Identiteit is niet onveranderlijk, maar een sociale constructie

0
Bron: Volzin, september 2019, interview door Elze Riemer

Hoofdredactie

“QFWF Bestuurslid Louise Müller vertelt in dit interview over het belang van bruggen bouwen tussen culturen en hoe dit een impuls kreeg door het filosofisch werk van de Ghanees-Amerikaanse Kwame Anthony Appiah. Geen definities maar de dialoog aangaan met elkaar. Zo komen we dichter bij ‘het goede leven’ en wat mens-zijn wezenlijk inhoudt.”

Kwame Anthony Appiah[1]

De Ghanees-Amerikaanse filosoof Kwame Anthony Appiah (Londen, 1954) zou gerust met pensioen kunnen gaan.
Waar zijn gedachtengoed in 1998 nog revolutionair was, is het nu veel meer gemeengoed geworden. Hij heeft dan ook hard gewerkt aan zijn profiel als publieksfilosoof: niet alleen schrijft hij ontzettend veel boeken en artikelen voor een breed publiek, ook weet hij als geen ander als denker de vertaalslag te maken van theorie naar praktijk.
Daarnaast heeft Appiah in de loop van de tijd allerlei belangrijke posities bekleed in organisaties op het raakvlak van literatuur, filosofie, taal en maatschappij.
Toch weten maar weinig mensen dat bepaalde overtuigingen die zij nu hebben hun oorsprong vinden bij Appiah, of in ieder geval toch ten dele. Tijd om daar verandering in te brengen, met filosoof en Appiahkenner Louise Müller (1977).

Lees het hele interview: Identiteit is niet onveranderlijk, maar een sociale constructie 

[1] Bron: Kwame Anthony Appiah by David Shankbone

Avatar foto

Heidi Muijen en Joke Koppius vormen gezamenlijk de hoofdredactie van de Quest for wisdom foundation. De Redactionele pagina's zijn afkomstig van de hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

1 2 3 5

Schrijf een reactie