Kijken in de Ziel: religieuze leiders

0

Hoofdredactie 

5 juli 2020

De Quest for wisdom foundation deelt graag berichten uit de internationale social media teneinde aandacht te vragen voor prangende situaties en, of inspirerende voorbeelden te tonen van interculturele levenskunst.

De QFWF heeft naar alle afleveringen van deze serie links geplaatst, omdat er vraagstukken aan de orde komen die juist om ontwikkeling van interculturele levenskunst vragen!

De QFWF zich ten doel filosofische en praktische vormen van levenskunst uit Oost en West, Noord en Zuid te verzamelen en verder te ontwikkelen tot interculturele levenskunst, opdat mensen elkaar als spelers (homo ludens) ontmoeten.
In een speelruimte zijn het naast gedeelde waarden van medemenselijkheid ― die mensen als spelers met elkaar verbinden ― juist verschillen die een gemeenschappelijke speelruimte openen!

De QFWF staat een weg van interculturele dialoog voor. Een dialoog waarin de religieuze leiders enerzijds op heikele kwesties worden bevraagd en verschillen onderzocht, en waarin zij anderzijds vooral worden uitgenodigd mee te denken in het bouwen van bruggen.

In de visie van de QFWF veronderstelt inclusie een vreedzame cultuur van diversiteit en pluraliteit. Die cultuur groeit uit een historisch bewustzijn en openheid naar de toekomst, door diverse culturele wortels en wijsheidstradities te omarmen.
Inclusie gedijt door ontmoeting en ontwikkeling van wijsheid tussen culturen.

Coen Verbraak

NTR, 23 juli-27 augustus 2018

Kijken in de Ziel: religieuze leiders,

Een zesdelige tv-serie van de NTR

Door de stijl van interviewen door Coen Verbraak biedt deze serie van Kijken in de Ziel waardevolle gespreksstof voor het onderzoeken van de (betekenis van) verschillen tussen religieuze stromingen en wijsheidstradities …
Coen Verbraak ondervraagt de geïnterviewden individueel, waarna de uitkomsten vervolgens per thema zijn vervlochten.

De door Coen Verbraak gestelde vragen gaan over onderwerpen, die vooral passen bij de grote westerse religies. Dat geldt bijvoorbeeld voor het godsbegrip en het begrip van de hemel, hel en zonde uit de westerse traditie.
Mede daardoor raken ideeën en meningen van de drie geïnterviewde oosterse leraren wat ondergesneeuwd.

Uitspraken van diverse geestelijke leiders sporen regelmatig beslist niet een op een met de doelstellingen waar de QFWF voor staat.
Wel vindt de QFWF het van belang dat ervan wordt kennis genomen hoe er door huidige religieuze leiders van verschillende religies wordt gedacht.

Interviews over grote vragen van het bestaan

Sinds de mens bestaat heeft hij zich omringd gevoeld door Het Hogere.
God, Jahweh, Allah, Brahma… ze zijn voor miljarden mensen nog steeds het richtsnoer van hun bestaan.

Wat is ‘geloven’ precies? Wat is de betekenis en het belang van heilige teksten?
Bestaat God? En als hij almachtig is, waarom laat hij dan zoveel ellendige dingen toe?
En hoe komt het dat mensen in naam van religie soms de gruwelijkste dingen doen? Is de ene religie daarin ‘beter’ dan de andere? Zouden we beter af zijn zonder religies?
Hoe te denken over abortus, euthanasie en andere ethisch gevoelige kwesties? 
Wat gebeurt er als we sterven? Wie komen er wel in de hemel en wie niet? Wie bepaalt dat? Is de belopen weg op aarde bedoeld als examen voor de hemel? 

Geïnterviewden

Marianne van Praag (rabbijn), Binyomin Jacobs (opperrabbijn), Everard de Jong (hulpbisschop van Roermond), Madre de Maria Anima Christi (rooms-katholiek zuster), Claartje Kruijff (predikant en ritueelbegeleider), Floris van Binsbergen (bevindelijk-gereformeerd predikant), Orlando Bottenbley (baptistenpredikant), Abdulwahid van Bommel (imam), Azzedine Karrat (imam), Ashis Mathura (pandit), Jotika Hermsen (boeddhistisch leraar) en Nico Tydeman (zenboeddhistisch leraar). 

‘Kijken in de ziel’ is de boeiendste tv van deze zomer: Wie uit zijn ongelovige bubbel wilde kruipen, kon in het programma van Coen Verbraak horen hoe religieuze leiders denken over “hete hangijzers”.
Het begrip van de niet-kerkelijke kijker werd op de proef gesteld. […] Mijn heidense oren klapperden ervan, want de geestelijken zeiden allemaal vreselijke dingen. […]
Verbraak moest de geestelijken wel bij de les houden, want de meesten probeerden er onderuit te glippen. Ze begrepen wel dat ze hiermee geen zieltjes winnen.

NRC ZAP: Wilfred Takken, 14 augustus 2018

1 Een kwestie van geloof

maandag 23 juli 2018 | Speelduur: 40 minuten

VPWON_1284247#content

2 Het hoogste woord

maandag 30 juli 2018 | Speelduur: 40 minuten

VPWON_1284248#content

3 God

maandag 6 augustus 2018 | Speelduur: 40 minuten

VPWON_1284249#content

4 Hangijzers

maandag 13 augustus 2018 | Speelduur: 40 minuten

VPWON_1284250#content

5 Zonde en berouw

maandag 20 augustus 2018 | Speelduur: 40 minuten

VPWON_1284251#content

6 Leven en dood

maandag 27 augustus 2018 | Speelduur: 40 minuten

VPWON_1284252#content

Avatar foto

Heidi Muijen en Joke Koppius vormen gezamenlijk de hoofdredactie van de Quest for wisdom foundation. De Redactionele pagina's zijn afkomstig van de hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

1 2 3 5

Schrijf een reactie