Karin Glaubitz

Karin Glaubitz

drs. Karin Glaubitz (1961), praktijkfilosoof

Ik studeerde chemie en milieukunde aan de Technische Hogeschool Rotterdam en vervolgens Wijsbegeerte, vrouwenstudies en Informatica aan de Erasmusuniversiteit en Postacademisch Organisatiekunde en Informatica aan de Universiteit van Utrecht.
Ik werkte als adviseur, trainer en projectmanager onder andere bij ministeries (Justitie, Defensie, Buza en BIZA) en bedrijfsleven (o.a. KPN, Fokker).

Als filosofie- en ambachtsdocent en trainer werkte ik voor verschillende onderwijsinstellingen en bedrijven waaronder kleuter- en peuteropleiding VPA, Vrije school Rotterdam, Rotterdamse bibliotheken, BAVO, DSVH-Rotterdam en SKVR.

In mijn leven wisselden denk- en doewerk elkaar veelvuldig af, steeds op zoek naar de wisselwerking tussen die twee.

De filosofie die ik in mijn werk hanteer richt zich op de wisselwerking tussen denken en doen. Op basis hiervan creëer ik mijn realiteit. Tastbare materialen spelen een elementaire rol in mijn werk. In mijn praktijk werk ik op de raakvlakken van filosofie en ambacht in onderwijs, training en begeleiding.

In 1999 richtte ik mijn bedrijf “Het Narrenschip” op. Het bedrijf is vernoemd naar een middeleeuws filosofisch gedicht van Sebastian Brant waarin de karikatuur een belangrijke bron vormt van zelfkritiek. “Het Narrenschip” was destijds (15e eeuw) het beeld van de veranderende maatschappij. Ik gebruik deze metafoor in een modern jasje op zoek naar drijvende krachten voor ontwikkeling in burgerschap en samenleving.

Op 17 februari 2017 ontving ik in Utrecht van het Centrum Kinderfilosofie Nederland een eervolle vermelding voor mijn werk. Filosoferen met je hele lijf: Filosoferen met kleuters in een meertalige kleuterklas.

Op basis van dit werk heb ik een methode van filosoferen ontwikkeld en geef hierin trainingen in samenwerking met kinderfilosoof Marja van Rossum. Tevens verricht ik onderzoek en werk aan publicaties over dit thema.

In samenwerking met de stichting Rotterdam Vakmanstad ontwikkelde ik de afgelopen jaren een geïntegreerde leerlijn voor het filosoferen op de basisschool voor alle groepen, inclusief kleuters.

Momenteel werk ik als trainer en docent filosofie. Ik filosofeer wekelijks met 250 kinderen op basisscholen, verzorg onderzoeksbijeenkomsten voor bedrijven en instellingen en werk aan de ontwikkeling van het onderwijs in filosoferen op basisscholen. Ik ben CoPI-gecertificeerd en socratisch filosofisch gespreksleider.

Met kinderfilosoof Mirjam Poolster werk ik aan een nieuwe lessencyclus voor “Onderwijs In Burgerschap”.

Als je bedenkt dat sommige dingen niet gezien willen worden dan kijk je anders.

www.atelierhetnarrenschip.nlwww.maaswerk.org

Wijsheden van Karin Glaubitz