Feestelijke start van de QFWF

0

Hoofdredactie

Verslag Eerste Ontmoetingsdag – 22 december 2016

Doel

Stichting Quest for wisdom foundation heeft als doel het ontwikkelen van interculturele levenskunst door middel van educatief materiaal.

Zij verzamelt en ontwikkelt hiertoe interculturele symbolen, rituelen en verhalen, die dienstbaar zijn aan menswording en gemeenschapsvorming.

Met dit doel wil de stichting bijdragen aan een cultuur van tolerantie en culturele diversiteit door middel van het aanboren van de eigen en gezamenlijke historische interculturele wortels en wijsheidstradities.

Interculturele levenskunst

Het goed kunnen omgaan met verschillen is een interculturele kwestie die in onze tijd speelt is door Paul Scheffer zo’n 15 jaar geleden in NRC in het maatschappelijk debat ingebracht als het Drama van de multiculturele samenleving. Daarvoor was het internationale debat al op scherp gezet door Samual Huntingtons boek over de Clash of Civilizations. Sindsdien klinken er harde tonen in een verhit politiek debat en rollen de meningen over menige borreltafel en buitelen voor- en tegenstanders van tolerantie en een menswaardige opvang van vluchtelingen over elkaar in de sociale media …

Filosofisch gezien luidt de vraag: wat is de questie achter deze kwesties? Belangrijk is de vraag in een ethische en politieke zin: Hoe gaan we om met ‘de vreemde ander’? De buitenlander, de verschoppeling, de randfiguur … Wanneer we de blik niet alleen naar buiten maar ook naar binnen richten raken we een diepere laag, de questie achter veel beladen kwesties: Hoe open te staan voor de vreemde ander in onszelf?

Erelid

Met genoegen delen we op deze ontmoetingsmiddag het heugelijke feit dat Dirk De Wachter, de Vlaamse psychiater en auteur van onder meer de bestseller Borderline times zich als erelid aan de stichting heeft verbonden. Teruglezen: het beste van 2016 nrc.nl de-westerse-mens-is-overprikkeld-egocentrisch-en-hoogmoedig

Heidi Muijen over Quest for wisdom initiatief – spel en muziek

Game for wisdom

game Quest for wisdom

Als eerste project is een game for wisdom – gameforwisdom.com – gerealiseerd.
De stichting Quest for wisdom foundation organiseert begeleiding om de Quest for wisdom game als team, familie of groep te spelen teneinde ieders levensstijl en doelen te onderzoeken en interculturele levenskunst persoonlijk en als groep, familie of team verder te ontwikkelen.

Het Rad van interculturele levenskunst

Archetypische symbolen, zoals de levensboom, de levensadem, het levenswater en de Phoenix in mythische verhalen en symbolen gaan niet over ver weg en er was eens… maar over onszelf in een taal van de ziel. Deze taal voedt menselijke ontwikkeling en gemeenschapsvorming.

Waar de draak in veel westerse mythen staat voor het kwaad dat overwonnen moet worden hebben de Chinese draak en Phoenix een andere lading. Zo geldt in het daoïsme de Phoenix als teken van vreugde en geluk, als blijk van hemelse gunst. Dat hangt samen met het ontstaan van de wereld en de windrichtingen vanuit een immens ei. Elke richting is gekoppeld aan een mythische figuur, een jaargetijde en een elementaire dynamiek:

  • het oosten met de groene draak, het voorjaar en hout;
  • het zuiden met de rode Phoenix, de zomer en vuur;
  • het midden: het land China met de keizerlijke kleur geel, de nazomer en aarde;
  • het westen met de witte tijger, de herfst en metaal;
  • het noorden met de duistere krijger – een zwarte schildpadslang – de winter en water.

Symbolen van het 1e jaar

de filosofische lantaarn

Tijdens de 22e decembermiddag werd het spelmateriaal waarmee de zaal versierd was gebruikt om voor een voorspoedig toekomst van de stichting symbolen te kiezen, samen met de genodigden.

Dat gebeurde op interactieve wijze door het gooien van de dobbelsteen, door het draaien van de tol op het speelveld elementaire geluksrichtingen en dialogerend rond de beeldendialoogtafel Wat is de kwestie?-Wat is de questie! 

de wijze kat

De volgende Quest for wisdom symbolen zijn de stichting toegevallen:

  • het vuur en het vurige geluk van transformatie
  • handen van betrokkenen rond de stichting die haar missie helpen vorm te geven

De filosofische lantaarn laat een wijs licht op kwesties schijnen, geïnspireerd op de woorden van zieneres Hildergard von Bingen: “De woorden die ik hoor, klinken niet als uit de mond van een mens, maar ze zijn als flitsende vlammen… ”
De wijze kat voorvoelt sensitief met alle haartjes op haar lijf op welke tekenen des tijds te letten voor het vinden van een goede koers!

Heidi Muijen over hoe aan te sluiten bij Quest for wisdom

Verschillende stromen zijn reeds op gang gekomen rond de spel- en dialoogvormen van Mens, ken je zelf! en Wat is de kwestie?-Wat is de questie!

Zo werkt Marc Quaden elementen uit o.a. het Heldenspel uit  naar een project voor Hoger management leden ‘leiderschap en ethiek’. Hij zou een brugfunctie tot stand willen brengen tussen de spelvormen van en het agogische beroepsonderwijs. Gea Smit heeft vanuit het Kompassiespel een essay geschreven over de betekenis van compassie in begeleiding en beschrijft daarin ook hoe zij met verschillende groepen, waaronder fysiotherapeuten, met dit spel heeft gewerkt.

Op de 22e december klonken filosofische overpeinzingen op muziek en reflecties op de Wereld van De Wachter en de mediale levenskunst als antwoord op de verhardende tegenstellingen in deze tijd.

De wereld van De Wachter (Dirk De Wachter)

“Alles lijken we vandaag te willen atomiseren. We neigen naar de benadering van de mens als eiland, als molecule. De splitsing als oplossing voor alle verschil. Tegelijkertijd is onze wereld nooit meer dan vandaag een fusiemaatschappij geworden. Ieder doet zijn ding in kleine entiteiten die steeds vaker onderdak vinden bij grotere clusters.
De schaalvergroting is haast overal merkbaar: ziekenhuizen, scholen, gemeenten, bedrijven… Alles fusioneert. Hotelcomplexen bijvoorbeeld…” p.41-42

Mediale levenskunst: hoe goed om te gaan met emoties, ouder worden, de dood…? Giovanni Rizzuto p.201:

“De wereld is hyperkinetisch geworden en brengt bestaande sociale verhoudingen, tradities, instituties en denkbeelden aan het wankelen, en verandert of ondermijnt ze zelfs.”

Het mediale noemt Rizzuto een ‘stille roep’ à het lijkt om een diep verlangen te gaan:

38 “Het enige wat we kunnen doen is ons openstellen, waarna het grote wachten volgt. (…) Zij houdt dus een nooit eindigende zoektocht naar en een zich openstellen voor het midden in dat, wanneer het zich aandient, ons leven richting kan geven, Mediale levenskunst is vergelijkbaar met ademen. De inademing overkomt ons.(…)
Eenmaal aangeraakt’ door het medium kunnen we het net als de lucht in onze longen onmogelijk vasthouden, hoe graag we het ook zouden willen. Maar dat hoeft ook niet.
De kunst is te leven vanuit dit vluchtige, onvoorspelbare en onbeheersbare midden.”

Bij vertrek schonken genodigden in de ‘toverhoed’ goede wensen en aanbevelingen aan de Stichting, mede verbonden met de symbolen:

de ‘toverhoed’

Ik wens de stichting licht en warmte; helpende handen; brandende harten; kracht om te stralen; dat ze met dialoog en spel een rol in het denken leven van velen mag vervullen. Ik wens de stichting handen die gevuld worden met goede gaven, dat ze ook uit de mouwen worden gestoken, dat de stichting een lantaarn en inspiratiebron mag zijn in de multiculturele wereld.

Laat de kat de handen uit de mouwen steken en haar licht schijnen over deze wereld.

Ik hoop dat jullie bijzondere en liefdevolle gedachtegoed de mensen van deze mooie planeet wat dichter bij elkaar zal brengen! Liefde is het wapen!

Blijf vragen stellen; wees nooit tevreden met een antwoord voordat iedereen tevreden is.

Poëtische bespiegeling

Dichters zijn wijzere raadgevers in deze questie dan politici

Hans Andreus, Liefdesgedicht

Je bent zo
mooi
anders
dan ik,

natuurlijk
niet meer of
minder

zo mooi
anders
ik zou je
nooit

anders dan
anders willen

Om de verdere ontwikkeling van educatief materiaal en van deze game mogelijk te maken hoopt de stichting Quest for wisdom foundation op veler vrijgevigheid…
Donaties zijn zeer welkom!

Muziekprogramma

m.m.v.Henry Muldrow, zanger/componist, Kees IJsbrandij, verteller/schrijver, Mitra Muijen, viool

Liedteksten met toelichting

Music for a while

Music for a while
Shall all your cares beguile.
Wond’ring how your pains were eas’d
And disdaining to be pleas’d
Till Alecto free the dead
From their eternal bands,
Till the snakes drop from her head,
And the whip from out her hands.

Dit nummer is geïnspireerd door de wereld van de Griekse mythologie en de Oedipuslegende, en uiteindelijk is het een statement over de kracht van muziek.
John Dryden en Henry Purcell hadden sterke opvattingen over kunst in het algemeen en muziek in het bijzonder. Dryden was een aanhanger van de Pythagoreïsche theorie van de muziek. Hij ziet het als een soort geheim wiskundig script dat het universum regeert.

Muziek is geluid, en ook de expressie van mathematische relaties. Het moet dan ook mogelijk zijn basisconcepten van de astrofysica uit te drukken, bijvoorbeeld zowel wiskundig en muzikaal. En in die zin is er een ‘muziek der sferen’ dat de hemellichamen, de fysieke omstandigheden op hen en de wezens die ze bewonen regeert.

Wanneer Dryden in deze termen van ‘muziek’ spreekt, spreekt hij niet per se in termen van partituur muzieknotatie of -bladen.

Zueignung

Ja, du weißt es, teure Seele,
Daß ich fern von dir mich quäle,
Liebe macht die Herzen krank,
Habe Dank.
Einst hielt ich, der Freiheit Zecher,
Hoch den Amethysten-Becher,
Und du segnetest den Trank,
Habe Dank.
Und beschworst darin die Bösen,
Bis ich, was ich nie gewesen,
heilig, heilig an’s Herz dir sank,
Habe Dank.

Richard Strauss voltooide zijn eerste compositie op de leeftijd van 6 jaar in 1874. Toen hij 10 jaar was werd hij bekend met de opera’s van Richard Wagner. Na een korte periode bij de Universiteit in München waar hij filosofie en kunstgeschiedenis studeerde, verliet hij de universiteit voor zijn eerste positie als dirigent.

Hij schreef het lied Zueignung in 1885 aan het begin van zijn succesvolle carrière, toen hij 21 jaar oud was. In het werk kan men een grote invloed van Franz Liszt horen en de laatste periode van het romantische tijdperk.

De oorspronkelijke titel van het gedicht was het refrein ‘Habe Dank’ (‘heb dank’ of ‘geef dank’). Zijn vader wilde dat Strauss zijn eerste gepubliceerde liedje aan zijn tante Johanna opdroeg als dank voor al haar hulp bij zijn muzikale ontwikkeling.
Het lied werd echter opgedragen aan Heinrich Vogl, de belangrijkste zanger van de München Opera. Strauss beloofde om later een aantal liedjes voor zijn tante Johanna te schrijven.

Het lied kreeg zijn eerste publieke vertolking in Meiningen in een kamerconcert in 1886 – precies 130 jaar geleden.

Après un rêve

Dans un sommeil que charmait ton image
Je rêvais le bonheur, ardent mirage,
Tes yeux étaient plus doux, ta voix pure et sonore,
Tu rayonnais comme un ciel éclairé par l’aurore;
Tu m’appelais et je quittais la terre
Pour m’enfuir avec toi vers la lumière
Les cieux pour nous entr’ouvraient leurs nues,
Splendeurs inconnues, lueurs divines entrevues,
Hélas! Hélas! triste réveil des songes
Je t’appelle, ô nuit, rends-moi tes mensonges,
Reviens, reviens radieuse,
Reviens ô nuit mystérieuse!

De melodieën van Gabriel Fauré zijn stijlvol en elegant, chique zelfs. Zijn muziek vloeit moeiteloos, met een magische combinatie van Monet’s koele vloeistof en de warmte van een Pisarro landschap. Een Amerikaanse componist beschreef Fauré’s muziek als “het bezit van alle kenmerken van het Franse temperament: gevoeligheid, onberispelijke manieren en klassieke reserve.” Dit zou ook kunnen gelden voor zijn leven. Fauré ging vaak naar de salon van de beroemde Spaanse zangeres Pauline Viardot. Hier ontmoette hij en raakte bevriend met een aantal vooraanstaande schrijvers, waaronder Flaubert, Toergenjev en George Sand (Chopin’s ex-minnares).

Fauré werd verliefd op Viardot’s dochter Marianne, die, na een reeks van scheidingen, hun verloving verbrak. Dit gaf de gevoelige Fauré een emotionele klap. Het duurde jaren voordat hij hier van hersteld was. Men kan zijn verdriet maar al te duidelijk voelen in het hartverscheurende lied Après Un Rêve (na een droom), samengesteld in het kielzog van de break-up.

Het Heldenlied

Dit is een heldenlied met een melange van citaten over heldendom door filosofen en schrijvers: Aristoteles, Horatius en Thoreau en Henry Muldrow:

Does it upset your plans to take your courage in both hands?     Henry Muldrow
Ga met vertrouwen in de richting van je dromen.     Thoreau
Tegenspoed schudt talenten wakker die bij voorspoed nooit zouden ontwaken.   Horatius
Does it upset your plans to take your courage in both hands?
Om een held te worden moet je de wortels van je eigen ondergang kennen.   Aristoteles
Does it upset your plans to take your courage in both hands?
In ieder van ons zit een held; spreek hem aan en hij treedt naar buiten.        Anoniem
Does it upset your plans to take your courage in both hands?

Kees: Ga met vertrouwen in de richting van je dromen.
Henry: Does it upset your plans to take your courage in both hands?
Kees: Tegenspoed schudt talenten wakker die bij voorspoed nooit zouden ontwaken.
Henry: Does it upset your plans to take your courage in both hands?
Kees: Om Een held te worden moet je de wortels van je eigen ondergang kennen.
Henry: Does it upset your plans to take your courage in both hands?
Kees: In ieder van ons zit een held; spreek hem aan en hij treedt naar buiten.
Kees en Henry: Does it upset your plans to take your courage in both hands?

Wij zijn op de wereld om elkaar te helpen

Nr. 22 van de CD Droomreizen en Heldendromen

Wij zijn op de wereld om elkaar te helpen is een canon geschreven voor Heidi’s spel ‘Mens ken jezelf’ die hoort bij de CD: ‘Droomreizen en Heldendromen’. Het is een van de 22 liedjes die vooral voor deze cd geschreven zijn op een tekst van Marcus Aurelius.

Wij zijn op de wereld om elkaar te helpen      Marcus Aurelius

Marcus Aurelius regeerde van 161 tot 180 over het Romeinse rijk en was de laatste van de ‘Vijf Goede Keizers’.
Hij werd door velen gezien als een toonbeeld van een rechtvaardig en menselijk heerser.
Zijn teksten worden nog steeds beschouwd als een literair monument vereerd voor de filosofie van dienst en plicht. Zij beschrijven hoe men te midden van een conflict zijn gemoedsrust moet vinden en kan behouden door het volgen van de natuur als een bron van begeleiding en inspiratie.

De bedoeling is dat iedereen samen dezelfde melodie zingt, maar binnenvalt op verschillende momenten. Deze boodschap hoort zeker bij de quest voor wijsheid.

De zon

De zon houdt zich verscholen achter de wolken deze dagen, maar in de lucht ruik ik de bloesem van de rijpende vruchten al!

De zon is gemaakt n.a.v. een e-mail van Heidi aan Henry.
Henry: “Een paar jaar geleden vertelde ik Heidi dat ik muziek hoorde als ik haar e-mails las. De toon en keuze van haar woorden hebben een poëtische en ritmische cadans die mij altijd vrolijk maken en die mij aanspreken. Ik had haar beloofd om een keer een liedje van haar e-mails te maken. Dat heb ik in de lente van dit jaar gedaan toen we weinig zon kregen. Toen schreef Heidi deze woorden op 19 maart van dit jaar. Mijn arrangeur Mastraccio heeft een pianoarrangement gemaakt.”

Mitra speelt viool op dit nummer voor Heidi.

Kerstbomen te koop

Kerstbomen te koop.
Kijk eens naar mijn kerstbomen.
Kerstbomen te koop.
Kijk eens naar mijn kerstbomen.

Dik en dun, groot en klein
Hier moet je zijn.
Elke kleur, elke geur,
ook voor je deur.

Kerstbomen te koop.
Kijk eens naar mijn kerstbomen.
Kerstbomen te koop.
Kijk eens naar mijn kerstbomen.

Kerstbomen te koop is een kerstblues geschreven door Henry en gearrangeerd door Maestraccio. Wellicht ken je de bekende kerstblues ‘Please Come Home For Christmas’ door Charles Brown, of ‘The Santa Claus Blues’ door Eva Taylor en de Clarence Williams Band. Dit is een nummer met een vergelijkbaar motief, waar verdriet wordt vervangen door de hoop dat Kerstmis brengt.

‘t Was De Nacht Voor Kerstmis

‘t Was de nacht voor Kerstmis en rond heel het huis
bewoog er geen schepsel, zelfs niet een muis.
Met zorg waren de kousen opgehangen bij de schouw,
in de hoop dat de Kerstman snel komen zou.

De kinderen sliepen allemaal zacht zonder zorgen,
Met dromen van snoep en cadeaus voor in de morgen.
Ik met mijn slaapmuts en ma met haar hoofdsjaal
zeiden ‘welterusten’ na een goed avondmaal.

Toen plots op het gazon zo een herrie ontstond,
Was het daar buiten een kabaal op de grond?
Ik sprong uit mijn bed om te zien wat het kon zijn.
Ik vloog naar het raam en opende het gordijn.

De maan scheen haar glans op het verse sneeuwtapijt
Op alles werd het heldere licht verspreid.
Ik zag tot mijn verbazing, direct voor mijn ogen,

Met een kleine bestuurder zo levendig en snel,
Het is de Kerstman, ik wist het toch wel.
Razend snel draaiden de rendieren samen.
En hij floot, brulde en noemde hun namen:

“Nu, Dasher! Nu, Dancer! Nu, Prancer en Vixen!,
Ga, Comet! Ga Cupid! Ga, Donder en Blitzen!”
Naar de top van het portiek, naar de top van de muur,
Ga naar het dak net zo snel als het vuur.

De nacht voor kerstmis is een rap die we allemaal kunnen voordragen.
The Night Before Christmas of De Nacht voor Kerstmis die voor het eerst anoniem werd gepubliceerd in 1823, is een Amerikaans gedicht dat gaat over de avond voor Kerstmis. Een gezin met kinderen probeert te slapen, maar de vader kan niet slapen van de spanning. De Kerstman arriveert met zijn rendieren voor zijn huis. Hij komt terecht op het dak van het huis. Vervolgens gaat hij via de schoorsteen naar beneden. Hij vult de sokken met cadeaus, en legt ook cadeaus neer onder de boom.

We hebben een rap-versie van het beroemde gedicht gemaakt met een Nederlandse vertaling gecombineerd met de bewerkte muziek van Tsjaikovski, waarbij iedereen wordt uitgenodigd het gedicht samen te lezen.

Droomwevers kerstgedachte

In de eerste wereldoorlog toen het Kerstmis was, werd besloten van beide zijden tot een staakt het vuren. Daar hield men zich aan. Heel even werd de kerstgedachte werkelijkheid.

Je zou wensen dat dit vandaag de dag ook zo zou kunnen; onze compassie gaat uit naar Aleppo en alle brandhaarden op onze aardbol. Maar velen willen, na een jaar van hard werken en wie weet wat voor moeilijkheden, het kerstfeest vieren in familiekring met lekker veel eten en drinken. Voor anderen, de alleenstaanden zonder familie, zijn het vaak rustige dagen die verder veel minder Kerst allure bevatten. Mogelijk is Kerstmis het uitgelezen moment voor een terugblik op het afgelopen jaar. We mogen met het hele Droomwevers team meen ik best tevreden zijn met wat er bereikt is en reeds opgebouwd voor 2017.

Mede hierdoor en omdat ik niet als treurwilg dit zo dynamische jaar 2016 wil afsluiten, wensen wij van Culturele Stichting Droomwevers u allen een zalig Kerstmis en een prettig uiteinde. Ik dank u voor de aandacht.

Kees IJsbrandij
 
 
Avatar foto

Heidi Muijen en Joke Koppius vormen gezamenlijk de hoofdredactie van de Quest for wisdom foundation. De Redactionele pagina's zijn afkomstig van de hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

1 2 3 5

Schrijf een reactie