Brazil: government abandons uncontacted tribes to loggers & ranchers

0
Source: akalaat4day.com, Leck May 24, 2019

Hoofdredactie

In de huidige postkoloniale tijden lijkt de strijd tegen onderdrukking van (etnische en culturele) minderheden steeds complexer te worden.
Het is niet zo simpel dat het (alleen) een zaak van racisme en openlijke overheersing zou zijn.

Dit wil niet zeggen dat de (rassen, gender, klassen)strijd tot het verleden behoort.
Wil interculturele levenskunst op wereldschaal mogelijk worden, dan dienen de zwakke stemmen in het internationale maatschappelijke debat te worden versterkt.
Alleen zo kan er bewustwording ontstaan hoe dominante stemmen en geprivilegieerde groepen (niet alleen ‘de witten’ maar van alle kleuren en culturele identiteiten) maatschappelijke structuren van overheersing en geweld blijven voortzetten. Met minder zichtbare ideologische, politieke en economische middelen.

De QFWF onderstreept het pleidooi in onderstaand bericht om de internationale gemeenschap wakker te schudden over een wereldwijde dreiging die zich afspeelt in het Amazone gebied van Brazilië.

All the government units currently protecting Brazil’s uncontacted tribes from invasion by loggers and ranchers could be withdrawn, according to information leaked to Survival International.

Uncontacted Amazon tribes[1]

The move would constitute the biggest threat to uncontacted Amazon tribes for a generation.

Agents from FUNAI, the country’s indigenous affairs department, perform a vital role in protecting uncontacted territories from loggers, ranchers, miners and other invaders.

Read more: Brazil: government abandons uncontacted tribes to loggers & ranchers

[1] Source: uncontacted Amazon tribes  

Avatar foto

Heidi Muijen en Joke Koppius vormen gezamenlijk de hoofdredactie van de Quest for wisdom foundation. De Redactionele pagina's zijn afkomstig van de hoofdredactie en — indien aangeven — door en met medewerking van derden geschreven.

1 2 3 5

Schrijf een reactie