Marianne Sorgedrager–van Halewijn ✞

Marianne-Sorgedrager–van Halewijn

ik ben iemand die intens leefde
in droeve en in blije dagen
en met humor overleefde
ik ben iemand die intens leefde
en volop kon genieten
van schoonheid en natuur
in droeve en in blije tijden
ik ben iemand die intens leefde.

MvH

Marianne Sorgedrager–van Halewijn (1936-2024) was ruim 40 jaar werkzaam als logopedist en remedial teacher en vanaf 1993 ook werkzaam als mandalatekendocent en -therapeut. Daarnaast was ze van 2002–2011 rouwbegeleider vanuit Stichting Elisabeth Kübler-Ross en Landelijke Steunpunt Rouw.
Marianne schrijft en publiceert sinds 1976 gedichten onder haar meisjesnaam: Marianne H.B. van Halewijn. Ze schreef drie dichtbundels, publiceerde in verschillende tijdschriften droeg bij aan bloemlezingen en viel daarvoor meer dan eens in de prijzen.

Haar bundel ‘De kunst van voorbij’ verscheen naar aanleiding van de zestigjarige herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Er zijn veertig gedichten en enkele eigen illustraties in opgenomen, die aan verscheiden aspecten van oorlog en vrijheid zijn gewijd. Als achtjarig meisje maakte Marianne de Slag om Arnhem mee, de paniek van het vluchten en de evacuatie die uiteindelijk negen lange maanden duurde. Die ervaringen hebben een blijvende invloed op haar leven gehad; schrijven biedt haar gelegenheid deze een zinvolle plaats te geven.

Met haar gedichten belichtte zij hierin de historische gebeurtenissen van de Tweede Wereldoorlog en de tijd daarna, vooral de menselijke kant, die van gewone burgers. De inhoud is zeker niet somber, want Marianne wil hierbij de nadruk leggen op het goede dat ondanks alle gruwelen kan overwinnen. Vaak gebruikte zij natuurbeelden.

Sedert 2007 maakte Marianne poëziekaarten t.g.v. War Child en Etty Hillesum Centrum.
Tot 2017 gaf ze workshops mandalatekenen met verschillende thema’s.
Ook gaf ze cursussen voor het schrijven van de Japanse dichtvormen haiku, senryu en tanka.
Later was haar aandacht grotendeels op schrijven gericht.

Door haar meest gewaardeerde kwaliteiten in mensen: humor, respect en integriteit.

  • Een van haar eigen betere eigenschappen (tegelijkertijd een valkuil): belangstelling.
  • Enkele minder goede eigenschappen: wanordelijk in grote papierwinkel, te veel willen en nogal perfectionistisch.

Natuurwet

Door het oerwoud moet elk
zijn eigen weg banen
slechts nu en dan
kruist er een ander pad

Men kijkt eens om en
droogt elkanders tranen
waarna men weer
de eigen tocht hervat.

Marianne H.B. van Halewijn, Uit: ‘Tijd voor jezelf’ (1978)
Wijsheden van Marianne Sorgedrager–van Halewijn