Ont-keten Nieuwsbrief

0

Hoofdredactie

Nieuwsbrief Spinnend web, 6e jaargang nummer 1, 21 maart 2021

Keti Koti: Verbreek de ketenen!

Lente equinox: Dag-en-nacht-evening

Caravaggio’s Narcissus[5]

De lente equinox ofwel de dag-en-nachtevening is het tijdstip in het jaar rond 21 maart, waarop de zon loodrecht boven de evenaar staat. Dat betekent dat dag en nacht even lang zijn. Evenveel licht als duisternis, helderheid en zwartheid in evenwicht…
Dit tijdstip kozen wij als een treffende metafoor voor het (wenselijke) evenwicht tussen zwart en wit, blanke en gekleurde volkeren in tijden van polarisering en verandering naar een nieuwe, interculturele wereldordening.

Eerst de kant van het licht, de lengende dagen en lentekriebels. Zoals narcissen de lente aankondigen, zo weerspiegelt de mythe van Narcissus de beproevende weg van zelfwording als levenskunst:

Narcissus was een atletisch gebouwde en zelfingenomen jongeling. Met zijn verblindende schoonheid had hij menig hart gestolen ― echter geen geliefde was hem goed genoeg en zo liet hij alle aanbidders in droefenis achter.

Narcissus poeticus[6]

Op een dag wees hij ook de schone bergnimf Echo af. Ontzet verloor zij haar spraak en kon alleen nog maar herhalen wat anderen zeiden.
Als straf voor Narcissus’ ongevoeligheid lieten de Goden hem verliefd worden op zijn spiegelbeeld in het water, terwijl hij dronk uit een bron in een grot.

Betoverd door de aanlokkelijke gestalte in het water, strekte hij zijn armen in een omhelzing naar voren…. Zo viel hij de koude diepte in en verdronk!
Na enige tijd groeiden daar narcissen langs het water: als een schone lentebloem schonken de goden Narcissus nieuw leven …![1]

Verbreek de ketenen!

Keti Koti optocht in Suriname (2018)[2]

Dan de nachtzijde met pikzwarte bladzijden van de geschiedenis en een beloftevolle dageraard met de afschaffing van de slavernij in 1863. Met dit lichtpuntje is het evenwel nog geen dag vol warmte en heldere zonneschijn …

Jaarlijks wordt op 1 juli de afschaffing van de slavernij in 1863 herdacht zowel in de voormalige koloniën als bij het Nationaal Monument Slavernijverleden in Amsterdam.

Het verbreken van de ketenen, Keti Koti, gebeurde toen letterlijk en nu figuurlijk als geestelijke bevrijding en maatschappelijke emancipatie. Het rijksmuseum heeft dit voorjaar hieraan een tentoonstelling gewijd.[3]

Quest 1: Het Epa symbool op het Wijsheidsweb

Het symbool Epa ― het Ghanese woord voor ‘handboeien’ ― staat voor recht, rechtvaardigheid en slavernij

Het Wijsheidsweb kiest voor een wereldwijde brede en diepe benadering voor de belichting van slavernij, discriminatie, dwangarbeid, verminking (besnijdenis) en andere praktijken van overheersing en vernedering èn wijze reacties daarop … Deze wijsheden en forumberichten krijgen het Adinkra (Ghanees) symbool ‘epa’ als logo mee.

Bijdragen die alle als kenmerk hebben dat dit complexe en gevoelige onderwerp zowel scherp als genuanceerd en vanuit intercultureel perspectief besproken worden! Diverse leerzame bijdragen zijn verschenen en nog een flink aantal staat op de rol.

Schrikbewind Khmer Rouge onder leiding van Pol Pot; Mooi Madagaskar: een wondere wereld; Tot slaaf gemaakt 1; Tot slaaf gemaakt 2; Vervallen Landhuis; Slavernij, racisme en boeddhisme; Vanwaar die beeldenstorm tegen kopstukken uit de koloniale tijd?; ‘Negers’, ‘negertaaltjes’ en discriminatie; Identiteit en onbehagen in de Franse en Nederlandse Caraïben; Slavernij en discriminatie: Frantz Fanon was zijn tijd ver vooruit 1; Slavernij en discriminatie: Frantz Fanon was zijn tijd ver vooruit 2; De Assepoester van het Midden-Oosten 1; De Assepoester van het Midden-Oosten 2; Racisme en antisemitisme; Acties tegen het genitaal besnijden en verminken van meisjes en vrouwen 1; Acties tegen het genitaal besnijden en verminken van meisjes en vrouwen 2; Troubled Waters for Tibetan Buddhism; …

Het inmiddels 3 jaar jonge Wijsheidsweb is ― op het ritme van de maanstonden ― lunair gegroeid, dankzij de drijvende kracht van Joke Koppius samen met de redactieleden, en met de meer dan 85 betrokken WW-auteurs. Bovenop de 80 Redactionele pagina’s ― die invulling geven aan het Rad ― telt het Wijsheidsweb ruim 550 Wijsheden en meer dan 370 Forum/platformberichten (stand van de teller op 21 maart).

Door vanuit het Wijsheidsweb steeds actuele en bijzondere wijsheden te posten via Facebook, het QFWF videokanaal en LinkedIn zet de hoofdredactie een bijzondere Wijsheid in het zonnetje en vraagt daarmee tevens aandacht voor de doelstellingen van de QFWF.

Quest 2: De Gulden Snede

De eerste interculturele les ziet deze lente het licht!

Met het QFWF-ontwikkelteam is bij Pijler 5 — het QFWF Storytellingprogramma Animal Wisdom — een (digitale) interculturele les ontwikkeld voor de Middenbouw van de basisschool.
Hierin wordt het thema dieren-wijsheid uit alle windstreken lichtvoetig en speels geïntroduceerd aan de hand van spreekwoorden, muziek, filmpjes en verhaaltjes rond Vuurvogel, honden, slangen, vogels, leeuw, schildpad met als opdracht een zelf te visualiseren en te tekenen dier.

Nog een tweetal introductielessen Animal Wisdom voor Bovenbouw leerlingen en Middelbare scholieren staan in de steigers. Ter inspiratie zijn in deze lessen opgenomen: een zelf geschreven verhaal over een slang en over een tijger van Nivedita Yohana en beelden van bij de QFWF betrokken kunstenaars: Caroline Young, Chrisje Ronde, Louis van Marissing, Nour Kayali en Robin Stemerding.

De realisering hiervan is mede tot stand gekomen dankzij de subsidieverlening — door het ‘fonds voor zuidoost’ in samenwerking met het Prins Bernard Cultuurfonds — zoals beschreven in de tussenrapportage.
De drie inleidende ‘interculturele (digitale) lessen’ zullen in de zomer als de Bibliotheken weer open kunnen, aangeboden worden aan scholen en bibliotheken in de regio Amsterdam Zuid-Oost en Weesp.

Quest 3: Levende Ontmoetingen

De Weesper filosofie kring gaat zoomend verder…!

Begin 2021 kon de voortzetting van het programma Interculturele en etnofilosofie: storytelling als wijsheidstraditie, vanwege de aanscherpte lockdown en sluiting van de sfeervolle locaties van de Weesper Filosofie Kring, helaas niet doorgaan. Vanaf 14 april zal de Weesper filosofie Kring onder leiding van Heidi Muijen in zoomende vorm plaatsvinden en met actieve inbreng van alle deelnemers.
Indien het zoomende filosoferen bevalt, zal er maandelijks steeds een thema van levenskunst intercultureel besproken worden.
Op de bijeenkomst van 14 april staat het artikel van de hand van ons zeer gewaardeerde redactielid en filosofe Rosalie De Wildt centraal: over Twee bronnen van wetenschap.

Meezoomers zijn heel welkom: Meld je aan!

Het Storytellingprogramma Animal Wisdom

Vogelwijsheid op de QFWF Ontmoetingsdag 2021

Animal Wisdom is volop in ontwikkeling. De groei van het programma met meer storytelling tradities — onder meer uit Madagaskar, met de Jakata tales en met nog andere kunstvormen, zoals dans, spel, muziek en sjamanistisch energetisch werk — zal op de komende QFWF Ontmoetingsdag worden gepresenteerd.
Zin te participeren in het QFWF Storytellingprogramma Animal Wisdom — of aan de organisatie hiervan mee te doen?

Interesse? Meld je aan!

Doneren aan de QFWF? Heel graag! Zie: donaties

Quintessence

Dankzegging aan het leven

Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me dio dos luceros que cuando los abro
Perfecto distingo lo negro del blanco
Y en el alto cielo su fondo estrellado
Y en las multitudes el hombre que yo amo

Dank aan het overvloedig leven
dat mij zoveel heeft gegeven
dat ik zwart en wit zo duidelijk kan zien
en sterren die omhoog verglijden en
de enige die ik uit duizend onderscheidde

Violeta Parra, Chileense dichter, zangeres en componist (1967) vertaling / bewerking Fred de Haas.[4]
Noten

[1] Wijsheidsweb: Nieuw leven voor de narcistische mens!
[2] Bron: Keti Koti optocht in 2018 in Suriname
[3] Zie: Slavernij
[4] Bron: Gracias-a-la-vida
[5] Bron: Narcissus van Michelangelo Caravaggio 
[6] Bron: Narcissus poeticus

Avatar foto

Heidi Muijen en Joke Koppius vormen gezamenlijk de hoofdredactie van de Quest for wisdom foundation. De Redactionele pagina's zijn afkomstig van de hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

1 2 3 5

Schrijf een reactie