Rosalie de Wildt

Rosalie de Wildt

drs. Rosalie de Wildt (1946) studeerde af in de wijsbegeerte op Meer feest!, een beschouwing over tijdsdruk aan de hand van de tijdsopvatting van de Franse filosoof Henri Bergson (1859-1941).

Zij probeert met haar filosofisch getinte lezingen over tijd en tijdsdruk een adempauze in het vaak zo gehaaste bestaan te brengen. De levensbeschouwing van Bergson is daarbij een belangrijke inspiratiebron.
Haar spannende zoektocht richt zich op de vraag naar wat Bergsons begrippen élan vital en denken in duur voor onze rusteloze tijd zouden kunnen betekenen. Tot haar plezier blijkt haar belangstelling voor de praktische toepassing van Bergsons tijdsdenken te blijven groeien bij elke nieuwe lezing, vertaling of opdracht voor een publicatie.

De laatste jaren legt ze zich naast de lezingen meer en meer toe op het schrijven van filosofisch getinte verhalen en gedichten.

Wat mooi is, is niet van iets verstoken te zijn, noch zichzelf iets te ontzeggen, mooi is helemaal niet te merken dat je iets tekort komt.

Henri Bergson over de eenvoud

filosofie-in-praktijk.nl

Wijsheden van Rosalie de Wildt