Volle Oogstmaan Nieuwsbrief

0

Hoofdredactie

Nieuwsbrief Spinnend web, 5e jaargang nummer 3

Ɔdenkyɛm da nsuo mu, nso ɔnhome nsuo, ɔhome mframa
— De krokodil leeft in water, maar hij ademt lucht

Akan spreekwoord

Zon èn Maan…!

Hoewel onze kalender op de rondgang van de aarde rond de zon en de zonnewenden is gebaseerd, spreken we nog steeds van de wekelijkse maandag en de twaalf maanden in het jaar. Deze verwijzing naar de oudere tijdsberekening naar de maanstonden blijft betekenisvol.

Veel culturele en religieuze vieringen zijn ook op de maan gebaseerd, zoals Ashura op 29 augustus jl, volgens de islamitische kalender de tiende dag van de eerste maand — 10 Muharram — de viering van het Islamitisch nieuwe jaar. Een ‘dag van de tegenstellingen’ met blijdschap voor wat komen gaat en verdriet om de dingen die voorbij zijn gegaan. Voor religieuzen is die viering zowel een dag van vasten als een gezellige dag, waarin men elkaars gezelschap opzoekt.

De maanstonden staan ook centraal in het hinduïstische Pitra Paksh. Deze viering begint vandaag met de volle maan in de maanperiode Bhadrapada en eindigt met de nieuwe maan van Asvina, die dit jaar op 17 september valt. Deze ‘halve maan’ markeert een periode waarin de voorouders met dodenoffers en offergaven ritueel worden geëerd.

De herfst in het Noorden, de lente in het Zuiden

Zonsopgang op de Rio Madre de Dios — foto Joke Koppius

De herfstequinox ofwel de herfstnachtevening valt dit jaar in onze contreien op dinsdag 22 september 15:30 uur als de zon loodrecht boven de evenaar staat. De lengte van dag en nacht zijn overal op aarde gelijk. Deze op de zonnerondgang gebaseerde markering, luidt op het noordelijk halfrond het begin van de herfst in en op het zuidelijk halfrond het begin van de lente.

De najaarsfeesten staan in het teken van het oogsten en het zich terugtrekkende leven uit de natuur; zoals de lentefeesten in het teken staan van het lengen van de dagen en het uitbotten van alles wat groeit en bloeit.
Oog te hebben voor de veranderingen in de natuur en het tegengestelde verloop ervan in het Noorden en het Zuiden, en belang te stellen in de culturele verschillen hoe er in Oost en West beide kanten van de cyclus van leven en dood gevierd wordt, geeft uiting aan een ecologisch en mondiaal bewustzijn.
Openheid voor een andere kant, die buiten het eigen (persoonlijke, culturele, religeuze) gezichtsveld valt en dat er steeds een ander of tegengesteld standpunt in te nemen valt; dat geeft ruimte in de geest.  

Zo verwijst het Ghanese spreekwoord ter inluiding van deze Nieuwsbrief naar de wijsheid dat het goed is zich aan te passen aan de omgeving waarin men verkeert, zoals de krokodil zowel in lucht als in water kan leven…

Adinkra — intercultureel communicatiespel

Feestelijke inhuldiging van deze eerste QFWF-publicatie

Welkom vrijdagmiddag 18 september 2020 vanaf 15.00 uur in Weesp!
Zie voor praktische informatie de agenda 
​Na de inhuldiging is er een masterclass onder leiding van dr. Louise Müller om kennis te maken met de Ghanese cultuur en filosofie door het spelen van Adinkra.
Zie de korte video impressie.

Ben je op 18 september verhinderd en wil je toch Adinkra in eigen kring spelen?
We komen graag op locatie — informeer naar mogelijkheden: adinkra@questforwisdom.org.

QFWF-Vriend(in)en krijgen een vriendenprijs!

“Als je een goede boom beklimt, word je omhooggeduwd.
— Nea ɔforo dua pa na yεpia no.”

Akan spreekwoord

Met het vertakkende QFWF-netwerk bouwen we aan onze Quest for wisdom werelddroom!

Van harte welkom op vrijdagmiddag 18 september 2020 in Weesp:

 • Feestje met masterclass incl. hapjes en drankjes en de Adinkra speldoos € 95,= (in plaats van € 115,=)
 • Feestelijk aanbod voor de Adinkra speldoos nu € 40,=
  in plaats van € 45,=.
 • Meld je aan!

Voor QFWF-Vriend(in)en staat deelname aan de Weesper Filosofiekring open!
Dit najaar 4 bijeenkomsten; elke 1e woensdagmiddag van de maand.

Meld je aan en word ook QFWF-vriend(in) … voor minimaal € 35,= per jaar

QFWF-storytelling programma in de steigers

In het QFWF-storytellingprogramma staan de dieren en hun elementaire wijsheid volgens verhalen uit Oost en West, Noord en Zuid centraal:

Zoals een vis in het water, zo vrij als een vogel in de lucht, zo moedig als een leeuw … zo vertellen dieren hoe zij wijsheid belichamen. Bovendien leren de verhalen over dieren iets over culturele verschillen — zo is de vos in Europese verhalen slim, terwijl de spin die rol vervult in Ghanese verhalen — zowel als treffende overeenkomsten. De dieren leven in hun element: ontsnappen zij zo aan culturele patronen van exclusie en ‘wij-zij’-denken?

In die zin stelt de QFWF met haar storytelling programma de vraag centraal:

Hoe bevat dierenwijsheid, voorbij de cultureel diverse inkleuring, ingrediënten voor een elementaire levenskunst ten behoeve voor een rechtvaardige kosmopolis?

Subsidie

Voor de ontwikkeling van het QFWF-storytelling programma is een subsidie toegekend door het Buurtfonds voor Zuidoost in samenwerking met het Prins Bernard Cultuurfonds!
De beeldende en digitale uitwerking van het programma van de jaarlijkse QFWF-Ontmoetingsdag komt dankzij deze subsidie ook beschikbaar voor educatieve doeleinden in de regio Amsterdam Zuid-Oost en in samenwerking met regionale bibliotheek en scholen:

“Fonds voor Zuidoost is unaniem enthousiast over jouw project. Hoewel ze het project ambitieus vinden, vinden zij het een waardig initiatief. Ze vinden het mooi hoe je met dit project kinderen kennis laat maken met de veelkleurigheid van de multiculturele samenleving.”

Hoe verhalen over dierenwijsheid inspiratie en ingrediënten voor verbinding tussen culturen geven, is het thema van de Ontmoetingsdag 2020.

De Jaarlijkse QFWF-Ontmoetingsdag

Op zaterdag 17 oktober 2020

Dit jaar zal de jaarlijkse QFWF-Ontmoetingsdag in een bescheidener vorm kunnen plaatsvinden. Met een smakelijk intercultureel programma en meer ruimte voor informele ontmoetingen.

Van harte welkom op zaterdag 17 oktober 2020

 • Voor het middagprogramma alleen € 30,= (QFWF-vrienden € 25,=)
 • de feestelijke afronding met hapjes en drankjes € 35,= (QFWF-vrienden € 30,=)
 • Zie voor praktische informatie de agenda
 • Wegens de coronamaatregelen is er slechts beperkt plaats dus wees er snel bij!
 • Door het bedrag over te boeken op NL14TRIO0777827654 t.n.v. de QFWF te Weesp en meld je aan!

Programma QFWF-Ontmoetingsdag: Elementaire wijsheid van dieren

Bijenhotel – foto Heidi Muijen
 1. Muzikale opening met Bijenmuziek
 2. Inleiding tot het thema ‘elementaire wijsheid’ als therapie:
  “Ziekmakende culturele patronen en de noodzaak van een ‘psycho-detox’ …”
 3. Een interculturele dialoog en workshop: Slangengif(t)
  Het QFWF-storytelling programma “Dieren wijsheid”
 4. Rituele afronding:
  “Ingrediënten voor een transcultureel maatschappelijk verhaal”
 5. Feestelijke afronding met een hapje en drankje

Vanuit prangende vragen waarvoor de huidige tijd ons allen stelt, ontwikkelt het QFWF-team een transcultureel storytellingprogramma, waarin de wijsheid van dieren — bijvoorbeeld slangen, vissen en vogels, fabeldieren zoals draken — steeds intercultureel belicht wordt: volgens vier verschillende verhalen uit de vier windstreken.

De coronacrisis maakt een ziekelijke inrichting van de wereldorde zichtbaar.
De crisis als kans wijst op de mogelijkheid van een meer solidaire ordening door circulaire economie en het ontwikkelen van een elementaire levenskunst en cultureel verbindende patronen en verhalen.
Van oudsher zijn verhalen dragers van culturele waarden en rituelen. Het vertellen van verhalen werkt verbindend. Bevatten verhalen met dierenwijsheid ingrediënten voor het weven van verbindende draden tussen culturen, een sociaal weefsel van solidariteit?

Nieuws van het Wijsheidsweb

Sinds enige tijd verschijnen er steeds meer Redactionele pagina’s, Wijsheden en Forumberichten ook in de Engelse taal: inmiddels meer dan 120 Engelstalige bijdragen!

Het Wijsheidsweb is ruim 2,7 jaar jong! Met:

Doneren aan de QFWF? Heel graag! Zie: donaties

Quintessence

Authentiek leven…

Geiten — foto Joke Koppius

Nog meer auteurs wil ik noemen, waaronder geiten, eenden, ganzen, honden, katten en andere dieren, die mij veel geleerd hebben over vriendschap en spontaniteit: hoe authentiek te leven.

Jack D. Forbes[1]

[1] Uit het voorwoord van “Columbus and Other Cannibals”, vertaling Heidi Muijen

Avatar foto

Heidi Muijen en Joke Koppius vormen gezamenlijk de hoofdredactie van de Quest for wisdom foundation. De Redactionele pagina's zijn afkomstig van de hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

1 2 3 5

Reageren gesloten.