Authenticiteit in het heden

0

Jeffrey van der Velde

Wijsheidsweb, 2017-06
Midden-Oosten foto © Meda Muresan

Het lijkt erop dat we dankzij het internet in een wereldbeschaving leven … Het leven in een hectische wereld vol veranderingen van biotechnologische aard en verschillende soorten mensen. Half-mens/half-computer?

“Waarom?” kun je je afvragen … want hoe zit het met het belang van een natuurlijk bestaan? Natuurlijk in de zin van een geworteld karakter met een gezonde blik op de toekomst misschien (in het Nu). En dat is dan ook een groeiproces moet ik vanuit mijn eigen ervaring zeggen. Dus wat kunnen we en laten we met de wijsheden van vandaag de dag? Het creëren van de praktische voorwaarden als digitaal kunstenaar zorgt al voor een hoop tumult. Maar ook voor begripsvorming!

Wil je in het huidige vormingsproces naar jezelf kijken en dan zeggen: “Ja ik besta echt, ik leef!”. En kun je dat Zijn zonder excentriek egocentrisme? Of zonder arrogantie bijvoorbeeld? En hoe verdeel je je energie door de tijd heen? Dat zijn belangrijke vragen. Ik goochel maar wat …

Naar mijn huidige mening liggen verleden, heden en toekomst besloten in het moment Zelf. Wat we met dit inzicht kunnen is het roer der beschaving omgooien naar een veel zinvoller bestaan, zoals het jaar? 2012 volgens de Mayakalender beloofde. Zouden we misschien het verleden moeten uitwissen en helemaal overnieuw beginnen? Zelfontwikkeling is mijn hoofdtaak stel ik nederig.

Echter gezien de periode waar we met ons allen (wereldwijd) in zitten, zijn we als mensen — met een hart en verstand — zeer kwetsbaar en gevaarlijk gevormd door de propagandaoorlog tussen Oost en West. Niet iedereen is het eens met het beleid van Amerika en China, zo blijkt.

Maar wie ben jij (de lezer) als persoon? Begaafd met een zielvolheid in een wereld van zowel vooruitgang als achteruitgang? Zijn we cyborgs aan het worden in de zin van het fenomeen transhumanisme? Ik denk dat er een grote drang is naar een uitdagender en gezonder (geestelijk en lichamelijk) wereldgebied. Maar vooral zinvoller!

We zullen dan nog wel elkaars verschillen respecteren hoop ik. Een wereld van verschil …
Dat brengt me naar het volgende: wat is authentiek gedrag eigenlijk? Kunnen we ons dat wel veroorloven? In positieve zin zou je kunnen zeggen, dat het zeker mogelijk is en dat het iets prachtigs is … maar soms zijn mensen bang voor de gevolgen!

In het licht van deze overwegingen vraag ik me af: … bestaat er wel zoiets als een perfecte toekomst als iedereen hetzelfde is? Ik ervaar op mijn leven in de studentencampus dat het juist de verschillen zijn, die het leven zo authentiek maken! Dilemma’s … problemen en uitdagingen zullen altijd blijven bestaan, waar je ook maar bent of wie je ook maar bent. Hoe? In harmonie met de natuur van het Authentieke Zelf misschien? Samen?

Nu wil ik benadrukken (in redelijke nederigheid) dat wegens de wetten van het universum iedereen zijn of haar eigen wereld kan creëren en dat die authenticiteit juist de regels in de loop der geschiedenissen bepaalt. Zodoende: ontwikkel een uniek perspectief op Bewustzijn. Wees een ontwerper van je karakter! Dat kan jij en een ander de wereld vooruitgang bieden … geef het Tijd.

Quote van de dag

Als de wereld begrijpelijk was, zou er geen kunst bestaan.
(Si le monde était clair, l’art ne serait pas.)

Albert Camus, Le mythe de Sisyphe (1942)

Vriendelijke groet in transparantie!

Avatar foto

legde zich via zelfstudie toe op Oosterse en Westerse filosofie (2003–2017), vervolgens op Transcendente Meditatie (van 2015-2017). Hij is nu bezig met een cursus Esoterie (2017). Hij vindt het leuk over filosofische en esoterische onderwerpen te schrijven. Af en toe draagt hij via blogs bij aan de verspreiding informatie over onderwerpen die hem raken. Daarnaast is hij bezig met spiritueel geïnspireerde en kleurrijke kunst.

Schrijf een reactie