QFWF Ontmoetingsdag 2018

1

Thema: Interculturele vieringen en rituelen

“Bárðarbunga en de Zeitgeister”

De kernvragen van de Ontmoetingsdag

Een onderzoekende, filosofische èn belevingsgerichte, samenkomst rond de kernvragen:

 • Hoe kunnen interculturele vieringen en rituelen een antwoord bieden op angstige en onverschillige tendensen in ‘de multiculturele samenleving’?
  Een antwoord in de richting van het openstaan voor verschillen, voor ‘de vreemde ander’, ten behoeve van het goede samenleven tussen culturen.
 • Hoe kunnen interculturele vieringen en rituelen — als sociale praktijken en kunstzinnige vormen van levenskunst — angst helpen transformeren in een houding van gastvrijheid en inter-esse voor elkaar?

Hoe zouden deze vormen kunnen helpen het abstracte begrip wereldburgerschap concreter te maken door het zowel een globale als locale inhoud te geven?

Enerzijds willen we aandacht schenken aan het ongemak en vragen waarop interculturele levenskunst het antwoord beoogt te zijn. Anderzijds willen we inspirerende voorbeelden van vieringen en rituelen vinden vanuit interculturele invalshoeken.

Toelichting op het programma

Hedy-Jane Guds – foto Amsterdam museum [1]

De ontwikkelgroep van de QFWF heeft in het afgelopen jaar het programma van de Ontmoetingsdag 2018 in een vijftal bijeenkomsten ontwikkeld.
De groep was op een ont-dekkingstocht naar bovenstaande kernvragen rond deze complexe problematiek.
Zo heeft zij materiaal bijeengesprokkeld dat de thematiek in beleving brengt en dat tot overdenking stemt.

Het resultaat is geen afgerond programma met antwoorden op de complexe vragen. Wel een uitnodiging aan deelnemers zich in het labyrint van vraagstukken te begeven, waarvoor ‘de multiculturele samenleving’ ons plaatst èn een uitnodiging zich onder te dompelen in wereldmuziek, martial arts, beeldende kunst en interculturele symboliek.

In de Ontmoetingsruimte, als het ware in het centrum van ‘het labyrint’, tonen beelden van de DVD van Human flow van Ai Wei Wei het ongemak van het thema.

Het programma beoogt deelnemers met muziek, beweging, storytelling en beelden mee te nemen in een tussenruimte die ‘vaste’ overtuigingen vloeibaar maakt en ingrediënten voor (inter)culturele rituelen en vieringen aanreikt.

Schept het besef dat we als mensen ingebed zijn in natuurlijke circulaire levensprocessen een basale verbondenheid die bijdraagt aan open ontmoetingen tussen mensen en groepen van verschillende culturen?
Maakt het besef van een natuurlijke verbondenheid mensen individueel minder angstig: voor de vreemde ander, voor de dood? En zijn er rituelen en symbolen die daarbij mogelijk in kunnen ondersteunen?
Hoe zouden bijvoorbeeld interculturele symbolen, zoals de symboliek van de natuurelementen, de martial arts en wereldmuziek kunnen helpen een vrije ruimte open te houden voor ontmoetingen tussen culturen?

Wereldmuziek is zowel letterlijk als figuurlijk een vrucht van ‘crosscultural encounters’ ofwel transculturele ontmoetingen, een aanstekelijk voorbeeld van een dialoog tussen culturen en muzikale genres. Terwijl een kakofonie als het ‘langs elkaar heen leven’ klinkt, een metafoor voor ‘de multiculturele samenleving’. En een polyfonie een samenspel is waarin muzikanten naar elkaar luisteren en op elkaar inspelen: een inspirerend beeld voor ‘interculturele’ ontmoetingen en dialoog.

Programma onderdelen

Joke Koppius besteedt ‘concrete’ aandacht aan de voortdurende ontwikkeling van de Quest for wisdom foundation. Ze zal vertellen over de gestage groei van het Wijsheidsweb met de ideeën erachter, en voor komende ontwikkelingen.

Filosoof Giovanni Rizzuto houdt een lezing waarin hij de betekenis van symbolen en rituelen belicht vanuit cultureel, transcultureel en intercultureel perspectief.

Henry Muldrow vertolkt samen met andere Culturele Droomwevers het thema interculturele vieringen en ontmoetingen muzikaal gedurende de dag.

In de vorm van een ‘muzikaal lint’ worden liederen ten gehore gebracht met toepasselijke teksten over feesten die in elke cultuur worden gevierd, zoals bij geboorte, verjaardagen en huwelijk. Onder meer in een muzikale dialoog met dichter Arend Smit en met sopraan Faïza Madani.

Henry Muldrow verzorgt samen met Carlos Manso een workshop waarin ‘interculturele vieringen en rituelen’ vanuit de beleving muzikaal wordt vertaald.

Het Muldrow-De Neeve-Groot-Trio en Joost Faber ronden het muzikale lint feestelijk af met vruchten van ontmoetingen tussen culturen en muzikale genres.

Louis Van Marissing nodigt deelnemers uit het thema in een lint van rituele momenten te ervaren. Daarin worden de verschillende programma onderdelen meegenomen en aan het einde van de middag ontrold.

De Surinaamse verhalenverteller ‘Lady Jane’ zal met haar workshop ‘Afrocka!’ stil staan bij het verhaal achter één van haar diverse ‘Afrikaanse diaspora’ drachten.
Hedy-Jane Guds is rond 1970 opgeleid door haar moeder en heeft onder andere ook bij het Vertel Collectief in Utrecht haar licht opgestoken. Haar hele leven is een fascinerend verhaal op zich, van haar ontmoeting met Nelson Mandela tot het helpen van Obama met zijn campagne. Zij organiseert programma’s voor jeugd- en gemeenschapsverrijking. Onder meer heeft zij een coaching traject ontwikkeld genaamd ‘Inner Gold’, waarbij men op een innerlijke zoektocht gaat naar eigenwaarde en leiderschap.
Zij is gespecialiseerd in Anansi-verhalen en haar bijdrage op deze dag brengt de waarde van storytelling voor ontmoetingen tussen culturen in beleving.

Een schilderijencyclus van beeldend kunstenaar, creatief therapeut en begeleidingskundige Robin Stemerding is opgesteld in een stilte ruimte, die gedurende de gehele dag open staat voor reflectie. Hij zal vertellen hoe hij ertoe kwam de cyclus te maken en nodigt deelnemers aan de hand van deze schilderijen uit stil te staan bij de vragen die de beelden en thematiek oproepen. De beelden zijn geïnspireerd op de eindeloze cycli van het verschijnen en verdwijnen van het groen waar we als mensen zo direct mee te maken hebben. Die cycli kunnen houvast bieden, vertrouwdheid, je maakt deel uit van een groter geheel. Je wordt hierin opgenomen met een ‘eeuwige terugkeer’ in de natuur.

Hans Jansen zal vanuit de Martial Arts de deelnemers bewegen om met verschillende oefenvormen gastvrij in contact te komen met zichzelf, het leven en de (vreemde) ander.

Naar een volgende Ontmoetingsdag …

Respons op deze dag vanuit de ervaringen van de deelnemers, suggesties voor een vervolg op dit programma zullen door Louis Van Marissing en Heidi Muijen worden verzameld in een speelse en dialogische vorm.
Daarbij zal er tevens het 2019 symbool voor de QFWF worden gekozen.

Programma

vanaf 10.00 uur

Deuren open, met koffie en thee

10.30 uur

Opening van de QFWF Ontmoetingsdag 2018 door Heidi Muijen

 

Labyrintisch en muzikaal welkom met een draad van Ariadne door het programma en het lied Feestdagen door Henry Muldrow (muziekarrangement van Maestraccio)

 

Rituele inleiding Interculturele vieringen en rituelen met Louis Van Marissing & Heidi Muijen

 

In a Tight Spot (Parodie op de bruiloftsmars van Felix Mendelssohn met aangepaste teksten) door Henry Muldrow

 

De QFWF en het Wijsheidsweb, terugblik, stand van zaken en nieuwe ontwikkelingen door Joke Koppius

 

Rituelen (Oosterse meditatieve muziek; exotische trancemuziek met dierengeluiden) met Henry Muldrow (muziekarrangement van Maestraccio)

 

Ritueel intermezzo met Louis Van Marissing

 

Muzikale inleiding tot het thema door Henry Muldrow
Feesten en Rituelen” en “Traditionele Tribal War Chant uit Centraal-Afrika met een westerse klassiek-geïmproviseerde vocalise

 

Interculturele levenskunst in ‘het Rijk van het Midden’ door Giovanni Rizzuto

 

Ritueel intermezzo met Louis Van Marissing

Middagprogramma

13.45 uur

Muzikale polyloog o.l.v. Henry Muldrow met Faïza Madani
Een samenspel met het publiek:

 • Feest in Weesp (Tongbreker)
 • Ontmoeten-Groeten (Rap met het publiek)
 • Het ANBI-lied
 

Workshops o.l.v. kunstenaars Henry Muldrow & Carlos Manso, Lady Jane, Hans Jansen, Robin Stemerding

 

Muzikale opmaat door Henry Muldrow met Culturele Droomwevers
Het zal een feest zijn: Tango, muziek en tekst door Henry Muldrow

 

Ritueel intermezzo met Louis Van Marissing

 

Muzikaal intermezzo door Henry Muldrow met Culturele Droomwevers
Ritueel van bamba: Henry Muldrow met een gedicht door Arend Smit

 

Ritueel intermezzo met Spel & dialoog door Heidi Muijen en Louis Van Marissing

 

Muzikale doorvoering: New Year; a-capella canon Henry Muldrow met het publiek

 

Het ontrollen van het rituele lint en de keuze van het 2019 symbool voor de QFWF met Louis Van Marissing en Heidi Muijen

 

Slotronde met speelse oproep tot participatie aan de vurige, vertakkende meestromende kringen om aan de drie Wegen QFWF te bouwen met Joke Koppius en Heidi Muijen

 

Muzikale uitleiding met the party en blues klassiekers door het Muldrow-De Neeve–Groot-Trio

vanaf 17.15 uur

Afronding met een hapje en drankje en een HipHop uitluiding door Joost Faber

Praktische informatie

Plaats: De Bibliotheek in Weesp

Oudegracht 67
1381 XX Weesp

Datum: zondag 25 november 2018

Tijd: van 10.00-17.30 uur

Deuren open en koffie 10.00 uur
Start programma 10.30 uur
Sluiting rond 17.00 uur
Uitloop tot 17.30 uur met napraten en borrelen.

Er is ook in een lunch voorzien…!

Bijdrage in de kosten lezing, workshops, lunch, koffie, thee, interculturele hapjes:
€ 25,= s.v.p. over te boeken op Bank NL14TRIO0777827654 t.n.v. de Quest for wisdom foundation te Weesp.

Aanmelding: via info@questforwisdom.org

Organisatie: de QFWF-Ontwikkelgroep bestaande uit Gea Smit, Marie Bays, Robin Stemerding, Tess van Dongen en Heidi Muijen.

 

[1] bron: Hedy-Jane Guds Amsterdam Museum 510

Avatar foto

Heidi Muijen en Joke Koppius vormen gezamenlijk de hoofdredactie van de Quest for wisdom foundation. De Redactionele pagina's zijn afkomstig van de hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

1 2 3 5

Discussion1 reactie

 1. Wat een mooi programma hebben jullie gefabriekt!
  Ik zal er niet zijn, onder andere omdat ik die dag uit Bern vertrek op weg naar Nederland.
  Ik geef het programma wel door aan mensen waarvan ik veronderstel dat ze geïnteresseerd zouden kunnen zijn.
  Veel succes.
  Hartelijke groet,

Schrijf een reactie