samenleving in confrontatie met van elkaar afhankelijke netwerken, die zelf uiteenlopende waardensystemen vertegenwoordigen. Deze confrontatie noopt onder andere tot een zoeken naar “eenheid in verscheidenheid”, teneinde in dialoog met elkaar te blijven en te durven veranderen aan elkaar.
De samenwerking met de QFWF is hiervoor een belangrijke bron van inspiratie.”