Vurige Wens Nieuwsbrief

0
Pluk een veer van de Vuurvogel[1] met vurige dierenwijsheid voor een wel-dadig 2021!

Hoofdredactie

De QFWF wenst alle vrienden, participanten en wisdom seekers een wel-dadig 2021 toe!

Nieuwsbrief Spinnend web, 5e jaargang nummer 5

Terugblik 2020

Met dank aan de vele handen en harten, ogen en hoofden van QFWF vrienden en vrijwilligers, de Wijsheidsweb redactie(raad) en het bestuur is het de QFWF gelukt de in 2019 ingeslagen koers langs de drie Quests te verstevigen en uit te bouwen.

Het Rad van interculturele levenskunst

Het Rad van interculturele levenskunst visualiseert de QFWF-filosofie, waarop de drie Quests steunen.

Drie Quests for wisdom

  1. Het verzamelen, ontwikkelen en publiceren van (inter)cultureel en kunstzinnig materiaal voor het Wijsheidsweb
  2. Het ontwikkelen van culturele wijsheid tot een Gulden snede van educatief materiaal ter bevordering van interculturele levenskunst, zoals spel- en dialoogvormen en storytelling
  3. Ontmoeten, het organiseren van levende ontmoetingen tussen culturen via Ontmoetingsdagen, Masterclasses en het QFWF-videokanaal

De symboliek van dit Rad voedt een ‘elementaire’ interculturele brugtaal voor de activiteiten op deze Quests.

Quest 1: het Wijsheidsweb

Het inmiddels 3 jaar jonge Wijsheidsweb is ― op het ritme van de maanstonden ― lunair gegroeid, dankzij de drijvende kracht van Joke Koppius samen met de redactieleden, en met de meer dan 85 betrokken WW-auteurs.
Bovenop de 75 Redactionele pagina’s ― die invulling geven aan het Rad ― telt het Wijsheidsweb eind 2020 ruim 510 Wijsheden en 350 Forum/platformberichten (stand van de teller eind 2020).

Door vanuit het Wijsheidsweb steeds actuele en bijzondere wijsheden te posten via Facebook, het QFWF videokanaal en LinkedIn zet de hoofdredactie een bijzondere Wijsheid in het zonnetje en vraagt daarmee tevens aandacht voor de doelstellingen van de QFWF.

Quest 2: de 5 pijlers van de Gulden Snede

De symboliek van de vijf natuurelementen ― aarde, water, lucht, vuur en ether ―  vormt de basis van Pijler 1 Mens ken jezelf — het filosofisch-mythische bordspel en van Pijler 2 Wat is de questie-Wat is de questie! — de ont-dekkende dialoogtafel.

Ook voor Pijler 3 Adinkra — intercultureel communicatiespel — dat met Ghanese en interculturele wijsheid is omkleed — staat het Rad aan de basis. In cocreatie met een internationaal team van deskundigen zag Adinkra begin 2020 het licht.

Adinkra vormt de eerste fysieke QFWF-publicatie, het is te koop via de website en via een spellen- en boekhandel; in respectievelijk Utrecht en in Weesp.
De viering van de geboorte van het Adinkraspel met een masterclass onder leiding van dr. Louise Müller kon gelukkig alsnog op 19 september doorgaan: een mooie en leerzame bijeenkomst.
Wij zijn blij dat er aanvragen binnen zijn gekomen voor een Adinkra masterclass ― op een gymnasium, twee HBO opleidingen, een stichting, en een aantal netwerken ― en dat er een aantal levend doorgang kunnen vinden, sommigen zijn digitaal georganiseerd en sommigen uitgesteld.

Pijler 4 De game Quest for Wisdom — de digitale spelvorm die met symbolische verhalen uit alle windstreken het Rad van interculturele levenskunst laat draaien — is ‘under construction’. Dit met het oog op het verbeteren van de functionaliteit van zowel de NL- als EN-variant van deze game.

Met het QFWF-ontwikkelteam is Pijler 5 — het QFWF Storytellingprogramma Animal Wisdom — opgetrokken, wederom op basis van het Rad. Het wordt vormgegeven door het verzamelen van exemplarische dierenverhalen.

In eerste instantie rond vijf dieren(groepen): slangen, vissen, vogels, katachtigen (leeuw, tijger en zeeleeuw) en fabeldieren (draak, vuurvogel, enz.).
En uit storytellingtradities uit de vier windstreken: China-India; Nood-Amerikaanse indigenous peoples; Europese sprookjes en Congo Tales.

Met dit programma wil de QFWF de culturele diversiteit tussen de dierenverhalen enerzijds tonen en anderzijds transculturele symboliek in deze verhalen naar voren halen.
De wijsheid die de dieren belichamen in de verhalen is dit jaar vooral zichtbaar gemaakt met de beeldende kunst door vier bij de QFWF betrokken kunstenaars: Caroline Young, Chrisje Ronde, Louis Van Marissing en Robin Stemerding.

Een bijzondere mijlpaal was de subsidieverlening — door het ‘fonds voor zuidoost’ in samenwerking met het Prins Bernard Cultuurfonds — voor de verdere ontwikkeling van het QFWF Storytellingprogramma Animal Wisdom. Zoals beschreven in de tussenrapportage wordt het project medio 2021 opgeleverd in de vorm van een ‘interculturele (digitale) les’ voor scholen en bibliotheken in de regio Amsterdam Zuid-Oost en Weesp.

Quest 3: Levende Ontmoetingen

Het QFWF-ontwikkelteam bereidt het programma voor in het zaaltje van Aaltje

Masterclasses en workshops konden in beperkte mate doorgaan.
De feestelijke inhuldiging van Adinkra en de jaarlijkse QFWF Ontmoetingsdag op 17 oktober rond het het QFWF Storytellingprogramma Animal Wisdom waren in dit heugelijke jaar met contact beperking extra betekenisvol en mooi.

De Weesper Filosofiekring is met maandelijkse levende ontmoetingen en gesprekken door het sluiten van de deuren van het sfeervolle zaaltje van Restaurant Aaltje in de maanden april, mei en juni gestopt. De voortzetting in het najaar was onder gunstig gesternte, mede dankzij de gastvrijheid van De Bibliotheek van Weesp. Onder leiding van Heidi Muijen en met actieve inbreng van alle deelnemers met een programma rond de thema’s verhalen, spreekwoorden en symboliek, religie en rituelen; belicht vanuit intercultureel perspectief.

Vooruitblik 2021

Het eigen verhaal van de QFWF

The Sankofa bird, which looks back to the past to learn from it… — door Maya Plas

De QFWF prijst zich gelukkig met een vijftal nieuwe vrijwilligers die zich aan de stichting willen verbinden. Zij gaan helpen met de verdere ontwikkeling van het beter naar buiten uitdragen van het eigen verhaal van de QFWF. Mede met het oog op het aantrekken van een jonger publiek. Zo zullen er digitale middelen worden ingezet en het QFWF-video-kanaal, bijvoorbeeld met animaties en filmopnamen ter introductie van de QFWF en haar drie Quests.

Interculturele lessen

De workshops van de Ontmoetingsdag 2020 — “When Animals Narrate Cultures” en “Animals as Wisdom Seekers” — zullen eerst als een digitale interculturele les en daarna ook als een levende interculturele les worden aangeboden.
Deze les dient als voorbeeld voor een door de QFWF te verzorgen lesmodule, bij voldoende belangstelling van de bij het Animal Wisdom programma te betrekken school.

The Animal Wisdom Game

Hugs in 2021 — foto Joke Koppius

Voor de verdere ontwikkeling van het Animal Wisdom programma is bij het KNAW Pilotfonds Wetenschapscommunicatie door Wetenschappers een voorstel ingediend “Animals as Intercultural Bridge Builders: the Animal Wisdom Game”.
Wanneer dit fonds wordt toegekend komt er extra input op basis van onderzoekers van de Universiteit Leiden met hun onderzoeksprogramma’s.

Meer dierenwijsheid!

Meer dierenwijsheid zal aan het QFWF Storytellingprogramma Animal Wisdom worden toegevoegd. Onder meer dierenverhalen uit Brazilië, Native American mythologies, uit Indonesië, Ghana en Madagascar. Op basis van dit rijke materiaal zal ook een Animal Wisdom game worden ontwikkeld.

Participeren in het QFWF Storytellingprogramma Animal Wisdom?

Al zin gekregen de uitvoering van het spelconcept Animal Wisdom bij te wonen — tijdens de Ontmoetingsdag 2021 met nog andere kunstvormen, zoals dans, spel en theater, bij de vertelkunst en beeldende kunst — of in het QFWF Storytellingprogramma Animal Wisdom te participeren?

·         Interesse? Meld je aan!

Doneren aan de QFWF? Heel graag! Zie: donaties

Quintessence

De Vuurvogel herrijst uit de eigen as

Pluk een veer van de Vuurvogel — ‘gedicht en schildering Heidi Muijen

Vleugels van vuur
Verbranden verschroeien
Verpulveren tot as
Sissssend…
Barst het Gouden Ei
Breekt de hemel open
Brandende vogel krijst
Welkom dageraad!
Waarheen vlieg je vuurvogel?
Quo vadis
Quorona
Questies…
Wacht
Wu wei
Wel-dadig
Nieuw jaar
2021

[1] Bron: Русский: Жар-птица (firebird) by Ivan Yakovlevich Bilibin, Russian-Soviet illustrator and stage designer.

Avatar foto

Heidi Muijen en Joke Koppius vormen gezamenlijk de hoofdredactie van de Quest for wisdom foundation. De Redactionele pagina's zijn afkomstig van de hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

1 2 3 5

Schrijf een reactie