Dokter die Covid-19 voorspelde beantwoordt alles

0

Hoofdredactie

Youtube, 3 juni 2020

De Quest for wisdom foundation deelt graag berichten uit de internationale social media teneinde aandacht te vragen voor prangende situaties en, of inspirerende voorbeelden tonen van interculturele levenskunst.

Stel dat deze arts gelijk heeft en dat genezing van de coronacrisis niet zozeer vraagt het Covid-19 virus te ‘bestrijden’. Dat er genezing van ziekmakende condities nodig is, waarin het zo verwoestend om zich heen kan grijpen, inclusief de ‘collateral damage’ van economische crisis en de vertrouwenscrisis vanwege weinig transparantie waarop de coronamaatregelen zijn gebaseerd…

Op basis van zijn medische kennis en ervaring wijst Dr. Zach Bush op ziekmakende werk- en leefomstandigheden, zowel wat betreft lucht&bodemvervuiling als mentale en psychische ziekmakers zoals stress, angst en tunnelvisie.
Dit interview daagt je uit om uit de dominante mindset over corona te stappen en er anders naar te kijken vanuit de ecologische samenhang der dingen:
de schoonheid van het leven zelf en de mens als een deel van het geheel.
Is de mens niet een jonger en minder ervaren wezen op moeder aarde dan die virussen die onze planeet vanaf het begin van het leven bevolkten? Welke wijze les kunnen we van deze ‘wijzere voorouders’ en uit de coronacrisis trekken?
Hoe kunnen we naar een gezonder, liefdevoller en schoner ‘nieuw normaal’?

Neem de tijd voor dit inspirerende gesprek over een les in bescheidenheid en het afstemmen van onze werk- en leefritmes op moeder natuur: openstaan voor haar schoonheid ontlokt onze liefde voor moeder natuur en voor elkaar.
Daarmee is het ook een les in inter-culturele levenskunst: dat we van de indigenous peoples kunnen leren hoe meer in balans met natuurlijke levensritmen te leven en te werken, in plaats van hun leefgebieden onder ‘de stoomwals der beschaving’ en economische exploitatie te vernietigen
Gevoed door inter-culturele dialogen en waarden van medemenselijkheid, is het klinisch isoleren van onze ouderen en het laten sterven van mensen in eenzaamheid een wandaad tegen de menselijkheid.

Avatar foto

Heidi Muijen en Joke Koppius vormen gezamenlijk de hoofdredactie van de Quest for wisdom foundation. De Redactionele pagina's zijn afkomstig van de hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

1 2 3 5

Reageren gesloten.